Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

NHỮNG RÀO CẢN TRONG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Date added: 04/26/2018
Downloads: 2999
NHỮNG RÀO CẢN TRONG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Nghiên cứu này do UNFPA phối hợp với Bộ Y tế hỗ trợ và đề xuất phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu được Trung tâm nghiên cứu của Trường Đại học Toronto, Canada và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tại Hà Nội thực hiện. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý chương trình, các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu, và các nhà tài trợ trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản hiệu quả để đạt được các mục tiêu của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam.

pdfWeb_R_o_cn_tip_cn_dch_v_CSSKBM_v__KHHG_ca_ng_b_o_thiu_s_VN.pdf

Báo cáo Hộ sinh Việt Nam 2016

Date added: 04/26/2018
Downloads: 3022
Báo cáo Hộ sinh Việt Nam 2016

Báo cáo này do Bộ Y tế xây dựng và xuất bản, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UNFPA tại Việt Nam. Báo cáo rà soát các nhu cầu hiện tại, sự sẵn có, khả năng tiếp cận, sự chấp nhận, chất lượng và khung chính sách liên quan đến thực hành và dịch vụ hộ sinh ở Việt Nam để giúp Bộ Y tế thực hiện Tầm nhìn Hộ sinh 2030. Báo cáo đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với các lĩnh vực quản trị, nhân lực, tài chính, hệ thống cung cấp dịch vụ, thông tin y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và dược phẩm của hệ thống y tế nhằm tăng cường các thực hành hộ sinh trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo sẽ hữu ích cho các nhà lập chính sách, các cán bộ quản lý chương trình, các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe, các nhà nghiên cứu và các nhà tài trợ trong quá trình thiết kế và thực hiện các chương trình sức khỏe sinh sản có hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu cao nhất của Hội nghị Quốc Tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam.

pdfWeb_Midwifery_Viet.pdf

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Health insurance in Viet Nam towards universal coverage: The case of the workers of informal sector

Date added: 12/08/2015
Downloads: 6096
Health insurance in Viet Nam towards universal coverage: The case of the workers of informal sector

The 2008 Law on Health Insurance targets comprehensive health insurance coverage by 2014. In 2009, health insurance was expanded to 58.4% of the population, demonstrating the efforts of the Government to expand the provision of health care. However, extending the coverage of health insurance to the remaining 41.6% of the population, or 35.7 million people, is a challenging task. First of all, even those individuals whose participation is subsidized appear reluctant to join the scheme. Secondly, those who are not insured predominantly work in the informal sector and are hard to track. Understanding and eliminating the obstacles that explain the unwillingness to participate in health insurance should therefore be part of any strategy to improve health insurance coverage. Understanding these obstacles is at the heart of this brief, and the study which underpins it, which focuses on workers in the informal sector and their family members.

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã - Thành phố Kon Tum

Date added: 06/15/2015
Downloads: 8480
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã - Thành phố Kon Tum

Nhằm tăng cường thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/7/2012, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định 673/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu cụ thể là "c) Cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông...sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do cơ quan hành chính cung cấp đạt mức 65% vào năm 2013 và mức 80% vào năm 2015". Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh ra quyết định 635/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo quyết định số 673/QĐ-UBND, trong đó quy định, tại điểm f, điều 1 thì Sở Nội vụ "Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện và các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên lĩnh vực y tế, giáo dục."

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013

Date added: 07/15/2014
Downloads: 9963
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013

 

Được sự tài trợ của UNICEF, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tiến hành Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã, sử dụng công cụ thẻ báo cáo công dân (CRC), tại 6 xã của 3 huyện gồm xã Thanh Yên và Noong Luống (huyện Điện Biên); xã Chiềng Sơ và Keo Lôm (thuộc huyện Điện Biên Đông); xã Nậm Kè và Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).

Nghiên cứu CRC tại Điện Biên hướng tới 02 mục tiêu gồm:

 • Thu thập ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ đối với 05 dịch vụ y tế tuyến xã bao gồm (1) khám thai, (2) khám chữa bệnh, (3) tiêm chủng, (4) CSSKBMTE trong và sau sinh và (5) truyền thông.
 • Đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm của tỉnh Điện Biên và Kế hoạch ngành y tế tỉnh Điện Biên cũng như các góp ý nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã.

Khảo sát này thu thập ý kiến phản hồi và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ dịch vụ theo 7 khía cạnh bao gồm:

 1. Mức độ sẵn có của dịch vụ;
 2. Khả năng tiếp cận dịch vụ;
 3. Mức độ sử dụng dịch vụ;
 4. Chất lượng dịch vụ;
 5. Sự hài lòng đối với dịch vụ đã sử dụng;
 6. Những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng dịch vụ;
 7. Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

Đây là một khảo sát xã hội có sự tham gia của người dân là những người sử dụng 5 dịch vụ, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thống kê mô tả cắt ngang. Đối tượng phỏng vấn gồm 300 bà mẹ có con nhỏ (đây là những người sử dụng 4 trong 5 dịch vụ được khảo sát gồm khám thai, CSBMTE trong và sau sinh, tiêm chủng và truyền thông) và 300 người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (gồm 188 bà mẹ có con nhỏ thuộc nhóm trên, 34 phụ nữ và 78 nam giới).

pdfNhấn vào đây để tải toàn văn báo cáo Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/IOM Publications

Sex Work and Mobility from A Gender Perspective: Findings from Three Cities in Viet Nam

Date added: 03/01/2012
Downloads: 8252
Sex Work and Mobility from A Gender Perspective: Findings from Three Cities in Viet Nam

 

This research aims to fill this current gap in knowledge about gender differences concerning the mobility of sex workers by: generating a better understanding of the role played by gender in the decision of sex workers to migrate, and the ways migration and gender affect entry into sex work; examining the reasons for, patterns of and vulnerabilities resulting from the mobility of sex workers (both mobile migrant sex workers and mobile non-migrant sex workers) with a gender perspective; and informing the design of policies and support programmes with specific recommendations.

This research was commissioned by the Department of Social Evils Prevention (DSEP), the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA) with technical assistance from the International Organization for Migration (IOM) within the framework of the Spanish MDG Achievement Fund (MDG-F) and the United Nations–Government of Viet Nam Joint Programme on Gender Equality (JPGE).

Health care for migrants in Vietnam: Situation and Solutions

Date added: 08/01/2013
Downloads: 7751
Health care for migrants in Vietnam: Situation and Solutions

To bring together the different sectors of the Government and other key stakeholders to address migration health issues and concerns, IOM and the Health Strategy and Policy Institute (HSPI) of MoH organized a workshop entitled "Health care for migrants in Viet Nam – Situations and Solutions". The workshop was held on 24 May 2013 in Hanoi, Viet Nam.

The objectives of the workshop were: to draw attention toand discuss gaps in health issues, health care needs and the related regulatory and policy frameworks of international and internal migrants in Viet Nam; to share experiences and good practices among policymakers and other stakeholders exploring existing policies and initiatives that have proven to be successful in addressing migrants' health issues; to highlight the importance of the Migrants' Health Resolution of the WHA; and to draft a set of priorities for future action for the Government and other stakeholders to address migrants' health issues in response to the Migrants' Health Resolution.

Resolution on the "Health of Migrants" in Vietnam Discussion Paper

Date added: 08/18/2013
Downloads: 9364
Resolution on the "Health of Migrants" in Vietnam Discussion Paper

This issue paper was drafted based on prior activities implemented jointly by the Ministry of Health and the International Organization for Migration related to the resolution on the "Health of migrants," which was endorsed by the World Health Assembly in 2008.

In the report, advancements towards the Resolution on the "Health of Migrants" are reviewed based on the nine principles and recommendations of the resolution. The paper uses the four 'pillars' of migrant health that were finalised through the 2010 Global Consultation on Migrant Health organised by the European Union, the International Organization for Migration and the World Health Organization and which consolidated the resolution principles. It is intended to identify why migrant health requires targeted approaches and the fundamental principles of public health approaches.

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - 2010

Date added: 07/10/2013
Downloads: 13200
Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - 2010

Cuộc Tổng Điều tra Dinh dưỡng toàn quốc lần thứ nhất được tiến hành vào giai đoạn 1981-1985, tiếp sau đó là các cuộc Tổng Điều tra Dinh dưỡng năm 1987-1989, Tổng Điều tra Dinh dưỡng năm 2000 và đây là cuộc Tổng Điều tra Dinh dưỡng lần IV, tiến hành trong thời gian 2009-2010.

Xen kẽ các năm trên có các cuộc điều tra dinh dưỡng đặc hiệu gồm: Điều tra dịch tễ học về thiếu Vitamin A và bệnh khô mắt (1985); Điều tra đánh giá dinh dưỡng và bệnh khô mắt ở trẻ em và bà mẹ (1994); Điều tra toàn quốc về Thiếu máu Dinh dưỡng (năm 1995 và năm 2000); Điều tra đánh giá dự án Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (2004); Điều tra toàn quốc về tình trạng Thừa cân – Béo phì ở người trưởng thành (2005)...

Tổng Điều tra Dinh dưỡng lần IV được tiến hành để đánh giá các mục tiêu Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2001-2010, đồng thời cung cấp các dữ liệu khoa học về diễn biến tình hình dinh dưỡng, mức tiêu thụ lương thực-thực phẩm... làm cơ sở để xây dựng Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng mới cho giai đoạn 2011-2020 với tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả Tổng Điều tra còn cung cấp số liệu có chất lượng phục vụ công tác nghiên cứu về các vấn đề dinh dưỡng ở nước ta cho các cơ quan, các nhà nghiên cứu và các trường đại học...

Để hoàn thành cuộc Tổng Điều tra lần IV, Viện Dinh dưỡng đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Y tế cùng Vụ Khoa học và Đào tạo, Cục Y tế Dự phòng, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Cục Quản lý An toàn Thực phẩm.

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Tổng cục Thống kê trong quá trình tiến hành điều tra.

Xin cảm ơn UNICEF Hà Nội giúp đỡ về mặt kỹ thuật cho cuộc Tổng điều tra.

Cuộc điều tra cũng sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia tích cực của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành phố và sự hợp tác của cán bộ y tế cơ sở và các hộ gia đình.

Xin trân trọng cảm ơn và xin giới thiệu kết quả chi tiết Tổng Điều tra Dinh dưỡng 2009-2010.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

Thông tin chung về người khuyết tật ở Việt Nam

Date added: 12/04/2012
Downloads: 12604
Thông tin chung về người khuyết tật ở Việt Nam

 

Bản thông tin tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về hiện trạng, các xu hướng và đặc điểm của người khuyết tật ở Việt Nam trên cơ sở kết quả của cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở gần đây nhất (2009), đồng thời tóm lược những hàm ý chính sách bao gồm cả gợi ý về chiến lược và chương trình phù hợp nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật ở Việt Nam.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Bộ tài liệu vận động chính sách về MDG5b

Date added: 12/04/2012
Downloads: 12585
Bộ tài liệu vận động chính sách về MDG5b

 

Bộ tài liệu vận động chính sách này do UNFPA xây dựng với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng và tăng cường cam kết chính trị của các bên có liên quan nhằm đẩy mạnh việc tiếp cận phổ cập chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, thúc đẩy nhanh tiến trình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đặc biệt là mục tiêu MDG5b.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Health - Joint UN Publications

Tờ thông tin: H5N1 tại Việt Nam - tháng 10 năm 2012

Date added: 09/07/2011
Downloads: 17704
Tờ thông tin: H5N1 tại Việt Nam - tháng 10 năm 2012

Việt Nam đã có một chương trình chủ động phòng chống cúm gia cầm H5N1 kể từ khi bệnh được phát hiện đầu tiên vào năm 2003. Chương trình phòng chống này đã thành công và số ca mắc H5N1 ở người và gia cầm đã giảm dần đáng kể - tuy nhiên nhiều thách thức vẫn còn tồn tại.

H5N1 là một loại virus cúm gia cầm (chim) độc lực cao đã gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng và thiệt hại kinh tế trong chăn nuôi gia cầm tại nhiều nơi thuộc châu Á và các nơi khác trên thế giới.

Xin mời tải bản PDF tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/HIV - Joint UN Publications

Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS

Date added: 05/10/2012
Downloads: 20358
Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS

Cuốn sách nhỏ “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Bộ GD&ĐT) biên soạn với sự hỗ trợ của các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam vào tháng 8, 2010. Quyển sách này nhằm cung cấp thông tin về trẻ em và HIV/AIDS, với mục tiêu xóa đi những quan niệm sai lầm về HIV và trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS, và giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các trẻ em này.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn truyền thông của cuốn sách nhỏ “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS”

Category: One UN Documents/The One UN Initiative in Viet Nam

Trang bị kỹ năng và kiến thức cho thanh niên giúp xây dựng một tương lai vững mạnh

Date added: 03/30/2012
Downloads: 14165
Trang bị kỹ năng và kiến thức cho thanh niên giúp xây dựng một tương lai vững mạnh

 

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, tháng 10 năm 2011—Theo kết quả Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, thanh niên trong độ tuổi từ 10 đến 24 chiếm gần 30 phần trăm dân số. Thanh niên Việt Nam là nhóm dân số di biến động nhất, nhiều người trong số họ phải xa nhà để tiếp tục học lên cao, nhiều người khác đi làm ăn xa nhà theo mùa vụ hoặc lâu dài để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Quan niệm và hành vi đối với sức khỏe tình dục và sinh sản đang thay đổi nhanh chóng trong thanh niên Việt Nam. Một phần ba thanh niên vẫn gặp phải những khó khăn khi tiếp cận thông tin hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản mà họ cần và xứng đáng được hưởng.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt ở đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Youth - Joint UN Publications

State of the World's Children Report 2011: Factsheet on Young People and HIV in Viet Nam

Date added: 03/02/2011
Downloads: 16626
State of the World's Children Report 2011: Factsheet on Young People and HIV in Viet Nam
 • There are many challenges to the health status of adolescents and youth in Viet Nam: HIV and AIDS, non-communicable diseases (chronic health conditions, injuries and mental health issues), substance abuse, and lack of access to quality health services (particularly reproductive health care). Ensuringequity and efficiency of health care for young people is also a significant challenge.
 • Marital and fertility trends are in the process of changing from ‘early’ to ‘late’, a fact that will have considerable impact on the country’s future population and family structure.
 • Data reveals the existence of gender and geographical disparities for marital and fertility indicators. For example, women tend to marry earlier than men and the trend of marrying later is slower for youth in remote and rural areas.

State of the World's Children Report 2011: Factsheet on Young People and Health in Viet Nam

Date added: 03/02/2011
Downloads: 16991
State of the World's Children Report 2011: Factsheet on Young People and Health in Viet Nam
 • There are many challenges to the health status of adolescents and youth in Viet Nam: HIV and AIDS, non-communicable diseases (chronic health conditions, injuries and mental health issues), substance abuse, and lack of access to quality health services (particularly reproductive health care). Ensuring equity and efficiency of health care for young people is also a significant challenge.
 • Marital and fertility trends are in the process of changing from ‘early’ to ‘late’, a fact that will have considerable impact on the country’s future population and family structure.
 • Data reveals the existence of gender and geographical disparities for marital and fertility indicators. For example, women tend to marry earlier than men and the trend of marrying later is slower for youth in remote and rural areas.
Category: UN Viet Nam Joint Publications/HIV - Joint UN Publications

How external support for Health and HIV will evolve as Viet Nam becomes a Middle-Income Country

Date added: 12/12/2008
Downloads: 18968
How external support for Health and HIV will evolve as Viet Nam becomes a Middle-Income Country

This report was written by Javier Martinez of HLSP Institute, London (see www.hlsp.org). It was commissioned and financed by the Viet Nam Country Office of the World Health Organisation on behalf of the United Nations Country Team in Viet Nam.

HIV transmission from men to women in intimate partner relationships in Vietnam: a discussion paper

Date added: 05/05/2011
Downloads: 15855
HIV transmission from men to women in intimate partner relationships in Vietnam: a discussion paper

Asia has seen a major increase in the number of women living with HIV over the past decade, with women making up 35 per cent of new infections, an increase of 4 per cent since 2000. Although some women acquired HIV through injecting drug use and others while selling sex, the majority were exposed while having sex with a husband or partner who had contracted HIV through injecting drug use, through unprotected sex with a sex worker or through unprotected sex with a male partner. This is known as HIV transmission in intimate partner relationships, or "IPT".

In 2009, it was estimated that 243,000 people in Viet Nam were living with HIV, with prevalence among adults (ages 15 to 49) at 0.43 per cent of the population. HIV infection is still heavily concentrated among men who use drugs or engage in other high-risk behaviours. In 2009, the number of male adults living with HIV was three times higher than the number of female adults living with HIV, and men still make up the majority of new infections. However, it is estimated that the male-female ratio will gradually decrease, reaching 2.6 by 2012, reflecting the risk of transmission from HIV positive injecting drug users (IDUs) and clients of sex workers to their spouses or regular sexual partners.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Health - Joint UN Publications

Review of Expanded Program of Immunization Vietnam 2009

Date added: 12/03/2009
Downloads: 19830
Review of Expanded Program of Immunization Vietnam 2009

In order to identify progress achieved in Vietnam’s national Expanded Programme on Immunization (EPI) since its evaluation in 2003, a comprehensive review of EPI was conducted 30 March to 10 April 2009. The key objectives of the 2009 EPI review were to assess the following:

 • Status of management practices, including the EPI reporting system, disease surveillance, training and supervision, and provision of EPI services through hospitals and the private sector.
 • Status of the implementation of safe injection and surveillance of AEFI, performance of the cold chain system and management of vaccines in the EPI

An immunization coverage survey was conducted in the same six provinces as the EPI review during the period 6-17 April 2009, and the complete findings are summarized in a separate report. Overall, the immunization coverage survey demonstrated very high levels of coverage for all vaccines except the Hepatitis B birth dose within 24 hours of birth, with slight delays in fully immunizing children by twelve months of age.

Factsheet - Joint Programme on Avian and Human Pandemic Influenza

Date added: 03/30/2011
Downloads: 15165
Factsheet - Joint Programme on Avian and Human Pandemic Influenza

The issue:
Viet Nam was among the first countries in Asia to report the highly pathogenic avian influenza A(H5N1) virus (HPAI) and remains one of the worst affected in terms of human infections, with 119 confirmed human
cases and 59 deaths. The virus has had a direct measurable impact on Viet Nam's economy.

Category: UN Publications by Agency/WHO Publications

World Health Statistics 2008

Date added: 05/20/2008
Downloads: 18468
World Health Statistics 2008

World Health Statistics 2008 presents the most recent available health statistics for WHO’s 193 Member States. This fourth edition includes 10 highlights of health statistics as well as data on an expanded set of over 70 key health indicators. The indicators were selected on the basis of their relevance to global health monitoring and considerations of data availability, accuracy and comparability among Member States.

This publication is in two parts. Part 1 presents 10 topical highlights based on recent publications or results of new analyses of existing data. Part 2 presents key health indicators in the form of six tables for all WHO Member States: mortality and burden of disease; health service coverage; risk factors; health systems resources; inequities in health care coverage and health outcome; and basic demographic and socioeconomic statistics. This edition includes, for the fi rst time, data on trends where the statistics are available and of acceptable quality.

World Health Statistics 2008 has been collated from publications and databases produced by WHO’s technical programmes and regional offices, as well as from publicly accessible databases. The data on inequalities in health care coverage and health outcome are primarily derived from analyses of household surveys and are available only for a limited number of countries. It is anticipated that the number of countries reporting disaggregated data will increase during the next few years. Nevertheless, even in their current limited form, the data will be useful for the global public health community. In estimating country indicators based on different data sources, regional offi ces and technical programmes apply peer-reviewed methods and consult with experts around the world. To maximize the accessibility, accuracy, comparability and transparency of health statistics, the technical programmes and regional offi ces also work closely with Member States through an interactive process of data collection, compilation, quality assessment and estimation.

All statistics presented in this publication have, unless otherwise stated, been cleared as WHO’s official figures in consultation with Member States. Nevertheless, the estimates published here should still be regarded as best estimates made by WHO rather than the offi cial statistics of Member States, which may use alternative rigorous procedures.

More detailed information, including a compendium of statistics and an online version of this publication, is a vailable data become available. The web site, which has now been revised with new features and a new look to better meet users’ needs, will allow data to be displayed in different formats such as tables, maps and graphs. It also provides, wherever possible, metadata describing the sources of data, estimation methods and quality a ssessment. Careful scrutiny and use of the statistics presented in this report should contribute to progressively better measurement of relevant indicators of population health and health systems. From WHO’s Statistical Information System (http://www.who.int/statistics). This will be regularly updated as new data become available. The web site, which has now been revised with new features and a new look to better meet users’ needs, will allow data to be displayed in different formats such as tables, maps and graphs. It also provides, wherever possible, metadata describing the sources of data, estimation methods and quality a ssessment. Careful scrutiny and use of the statistics presented in this report should contribute to progressively better m easurement of relevant indicators of population health and health systems.

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 - The MPOWER package

Date added: 05/20/2008
Downloads: 16172
WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 - The MPOWER package

This landmark new report presents the first comprehensive worldwide analysis of tobacco use and control efforts. It provides countries with a roadmap to reverse the devastating global tobacco epidemic that could kill up to one billion people by the end of this century.

The report outlines the MPOWER package, a set of six key tobacco control measures that reflect and build on the WHO Framework Convention on Tobacco Control.

For more information click here 

WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine in the Western Pacific Region

Date added: 05/20/2008
Downloads: 20718
WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine in the Western Pacific Region

The World Health Organization, Regional Office for the Western Pacific expresses its appreciation to all those who contributed to the production of this document.

WHO recognizes the people who dedicated their lives to the development of traditional medicine in our Region from ancient times particularly the ancestors who are symbolized as Huangdi and Shennong.

Appreciation is also extended to the experts who attended the meetings on development of International Standard Terminologies held in Beijing, China; Tokyo, Japan; and Daegu, Republic of Korea, as well as the external peer reviewers.

We also wish to extend our gratitude to the Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea for their financial support, to the State Administration of Traditional Chinese Medicine China, the Japan Liaison of Oriental Medicine and the World Federation of Chinese Medicine Societies, without which we would not have been able to publish this book.

Báo cáo Thế giới về phòng chống thương tích trẻ em

Date added: 12/11/2008
Downloads: 23737
Báo cáo Thế giới về phòng chống thương tích trẻ em

Mỗi ngày trên khắp thế giới cuộc sống của hơn 2000 gia đình phải rơi lệ vì sự ra đi của một đứa trẻ do một thương tích không chủ ý hay còn gọi là ‘tai nạn’ mà có thể đã ngăn ngừa được. Sự đau khổ mà các gia đình này phải chịu – những người mẹ, người cha, người anh, người chị, hay ông bà và bạn bè – là vô hạn và thường lan tỏa ra khắp cộng đồng. Thảm kịch như vậy có thể làm thay đổi nhiều cuộc đời một cách không thể khác được.

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Công bằng y tế ở Việt Nam phân tích thực trạng tập trung vào

Date added: 03/02/2010
Downloads: 17810
Công bằng y tế ở Việt Nam phân tích thực trạng tập trung vào

Báo cáo phân tích thực trạng này được thực hiện nhằm ước tính mức độ bất bình đẳng về cả tử vong bà mẹ và trẻ em cũng như các chỉ số sức khoẻ thiết yếu của bà mẹ và trẻ em liên quan mật thiết đến tử vong bà mẹ, trẻ em, tỉ lệ bệnh tật trẻ em, tình trạng dinh dưỡng trẻ em và tỉ suất sinh. Ngoài ra báo cáo còn tính toán một số chỉ số sức khoẻ trung gian quan trọng khác liên quan đến tử vong bà mẹ, trẻ em như kế hoạch hoá
gia đình, chăm sóc khi mang thai, chăm sóc sau sinh, tiêm chủng và điều trị. Báo cáo sẽ trình bày và so sánh các kết quả về bất bình đẳng từ những năm 1992/93 và kết quả gần đây trong năm 2006. Nguồn dữ liệu chính được sử dụng trong phân tích thực trạng này là ba điều tra hộ gia đình - Điều tra mức sống Việt Nam 1992/93 (ĐTMSVN), Khảo sát cụm đa chỉ số về bà mẹ và trẻ em (MICS) III năm 2006 và Điều tra mức sống Hộ gia
đình Việt Nam 2006 (ĐTMSHGĐ), cũng như số liệu cấp tỉnh từ Hệ thống Thông tin Y tế của Bộ Y tế (HTTTYT) và các nguồn khác. Ngoài các tính toán về bất bình đẳng, phân tích thực trạng này còn trình bày các kết quả phân tích hồi quy được sử dụng nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng như tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, dân tộc và nơi sinh sống có quan hệ chặt chẽ nhất với các chỉ số trên. Mức độ bất bình đẳng quan sát
được cũng được phân tích nhằm lượng hoá vai trò của các yếu tố liên quan này trong mức độ bất bình đẳng ghi nhận được.

 Tải bản báo cáo Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/WHO Publications

Safer water, better health

Date added: 06/26/2008
Downloads: 16894
Safer water, better health

Safer water for better health -- the first-ever report depicting country-by-country estimates of the burden of disease due to water, sanitation and hygiene highlights how much disease could be prevented through increased access to safe water and better hygiene.

This comprehensive overview provides the epidemiological evidence and economic arguments for fully integrating water, sanitation and hygiene in countries' disease reduction strategies -- a pre-requisite to achieving the Millennium Development Goals. It also provides the basis for preventive action by all relevant sectors managing critical water resources and services in support of public health efforts.

Lack of safe water, sanitation and hygiene remains one of the world’s most urgent health issues.

Linking HIV/STI Services with Reproductive, Adolescent, Maternal, Newborn and Child Health Services

Date added: 05/20/2008
Downloads: 12549
Linking HIV/STI Services with Reproductive, Adolescent, Maternal, Newborn and Child Health Services

The global commitment to Universal Access to comprehensive HIV prevention, treatment, care and support by 2010 will remain hollow without extraordinary steps to strengthen the  health system. Fostering linkages within the health sector — for  a start — brings all service delivery points to bear to better detect and treat HIV and AIDS among population of men, women and children who may be at high risk but are unaware of their status. 

Buttressing the linkage of a set of services, each with a constituency of users who may be exposed to HIV, is a systematic scale up of services with a vast scope for expansion. Such linkages utilize the strength of each channel — through sexually transmitted infections, reproductive  health, adolescent, maternal, newborn and child health services — to bolster the health system’s overall response to one of 21st century’s most harrowing epidemics.

Effective delivery for better prevention, treatment, care and support of HIV and AIDS  requires also the support of nongovernmental organizations and communities. They are an indispensable part of the millennium agenda to advance public health and achieve greater public good, especially in halting a growing epidemic. Where there is systemic engagement of communities, including adults and children living with HIV, groups most at risk, young people  and local leaders, there is a greater ownership of the agenda, greater recognition and greater action to bring about changes and new practices. 

It is with the overarching goal of enhancing universal and equal access that regional  offices of WHO, UNICEF, UNFPA and the UNAIDS Secretariat in the Asia Pacific region convened  a Joint Forum with governments and civil society on 6–10 November 2006 in Kuala Lumpur, Malaysia.  The Joint Forum comprised two back-to-back meetings:

Biregional Consultation on Integrating Prevention and Management of STI/HIV/AIDS into Reproductive, Maternal and Newborn Health Services

The 6th Asia-Pacific UN Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission Task Force  Meeting Towards Scaling Up Comprehensive PMTCT in Asia-Pacific

This alliance of efforts between United Nations agencies and different health  departments marked the start of dialogue toward an integrated or linked response. More specifically, it aimed to increase synergy between national HIV programmes and maternal,  neonatal and child health care (MNCH) programmes, which covered a range of services related to women and children, including the prevention of mother-to-child transmission (PMTCT)  and prevention of HIV among women.  

Global Tuberculosis Control 2008 - SURVEILLANCE PLANNING FINANCING

Date added: 07/01/2008
Downloads: 17772
Global Tuberculosis Control 2008 - SURVEILLANCE PLANNING FINANCING

Katherine Floyd, Mehran Hosseini and Catherine Watt coordinated the production of this report. The report was written by Christopher Dye, Katherine Floyd and Mukund Uplekar. Ana Bierrenbach, Karin Bergström, Léopold Blanc, Malgorzata Grzemska, Christian Gunneberg, Knut Lönnroth, Paul Nunn, Andrea Pantoja, Mario Raviglione, Suzanne Scheele, Karin Weyer and Matteo Zignol provided input to and careful review of particular sections of text.

Christopher Dye, Mehran Hosseini, Andrea Pantoja and Catherine Watt prepared the fi gures and tables that appear in Chapters 1-3, with support from Katherine Floyd, Christian Gunneberg, Suzanne Scheele and Matteo Zignol. The epidemiological and financial profi les that appear in Annex 1 were prepared by Suzanne Scheele and Andrea Pantoja, respectively. Monica Yesudian drafted the strategy component of the country profi les that appear in Annex 1 and coordinated their initial review. Catherine Watt produced the final version of the profiles, including coordination of their final review by countries. Mehran Hosseini prepared Annex 3 and Ana Bierrenbach prepared Annex 4. Compilation and follow up of data were conducted by Rachel Bauquerez, Ana Bierrenbach, Christian Gunneberg, Mehran Hosseini (who led the process), Andrea Pantoja, Abigail Wright, Monica Yesudian and Matteo Zignol.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Health insurance in Viet Nam towards universal coverage: The case of the workers of the informal sec

Date added: 12/20/2011
Downloads: 14040
Health insurance in Viet Nam towards universal coverage: The case of the workers of the informal sec

The 2008 Law on Health Insurance targets comprehensive health insurance coverage by 2014. In 2009, health insurance was expanded to 58.4% of the population, demonstrating the efforts of the Government to expand the provision of health care. However, extending the coverage of health insurance to the remaining 41.6% of the population, or 35.7 million people, is a challenging task. First of all, even those individuals whose participation is subsidized appear reluctant to join the scheme. Secondly, those who are not insured predominantly work in the informal sector and are hard to track. Understanding and eliminating the obstacles that explain the unwillingness to participate in health insurance should therefore be part of any strategy to improve health insurance coverage. Understanding these obstacles is at the heart of this brief, and the study which underpins it, which focuses on workers in the informal sector and their family members.

Click here to download the policy brief

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: