Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Findings of Viet Nam's national survey on people with disabilities 2016-2017

Date added: 01/11/2019
Downloads: 2422
Findings of Viet Nam's national survey on people with disabilities 2016-2017

Disability among children is more difficult to assess than that among adults because children are developing over time. Particular age-appropriate activities such as mobility, cognition, communication, playing, making friends, behaving, and staying on task, can be performed with variation among children, but without necessarily being considered as an impairment. As such, it is important to use disability identification instruments that work well for children. The National Survey on People with Disabilities successfully conducted by the General Statistics Office of Viet Nam in 2016-2017 with technical assistance by UNICEF, used the Child Functioning Module developed by the Washington Group and UNICEF in 2016 to identify children with disabilities. Viet Nam is among the first countries in the world to adopt this international standard tool.

pdfClick here to download the Executive summary

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

TIẾP CẬN TƯ PHÁP HÌNH SỰ CỦA PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC Ở VIỆT NAM

Date added: 06/05/2018
Downloads: 2633
TIẾP CẬN TƯ PHÁP HÌNH SỰ CỦA PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC Ở VIỆT NAM

Nghiên cứu đưa ra góc nhìn mới, sâu sắc về cách mà phụ nữ nhận thức về công lý ở Việt Nam như thế nào và cách mà nạn nhân được đối xử ra sao. Một khi từng cơ quan có nhiệm vụ thúc đẩy tiếp cận tư pháp hình sự theo kiểu "tư vấn" và gây áp lực với nạn nhân giải quyết vụ việc bên ngoài tòa án, hoặc đối xử với họ mà không quan tâm đến phẩm giá hoặc sự riêng tư của họ, thì sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên là nhiều phụ nữ cuối cùng đã bỏ cuộc, không theo đuổi vụ việc vì nhu cầu của họ không được đáp ứng. Khi hệ thống tư pháp hình sự không thực hiện quyền con người của phụ nữ một cách đầy đủ, thì hệ thống lại góp phần duy trì văn hoá hòa giải, không công nhận các vấn đề của nạn nhân và không trừng phạt tội danh. Việc không trừng phạt – sự miễn trừ hình phạt và trách nhiệm giải trình – là tiếp tay cho bạo lực đối với phụ nữ, làm giảm tác động của tuyên truyền vận động và những tiến bộ của chính sách cứng rắn.

pdfPerception_survey_-VN-FINAL_-8_Dec.pdf

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Joint UN recommendations, positions & commentaries

Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về Bộ Luật hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 của Việt Nam

Date added: 05/23/2017
Downloads: 5468
Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về Bộ Luật hình sự  và Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 của Việt Nam

Một số điều khoản trong dự thảo gần đây của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2015 hiện không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam theo Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) (Việt Nam tham gia Công ước này từ năm 1982) và Công ước chống Tra tấn (CAT) (Việt Nam phê chuẩn vào năm 2015).

Ngoài đề xuất cụ thể về một số điều khoản của hai Bộ luật trên, Liên Hợp Quốc (LHQ) có một khuyến nghị chung là nên xem xét lại Bộ luật hình sự nhằm đảm bảo sao cho các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nằm trong số các tình tiết đã được tiêu chuẩn quốc tế công nhận và không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Joint UN Key Recommendations on the Draft Amended Law on Marriage and Family

Date added: 04/14/2014
Downloads: 4758
Joint UN Key Recommendations on the Draft Amended Law on Marriage and Family

 


This document contains general and specific recommendations on the Law on Marriage and Family (as of 20 October 2013).

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Tăng trưởng vì mọi người: Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùm

Date added: 02/06/2016
Downloads: 7980
Tăng trưởng vì mọi người: Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùm

 

Báo cáo quốc gia về Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về “Tăng trưởng vì mọi người” xem xét thông qua khung chính sách dựa trên tăng trưởng bao trùm để có thể giúp xác định đường hướng thúc đẩy phát triển con người ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới đầy thách thức. Thông qua lăng kính phát triển con người, báo cáo tiếp cận theo cách lấy con người làm trung tâm để xem xét sự tham dự bao trùm của người dân Việt Nam vào quá trình phát triển của đất nước kể từ cuối những năm 1980. Báo cáo kết luận rằng vào giai đoạn đầu và giữa những năm Đổi Mới, Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng cả về phát triển con người và tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế ở Việt Nam mang tính bao trùm với những lợi ích và cơ hội được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam có xu hướng chững lại, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tăng trưởng giảm sút và khoảng cách giữa các vùng miền, các tỉnh và các nhóm dân cư vẫn chưa được thu hẹp. Tăng trưởng trong quá khứ mặc dù đã mang lại những chuyển dịch cơ cấu xã hội to lớn, với việc thu hẹp tỷ trọng của nhóm dân cư nghèo và cận nghèo và mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, song đời sống của những người ở nhóm trung lưu còn chưa được đảm bảo an toàn trước các rủi ro, và những khó khăn của những người vẫn thuộc diện nghèo, đặc biệt ở những cộng đồng dân tộc thiểu số, thì ngày càng khó giải quyết.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Sổ tay hướng dẫn phương pháp lồng ghép quyền trẻ em vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Date added: 01/22/2016
Downloads: 7505
Sổ tay hướng dẫn phương pháp lồng ghép quyền trẻ em vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Trẻ em là công dân đặc biệt, nhỏ tuổi, non nớt cả về thể chất và trí tuệ, do đó trẻ em không thể tự mình thực hiện và bảo vệ quyền của mình mà chủ yếu phụ thuộc vào người chăm sóc. Quyền của trẻ em chính là cơ sở làm phát sinh nghĩa vụ, trách nhiệm của người lớn, gia đình, nhà trường, nhà nước và xã hội. Chính vì lẽ đó, nhiều năm qua cộng đồng quốc tế luôn kêu gọi các quốc gia chú ý bảo đảm mọi nỗ lực, hướng tới mục tiêu phát triển con người, đặc biệt là phát triển trẻ em.

Ngày 20/02/1990, Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC). Việc phê chuẩn sớm toàn bộ Công ước cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc thực hiện Quyền trẻ em. Ngày 05/3/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký "Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em" và ngày 18/8/1991 Quốc hội Việt Nam ban hành "Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em". Theo đó, Quyền của trẻ em và trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội được thể chế hóa thành luật pháp. Các chính sách về trẻ em được thực hiện cùng với chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

pdfNhấn vào đây để tải báo cáo Tiếng Việt

Kiểm toán xã hội dựa trên quyền trẻ em về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên

Date added: 01/13/2015
Downloads: 8831
Kiểm toán xã hội dựa trên quyền trẻ em về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên

 

Từ những năm 2010, UNICEF cùng với các đối tác ở trung ương và các tỉnh đã thử nghiệm một số công cụ theo phương pháp tiếp cận kiểm toán xã hội như Thẻ báo cáo công dân (CRC) thí điểm ở TP HCM và tỉnh Điện Biên; Thẻ cho điểm cộng đồng (CSC) và Kiểm toán Giới thí điểm ở TP HCM và tỉnh Quảng Ngãi và Khảo sát theo dõi chi tiêu công (PETS) thí điểm ở tỉnh Trà Vinh, TPHCM và tỉnh Điện Biên. Về tổng thể, qua các đợt thử nghiệm này, phương thức kiểm toán xã hội được nhìn nhận như một cơ chế quản lý giúp xây dựng và áp dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật để cơ quan chủ quản rà soát và đánh giá nhằm tìm ra giải pháp nâng cao các kết quả xã hội của một tổ chức, một kế hoạch hay một chính sách.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang nỗ lực đổi mới công tác quản trị nhà nước, Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên đánh dấu một mốc quan trọng của việc đổi mới công tác lập kế hoạch của tỉnh khi tăng sự chủ động của toàn tỉnh trong lập kế hoạch, quy định rõ về trình tự và trách nhiệm lập, phê duyệt và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đặc biệt trong Quyết định này đã bước đầu đặt vấn đề về việc sử dụng các “công cụ kiểm toán xã hội như một nguồn thông tin quan trọng bổ sung cho kết quả đánh giá”.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Là người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ở Châu Á: Báo cáo quốc gia Việt Nam

Date added: 08/04/2014
Downloads: 10350
Là người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ở Châu Á: Báo cáo quốc gia Việt Nam

 

Tổng hợp và phân tích môi trường pháp lý và xã hội cho cá nhân, tổ chức xã hội dân sự của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT)

Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về quyền của LGBT tại Việt Nam liên quan cụ thể đến những vấn đề làm việc; giáo dục; chăm sóc sức khỏe; gia đình; truyền thông; các quyền và luật pháp; và cộng đồng. Báo cáo cũng cung cấp cái nhìn khái quát về lịch sử của LGBT tại Việt Nam; điểm lại những phát triển gần đây, đề cập đến những chiến lược chủ chốt trong việc cải thiện quyền của những người LGBT thông qua vận động chính sách, các dịch vụ hỗ trợ, thể hiện trên truyền thông và nghiên cứu. Báo cáo cũng tìm hiểu sự phát triển cơ cấu và tăng cường năng lực của các tổ chức liên quan đến cộng đồng LGBT và những bên liên quan chính khác trong lĩnh vực quyền LGBT.

Báo cáo quốc gia này là sản phẩm của một sáng kiến lớn hơn có tên “Là LGBT ở Châu Á: Tổng hợp và phân tíchmôi trường xã hội và pháp lý của các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự về người đồng tính, song tính và chuyển giới” (Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Persons and Civil Society). “Là LGBT ở Châu Á” được khởi động vào Ngày Nhân quyền, 10/12/2012, đây là sáng kiến đầu tiên thuộc thể loại này, một nỗ lực nhằm học hỏi khắp châu Á được thực hiện bởi các tổ chức LGBT cấp cơ sở và các nhà lãnh đạo của cộng đồng cùng với UNDP và USAID. Tập trung vào 8 quốc gia: Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Thái Lan và Việt Nam - sáng kiến này xem xét những trải nghiệm thực tế của LGBT từ góc độ quyền và phát triển.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Joint UN recommendations, positions & commentaries

Joint UN position on administrative detention for sex workers and people who use drugs

Date added: 04/14/2014
Downloads: 9063
Joint UN position on administrative detention for sex workers and people who use drugs

 

This document contains the UN joint position on administrative detention for sex workers and people who use drugs. 

Commentary on human rights provisions in draft amendments to 1992 Constitution

Date added: 10/30/2013
Downloads: 10352
Commentary on human rights provisions in draft amendments to 1992 Constitution

 

In this document the United Nations in Viet Nam presents its analysis of the current draft amendments to the Constitutional Amendment Drafting Committee for their consideration. The United Nations in Viet Nam has analyzed the draft amendments to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Viet Nam in light of the international human rights treaties to which Viet Nam is a party and other customary international human rights law, including the Universal Declaration of Human Rights. It also includes a table giving illustrations of possible changes in wording to reflect the comments in the analysis.

Category: UN Publications by Agency/IOM Publications

Review of Vietnamese Migration Abroad

Date added: 05/01/2012
Downloads: 9221
Review of Vietnamese Migration Abroad

A comprehensive understanding of migration trends in Viet Nam is a pre-requisite for the implementation of safe, appropriate and effective migration policies and laws in the country. To this end, the Consular Department of the Vietnamese Foreign Ministry, in cooperation with IOM Viet Nam and with European Union (EU) funding, carried out this study entitled "National Migration Profile: A Review of Vietnamese Migration Abroad". Conducted from July to November 2011, the study is based on data of Vietnamese migration abroad since the enactment of the 1986 Doi Moi policy, with a particular focus on the period 2006-2011. The National Migration Profile has led to several recommendations for promoting international migration, limiting its potential negative impacts and protecting the legal rights and interests of Vietnamese nationals who migrate and reside abroad.

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Bộ Công cụ Kiểm toán Xã hội cho kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội

Date added: 03/29/2013
Downloads: 13779
Bộ Công cụ Kiểm toán Xã hội cho kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội

 

Bộ công cụ này được xây dựng trong một giai đoạn gần ba năm (2010-2012) theo khuôn khổ của Dự án về Xây dựng Năng lực Kiểm toán xã hội cho Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giữa UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiến trình xây dựng Bộ công cụ này đã đón nhận được rất nhiều sự trợ giúp trực tiếp và gián tiếp của rất nhiều cá nhân.

UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chân thành cảm ơn các chuyên gia tư vấn và nhân viên của Viện Phát triển Hải ngoại đã xây dựng Bộ công cụ này với sự tham vấn và nhận xét của rất nhiều cán bộ kỹ thuật và cố vấn từ phía UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn những đóng góp của các cá nhân sau đây đã tham gia xây dựng Bộ công cụ:

Từ phía Viện Phát triển Hải ngoại: bà Helen Banos-Smith, ông Bernard Gauthier, bà Katie Heller, bà Louise Mailloux, bà Sue Newport, ông Lance Roberson, ông Gopakumar Thampi, bà Carol Watson, bà Caroline Harper, bà Nicola Jones, bà Paola Pereznieto, bà Evie Browne, bà Sylvia Nwamaraihe, ông Thomas Trafalgar Aston.

Từ phía Bộ KH&ĐT: ông Nguyễn Quang Thắng, ông Nguyễn Tường Sơn, ông Hồ Minh Chiến, ông Lê Quang Hùng và ông Đặng Văn Nghị.

Từ phía UNICEF: ông Paul Quarles Van Ufford, ông Samman J. Thapa, ông Vũ Mạnh Hồng, ông Ewout Erik Stoefs, bà Phạm Thị Lan, bà Nguyễn Thị Thanh An và ông Nguyễn Ngọc Triệu.

pdfNhấn vào đây để tải bộ công cụ Tiếng Việt


 

Cần xây dựng Hiến pháp phù hợp hơn với trẻ em - quan điểm của UNICEF

Date added: 04/17/2013
Downloads: 12258
Cần xây dựng Hiến pháp phù hợp hơn với trẻ em - quan điểm của UNICEF

Việc sửa đổi Hiến pháp năm 19921 tạo cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh hệ thống pháp quyền, thúc đẩy quyền con người, đảm bảo công bằng xã hội và tăng cường sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội. Mặc dù bản Dự thảo Hiến pháp hiện tại đã đưa ra nhiều thay đổi tích cực, UNICEF tin rằng bản dự thảo này vẫn có thể được cải thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của một phần ba dân số quốc gia - đó là trẻ em.

Sứ mệnh của UNICEF là vận động bảo vệ các quyền của trẻ em, giúp các em đáp ứng các nhu cầu cơ bản, và tạo cơ hội để các em được phát huy hết tiềm năng của mình. Các hoạt động của UNICEF được định hướng bởi các điều khoản và nguyên tắc của Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em (CRC). UNICEF có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các Quốc gia thể hiện các quyền của trẻ em trong Hiến pháp.

pdfNhấn vào đây để tải bản Quan điểm bằng Tiếng Việt

Primary Classroom Language Mapping in Lao Cai province

Date added: 04/12/2013
Downloads: 12643
Primary Classroom Language Mapping in Lao Cai province

This Profile was prepared to present key findings from the Primary Classroom Language Mapping in Lao Cai province, conducted by UNICEF in partnership with the Ministry of Education and Training, Lao Cai Department of Education and Planning, and Summer Institute of Linguistics International. The mapping was to collect information on primary school students' strongest language and academic performance, and the teacher's ethnicity and second language abilities. It helped to identify monolingual school sites, where mother tongue based bilingual education (MTBBE) can be applied; the number of teachers who can potentially be the MTBBE teachers; and where students are performing well and where students are performing weakly. The instrument has proven effective and other provinces plan to apply it in future.

Báo cáo khảo sát chi tiêu công

Date added: 03/25/2013
Downloads: 13842
Báo cáo khảo sát chi tiêu công

Báo cáo Khảo sát theo dõi chi tiêu công này được thực hiện trong năm 2011 - 2012 trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF. Tài liệu này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Bộ Kế hoạch – Đầu tư, tỉnh Điện Biên và UNICEF Việt Nam.

Nghiên cứu do nhóm nghiên cứu gồm bà Nguyễn Thị Kim Dung (Viện Quản lý Kinh tế Trung ương), bà Trần Như Trang (Trung tâm Phát triển Nông thôn) và bà Hoàng Thị Thúy Nguyệt (Học viện Tài chính) thực hiện với sự hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật của Giáo sư Bernard Gauthier (Đại học tổng hợp Montreal).

Báo cáo Khảo sát này đã được lấy ý kiến từ các chuyên gia đến từ các Sở, ban ngành ở địa phương tại tỉnh Điện Biên (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Thống kê, và các cơ quan có liên quan tại hai huyện Mường Chà và Điện Biên Đông) và Bộ ban ngành trung ương (Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Giáo dục- Đào tạo, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc).

Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UNICEF Việt Nam xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng góp xây dựng và hoàn thành báo cáo này!

Liên kết liên quan

Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

BY CHOICE, NOT BY CHANCE- state of world population 2012

Date added: 11/16/2012
Downloads: 12958
BY CHOICE, NOT BY CHANCE- state of world population 2012

The report is structured to answer the following key questions:

What is a rights-based approach to family planning?
Where have gains been made and who cannot yet fully exercise their right to family planning?
What are the social and economic benefits of a rights-based approach to family planning?
What are the cost implications of a rights-based approach to family planning?
What should the international community do to implement a rights-based approach?

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

An Analysis of the Situation of Children in Ninh Thuan Province

Date added: 08/21/2012
Downloads: 14677
An Analysis of the Situation of Children in Ninh Thuan Province
This Situation Analysis was undertaken in 2010-2011 as part of the Provincial Child Friendly Programme, under the framework of the Country Programme of Cooperation between the Government of Viet Nam and UNICEF in the period 2006-2011. This publication exemplifies the strong partnership between Ninh Thuan Province and UNICEF Viet Nam.
The research was completed by a research team consisting of Edwin Shanks, Nguyen Tam Giang and Duong Quoc Hung. Findings of the research were arrived at following intensive consultations with local stakeholders, during fieldwork in late 2010 and a consultation workshop in Ninh Thuan in June 2011. Inputs were received from experts from relevant provincial line departments, agencies and other organisations, including the Department of Planning and Investment, the Department of Labour, Invalids and Social Affairs, the Department of Education, the Department of Health, the Provincial Statistics Office, the Department of Finance, the Social Protection Centre, the Women's Union, the Department of Agriculture and Rural Development, the Provincial Centre for Rural Water Supply and Sanitation, the Committee for Ethnic Minorities, representatives from the districts of Bac Ai and Thuan Bac and Phan Rang-Thap Cham City and representatives from the communes of Phuoc Dai and Cong Hai and My Hai ward.
Finalisation and editing of the report was conducted by the UNICEF Viet Nam Country Office.
Ninh Thuan Province and UNICEF Viet Nam would like to sincerely thank all those who contributed to this publication.

Phân tích tình hình trẻ em tỉnh An Giang

Date added: 06/16/2012
Downloads: 15511
Phân tích tình hình trẻ em tỉnh An Giang

 

Báo cáo Phân tích tình hình này được thực hiện trong năm 2010 và 2011 thuộc Chương trình Tỉnh bạn hữu trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2006-2011. Tài liệu này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa tỉnh An Giang và UNICEF Việt Nam.

Nghiên cứu do nhóm nghiên cứu gồm Edwin Shanks, Nguyễn Tam Giang và Dương Quốc Hùng thực hiện.

Các phát hiện từ nghiên cứu được rút ra từ các cuộc họp tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan ở địa phương trong chuyến công tác thực địa vào cuối năm 2010 và từ hội thảo góp ý ở An Giang được tổ chức vào tháng 4 năm 2011. Các chuyên gia đến từ các Sở, ban ngành ở địa phương bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục, Sở Y tế, Cục Thống kê, Sở Tài chính,Trung tâm Bảo trợ xã hội, Hội Phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm cung cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, Ủy ban Dân tộc, đại diện đến từ các huyện Tịnh Biên, Tân Châu và thành phố Long Xuyên, các xã Vĩnh Trung, Châu Phong và phường Mỹ Bình.

Văn phòng UNICEF Việt nam hoàn thiện và biên tập báo cáo này.

Tỉnh An Giang và UNICEF Việt Nam xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng góp xây dựng báo cáo này.

pdfPhân tích tình hình trẻ em tỉnh An Giang

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Social and Economic Development Policies - Joint UN Publications

Factsheet on Combating Human Trafficking

Date added: 02/28/2011
Downloads: 18716
Factsheet on Combating Human Trafficking

This factsheet, prepared by the UN Technical Working Group on Human Trafficking, summarizes current efforts by the Government of Viet Nam, the UN in Viet Nam and other organizations to combat this challenge in Viet Nam and the region.

The Issue

Human trafficking is a serious violation of human rights. It involves the movement of men, women and/or children by means of deception, coercion or threat for the purposes of exploitation. Vietnamese people vulnerable to trafficking include those that move for work both within and outside of the country. These migrants find jobs as domestic workers, or in the construction, agriculture, fishing and manufacturing sectors, and in the sex industry. Trafficking is known to occur mainly for the purposes of labour and sexual exploitation, but there are also cases of trafficking for marriage and child adoption.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Human Rights - Joint UN Publications

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies

Date added: 06/18/2008
Downloads: 20684
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies

This document contains a compilation of the general comments or general recommendations adopted, respectively, by the Committee on Economic, Social and Cultural, Rights, the Human Rights Committee, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the Committee against Torture and the Committee on the Rights of the Child. The Committee on Migrant Workers has not yet adopted any general comments.

Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở Quyền Con người

Date added: 12/22/2009
Downloads: 13301
Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở Quyền Con người

Bạn có thể tải bộ phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người dành cho cán bộ Liên Hợp Quốc tại Việt Nam định dạng PDF. Bộ phương pháp tiếp cận này được xây dựng và biên soạn trên tiêu chí thận thiện với người sử dụng nhằm giúp cho cán bộ của LHQ tại Việt Nam lồng ghép yếu tố quyền con người vào các dự án đang được thực hiện.

Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người

Phương pháp xây dựng và thực hiện chương trình dựa trên cơ sở quyền con người là phương pháp tiếp cận trong đó dành sự quan tâm như nhau giữa một bên là nội dung hoạt động và bên kia là cách thức thực hiện các hoạt động đó. Cùng hướng tới đạt được những mục tiêu giống như các chương trình phát triển khác hiện đang được sử dụng (thí dụ như Các mục tiêu Thiên niên kỷ) nhưng phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người khác biệt ở chỗ không chỉ quan tâm tới việc đạt được mục tiêu mà còn quan tâm thích đáng tới quy trình, cách thức được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đó.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Gender - Joint UN Publications

Thảo luận chuyên đề: CEDAW, Quyền phụ nữ và tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam

Date added: 03/29/2012
Downloads: 15841
Thảo luận chuyên đề: CEDAW, Quyền phụ nữ và tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam

Chuyên đề thảo luận này được chuẩn bị nhằm vận động cho bình đẳng tuổi hưu ở Việt Nam để giải quyết vấn đề bình đẳng giới và quyền phụ nữ. Báo cáo chuyên đề này tóm tắt ngắn gọn những vấn đề liên quan và khuyến nghị, xuất phát từ quan điểm CEDAW và những kinh nghiệm quốc tế về làm thế nào để có thể giải quyết một cách tốt nhất vấn đề phân biệt đối xử về giới trong tuổi nghỉ hưu.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Social and Economic Development Policies - Joint UN Publications

Di cư trong nước - Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển

Date added: 11/17/2010
Downloads: 24572
Di cư trong nước - Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển

Bài viết này tập trung vào vấn đề di cư trong nước vì lý do kinh tế ở Việt Nam. Cần thừa nhận tính liên tục của xu hướng di cư trong nước và di cư quốc tế đồng thời nhìn nhận khả năng đóng góp đáng kể của các xu hướng này với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bài viết này đưa ra những khuyến nghị hỗ trợ việc xây dựng các chính sách can thiệp phù hợp nhằm phát huy tối đa đóng góp của di cư vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nhân lực của Việt Nam và đảm bảo rằng quyền của người di cư và gia đình của họ được thực hiện.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Di cư trong nước và Phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam – K

Date added: 07/15/2010
Downloads: 21627
Di cư trong nước và Phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam – K

Bản tóm lược tài liệu truyền thông này đề cập tới năm cách tiếp cận chính mà di cư trong nước có thể tác động tới và bị tác động bởi sự phát triển kinh tế xã hội. Đây là những vấn đề cần được các nhà hoạch định chính sách và các đối tác phát triển ở Việt Nam quan tâm. Với mục đích tăng cường khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của di cư trong nước, bài viết này sẽ cung cấp một số những khuyến nghị chính sách cụ thể. Những khuyến nghị này tập trung vào những điểm chính như: nhu cầu cần có các số liệu về di cư trong nước phục vụ
công tác hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng; cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu; thực hiện các biện pháp đảm bảo di cư trong nước được an toàn và người dân di cư được bảo vệ trong công việc; quy hoạch đô thị và khu công nghiệp cần tính đến quyền lợi của những người di cư; cần có các biện pháp nhằm thúc đẩy di cư trong nước vì mục đích phát triển con người.

 Tải báo cáo Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Creating a protective environment for children in Viet Nam

Date added: 11/02/2009
Downloads: 10925
Creating a protective environment for children in Viet Nam
An assessment of child protection laws and policies, especially children in special circumstances in Viet Nam

Protection, care and education of children are one of the best traditional practices of Vietnam. That tradition has been protected, respected and promoted. The attention and care of children are more evident since Vietnam has signed the United Nation Convention on the Rights of the Child in 1990; which is a strong commitment of the Government of Socialist Republic of Vietnam regarding of protection, care and education of children, ensuring all children are subject to equal treatment and best conditions for full potential development and a safe and healthy living environment so that all children are entitled to basic rights and fulfil their obligations.

Vietnam has been developing and improving its legislation in general as well as child care and protection legislation and policy. Vietnam’s legislation has reflected international standards and harmonious adoption of them in Vietnam’s specific context. This is the legal framework to ensure the exercise of child rights. However, in accompanied with rapidly increasing and diversified social relationships in child protection, the legal regulations in child protection need continuously review assessment and revision to accommodate Vietnam context as well as international legislations.

Chúng ta có thể - Giải thích Công ước về Quyền của Người khuyết tật

Date added: 01/28/2010
Downloads: 21416
Chúng ta có thể - Giải thích Công ước về Quyền của Người khuyết tật

Cuốn sách này là do Victor Santiago Pineda biên soạn. Ông là người sán lập Quỹ Victor Pineda và là đại biểu trẻ nhất thuộc khối chính phủ của Ủy ban Đặc biệt có nhiệm vụ soạn thảo Công ước về Quyền của Người khuyết tật.

Dự án này được UNICEF khởi xướng và do bà Helen Schulte, Phòng Bảo vệ Trẻ em của UNICEF chịu trách nhiệm thực hiện với sự hỗ trợ của bà Maria Cristina Gallegos, Điều phối viên Chương trình Tiếng nói Thanh thiếu niên thuộc Phòng Thúc đẩy Sự phát triển và Tham gia của Thanh thiếu niên, UNICEF. Cuốn sách được Bộ phận truyền thông của UNICEF biên tập và in ấn.

UNICEF xin chân thành cảm ơn tổ chức Cứu trợ Trẻ em Anh, Thụy Điển và Tổ chức Special Olympics đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện cuốn sách này.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người

Date added: 01/20/2012
Downloads: 18384
Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người

Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2011

Báo cáo phát triển con người quốc gia này đưa ra một phân tích dựa trên bằng chứng về sự tiến bộ trong phát triển con người của Việt Nam ở cấp địa phương, tập trung đặc biệt vào các vấn đề về sức khỏe và giáo dục. Báo cáo xem xét những thách thức mà nhiều người Việt Nam đang phải đối mặt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Báo cáo cho thấy gia tăng bất bình đẳng về kinh tế đi kèm với sự chênh lệch dai dẳng trong các chỉ tiêu về giáo dục và y tế cơ bản như thế nào. Báo cáo kết luận rằng nếu Việt Nam muốn tiếp tục đạt được mức phát triển con người cao hơn, thì việc đảm bảo tiếp cận toàn dân và công bằng đối với dịch vụ y tế và giáo dục là vô cùng cần thiết.

  Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

National Human Rights Institutions – models, programs, challenges, solutions

Date added: 07/29/2011
Downloads: 13360
National Human Rights Institutions – models, programs, challenges, solutions

A study for the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of Viet Nam

The present study aims to inform the government of Viet Nam about National Human Rights Institutions (NHRI) as a key element of human rights protection and promotion at the national level. Seeking the best realization of its citizens’ human rights, Viet Nam has over the years been completing legal frameworks as well as mechanisms comprising of various legislative, executive and judicial organs for the promotion and protection of human rights. In addition, Viet Nam ratified five of the key UN human rights treaties  and signed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities; it also ratified the Genocide Convention and several ILO conventions. The country took part in the Universal Periodic Review (UPR) of the UN Human Rights Council during the 5th session in 2009 and extended invitations to several special mechanisms of the Human Rights Council.

Báo cáo Phát triển con người 2007/2008

Date added: 12/04/2007
Downloads: 16482
Báo cáo Phát triển con người 2007/2008

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu:
Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách

Lời nói đầu và Lời cảm ơn
Mục lục
Tổng quan Báo cáo- Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách
Chương 1 - Thách thức về khí hậu trong thế kỷ 21
Chương 2 - Chấn động khí hậu: Nguy cơ và tổn thương trong một thế giới bất bình đẳng
Chương 3 - Tránh biến đổi khí hậu nguy hiểm - chiến lược giảm nhẹ
Chương 4 - Thích ứng với xu thế tất yếu: hành động của quốc gia và hợp tác quốc tế
Chú thích và Thư mục tham khảo
Các chỉ số phát triển con người
Chú thích chuyên môn 1
Chú thích chuyên môn 2
Định nghĩa các thuật ngữ thống kê
Các tài liệu tham khảo về thống kê
Phân loại quốc gia
Chú dẫn về các chỉ số

Tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

Fact Sheet on the Age and Sex Structure of Viet Nam's Population: Evidence from the 2009 Census

Date added: 06/20/2011
Downloads: 15919
Fact Sheet on the Age and Sex Structure of Viet Nam's Population: Evidence from the 2009 Census

Based on the analysis of the sample data of the 2009 Census on Population and Housing in Viet Nam – this factsheet presents key information on the age and sex structure in Viet Nam. It also analyzes some policy implications and includes recommendations on how Viet Nam can take advantage of the opportunities and overcome the constraints of its demographic dynamics in the country’s socio-economic and human development planning.

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: