Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Female famers and Inclusive Growth in Viet Nam

Date added: 01/03/2017
Downloads: 4789
Female famers and Inclusive Growth in Viet Nam

Báo cáo nghiên cứu "Phụ nữ hoạt động nông nghiệp và Tăng trưởng toàn diện ở Việt Nam"nhằm xem xét sự tác động của các yếu tố chính sách và chương trình áp dụng trong nông nghiệp (gồm chính sách đất đai, tín dụng, chương trình áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chính sách phát triển cơ sở hạ tầng, chính sách tiếp cận thị trường); Điều kiện kinh tế-xã hội của cộng đồng (yếu tố văn hóa, yếu tố tự nhiên), đặc điểm hộ gia đình, cá nhân tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của nữ nông dân, tập trung vào các hộ trồng lúa và cây ăn quả. Nội dung báo cáo gồm tổng quan phân tích giới trong nông nghiệp, những phát hiện chính từ các nghiên cứu định tính và những gợi ý về chính sách.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Hỗ trợ tăng trưởng bao trùm thiết kế chính sách hiệu quả để phát triển các ngành công nghệ trung bình

Date added: 12/08/2015
Downloads: 6105
Hỗ trợ tăng trưởng bao trùm thiết kế chính sách hiệu quả để phát triển các ngành công nghệ trung bình

 

Tăng trưởng là bao trùm hơn nếu nó tạo ra cơ hội cho nhiều chủ doanh nghiệp tham gia vào quá trình tăng trưởng và tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn. Đối với một quốc gia thu nhập trung bình vẫn đang cố gắng theo kịp các nước đi trước bằng cách thu hút công nghệ từ các nước có trình độ phát triển tiên tiến hơn, chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến các ngành được phát triển bởi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Các nhà hoạch định chính sách cần đảm bảo rằng các ngành được hưởng lợi từ chính sách phải là những ngành trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra nhiều cơ hội gia nhập nhất cho các chủ doanh nghiệp và người lao động trong nước trong tương lai gần, và những ngành này cũng phải là những ngành mang lại nhiều tác động lan tỏa và nhiều mối liên kết tích cực nhất với các ngành khác, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: One UN Documents/One House

Green One UN House Newsletter - Issue # 25

Date added: 07/29/2014
Downloads: 8801
Green One UN House Newsletter - Issue # 25

In this newsletter, you will find an update on the construction process, moving from large-scale construction work to finishing touches. We spotlight the work of the Common Services Management Committee and we interviewed the staff representative and the architect.

The Green One UN House Newsletter - Issue # 24

Date added: 06/30/2014
Downloads: 7951
The Green One UN House Newsletter - Issue # 24

Welcome to issue 24 of the stakeholder newsletter on the Green One UN House! We are issuing these newsletters regularly so that we can keep you updated on the project’s status and progress.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Tăng trưởng xanh và chính sách tài khoá về nhiên liệu hoá thạch ở Việt Nam

Date added: 06/19/2014
Downloads: 9856
Tăng trưởng xanh và chính sách tài khoá về nhiên liệu hoá thạch ở Việt Nam

 

Báo cáo nhấn mạnh rằng những nỗ lực cải cách gần đây cần được thúc đẩy đáng kể để đáp ứng các mục tiêu tham vọng của Chiến lược Tăng trưởng xanh và để Việt Nam tiến tới một quỹ đạo tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn. Cải cách chính sách tài khóa nhiên liệu hóa thạch đòi hỏi phải cải cách ngành năng lượng tổng thể, cải cách giá và một chiến lược truyền thông và tham vấn để kêu gọi sự ủng hộ trên diện rộng đối với cải cách.

Cần có các biện pháp để bảo vệ người nghèo và dễ tổn thương cũng như các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhất từ việc tăng giá năng lượng. Thông qua việc đưa ra các lựa chọn cải cách cụ thể cho từng vấn đề, tôi tin rằng báo cáo này sẽ có đóng góp quan trọng vào việc xây dựng một lộ trình cho cải cách.

Báo cáo Tăng trưởng xanh và Chính sách Tài khóa Nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam – Các kiến nghị về Lộ trình Cải cách Chính sách dựa trên các công trình nghiên cứu của nhiều đối tác nghiên cứu trong nước và các chuyên gia quốc tế, cũng như thông qua đối thoại rộng khắp với các bên liên quan chính bao gồm các hộ, doanh nghiệp, các đối tác phát triển và các nhà hoạch định chính sách.

 

Xin mời tải bản tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNIDO Publications

Greening Value Chains: for sustainable handicrafts production in Viet Nam

Date added: 06/19/2013
Downloads: 9180
Greening Value Chains: for sustainable handicrafts production in Viet Nam

 Bamboo, rattan, seagrass and other raw materials used in handicrafts production are an important part of Viet Nam’s natural capital. These are valuable resources that need to be protected, harvested and utilized in a sustainable manner to ensure a vibrant crafts sector now and for future generations. The environmental impacts of crafts production by households and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are often considered negligible given the scale of their operations, yet taking into account their sheer number, use of natural materials and limited capabilities, their production practices should also be appropriately addressed. Piecemeal interventions just at the production cultivation or stages, will only produce equally limited results. A comprehensive and integrated approach is needed to make green and clean-up the entire value chain, starting from raw materials collection, processing, crafts production and transportation, right up to final markets. Coordinated interventions to make green five value chains were supported in Viet Nam, respectively in the: bamboo and  rattan, seagrass, sericulture and silk, lacquerware and handmade paper sectors.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Climate Change - Joint UN Publications

Thông tin cơ bản về phát thải khí nhà kính

Date added: 04/13/2011
Downloads: 21779
Thông tin cơ bản về phát thải khí nhà kính

Phát thải khí nhà kính và các lựa chọn giảm thiểu phát thải ở Việt Nam, và các dự án hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc
Bản thảo ngày 6 tháng 2 năm 2013

Việt Nam đã ký Công Ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) ngày 11 tháng 6 năm 1992 và phê duyệt ngày 25 tháng 9 năm 2002. Bản tin chuyên đề này tập trung vào việc phát thải khí nhà kính ở Việt Nam và các hoạt động có tiềm năng giảm thiểu.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNIDO Publications

Hướng tới tăng trưởng xanh từ pháp triển công nghiệp xanh tại Việt Nam

Date added: 06/15/2012
Downloads: 13715
Hướng tới tăng trưởng xanh từ pháp triển công nghiệp xanh tại Việt Nam

Báo cáo này chia sẻ một số kết quả và bài học kinh nghiệm chủ yếu từ dự án hợp tác của UNIDO với Chính phủ Việt Nam về việc xây dựng một khung chính sách tổng thể cho Công nghiệp Xanh và đánh giá cơ hội và thách thức đối với một số ngành được chọn.

Công nghiệp Xanh là một chiến lược hoạt động mà các ngành công nghiệp tại các quốc gia ở tất cả các giai đoạn phát triển có thể sử dụng để đạt được phát triển bền vững bằng cách tách tăng trưởng kinh tế ra khỏi việc sử dụng quá mức tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Các ngành công nghiệp xanh sẽ giảm thiểu lượng chất thải phát thải, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và triển khai sử dụng các nguồn tài nguyên có thể tái tạo làm nguyên liệu cũng như năng lượng đầu vào. Ngoài ra, các ngành công nghiệp xanh còn cung cấp hàng hóa và dịch vụ môi trường, như quản lý chất thải, năng lượng tái tạo, v.v... theo cách có thể dự đoán được để đảm bảo rằng môi trường làm việc, cộng đồng địa phương và thiên nhiên nói chung được an toàn trước những rủi ro nguy hiểm về môi trường. Công nghiệp Xanh là một cách tiếp cận toàn diện có tác động lan tỏa rộng rãi, bắt đầu và tập trung vào công nghiệp, nhưng có liên quan đến tất cả mọi mặt của xã hội. UNIDO tin chắc rằng sáng tạo và đổi mới kỹ thuật là động lực cho các ngành công nghiệp xanh của tương lai, bắt đầu từ hôm nay, và đến lượt mình, sẽ là tác nhân xúc tiến việc làm xanh, tăng trưởng trong tương lai, và phát triển bền vững hơn.

Dự án được thực hiện từ tháng 7/2011 đến tháng 8/2012 trong khuôn khổ Sáng kiến Một LHQ với tài trợ từ Quỹ Kế hoach Chung của Việt Nam.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Các chính sách tài khoá về nhiên liệu hoá thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

Date added: 05/14/2012
Downloads: 16093
Các chính sách tài khoá về nhiên liệu hoá thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

Trợ giá và thuế trong ngành năng lượng của Việt Nam và những ảnh hưởng đến phát triển kinh tết và phân phối thu nhập trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam đang áp dụng trần giá đối với điện và nhiên liệu hoá thạch, với mức trợ giá gián tiếp rất lớn của chính phủ đối với năng lượng. Những chính sách này là không bền vững, mang lại nhiều lợi ích cho người khá giả hơn là cho người nghèo, cũng như đi ngược lại sự tăng trưởng và hiện đại hóa trong tương lai, trong khi đó lại góp phần vào BĐKH. Cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch có thể có các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường như đã được chứng minh ở nhiều nước khác. Các nhà lãnh đạo G-20 và APEC, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam,
đã đồng thuận loại bỏ “các trợ cấp nhiên liệu hoá thạch không hiệu quả” vào năm 2009, và chủ đề này cũng có thể được thảo luận tại hội nghị Rio+20 vào tháng 6 năm 2012. Việc cải cách này cũng phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh sắp tới, và đòi hỏi phải tăng cường cải cách các thị trường năng lượng đang diễn ra, cũng như cải cách các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong ngành năng lượng.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Sustainable Development - Joint UN Publications

Craft and Design in Viet Nam by the UN Joint Programme on Green Production and Trade

Date added: 06/14/2011
Downloads: 19134
Craft and Design in Viet Nam by the UN Joint Programme on Green Production and Trade

This publication presents the results of a team of foreign designers, engaged under the UN joint programme 'Green Production and Trade to Increase Income and Employment Opportunities for the Rural Poor', to assist Vietnamese companies develop new and more sustainable product collections. The product collections will be first introduced to international buyers at LifeStyle Vietnam 2011, the international home décor and gift fair organized by VIETCRAFT in Ho Chi Minh City in April 2011.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Climate Change - Joint UN Publications

Việt Nam và hành động biến đổi khí hậu: những ưu tiên chiến

Date added: 02/21/2011
Downloads: 18290
Việt Nam và hành động biến đổi khí hậu: những ưu tiên chiến

Tóm lược từ các nội dung tư vấn của Yvo de Boer và Dennis Tirpak

Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam viết bản tóm lược này dựa trên các bài trình bày của hai chuyên gia và các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc gia, các chuyên gia trong nước, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, cũng như các nhà tài trợ có trụ sở tại Việt Nam, tháng mười một 2010.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

UN-REDD Viet Nam Programme: Piloting Participatory Carbon Monitoring

Date added: 09/28/2011
Downloads: 18002
UN-REDD Viet Nam Programme: Piloting Participatory Carbon Monitoring

Under REDD+, developing countries like Viet Nam will need to generate evidence of "results-based actions" to receive payments for the reduction of carbon emissions or enhanced removals of carbon. The national Measurement, Reporting and Verification (MRV) system holds the key for producing this evidence.

UN-REDD Viet Nam Programme: Designing Benefit Distribution Systems Fact Sheet

Date added: 09/28/2011
Downloads: 17342
UN-REDD Viet Nam Programme: Designing Benefit Distribution Systems Fact Sheet

This fact sheet provides an overview of lessons learned from develpoing benefit distribution systems in Viet Nam.  REDD+ can only succeed if performance-based payments are effectively and equitably distributed. The UN-REDD Programme has assisted the Government of Viet Nam to identify the key issues that need to be addressed in the design of a REDD+ compliant benefit distribution system.

UN REDD Viet Nam Programme: Applying the Principles of Free, Prior and Informed Consent

Date added: 09/27/2011
Downloads: 16433
UN REDD Viet Nam Programme: Applying the Principles of Free, Prior and Informed Consent

Viet Nam is the first country programme to proceed with formal preparations for field-based REDD+ activities. The Viet Nam UN-REDD Programme is pioneering a process to seek Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in its two pilot districts.  This publication provides details of the FPIC principle and how it has been applied in Viet Nam under the UN-REDD Programme.

UN REDD Viet Nam Programme: About the pilot sites in Lam Dong Province

Date added: 09/27/2011
Downloads: 15934
UN REDD Viet Nam Programme: About the pilot sites in Lam Dong Province

As part of the UN-REDD Viet Nam Programme, activities are being implemented in two pilot districts, Di Linh and Lam Ha, of Lam Dong Province in the Central Highlands.  This publication provides details about these two pilot sites, including forest cover, major ethnic groups and awareness and understanding of forest protection laws and policies.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Social and Economic Development Policies - Joint UN Publications

Factsheet - Joint Programme Green Production and Trade

Date added: 03/30/2011
Downloads: 18524
Factsheet - Joint Programme Green Production and Trade

The issue:
Viet Nam has achieved impressive economic progress since the doi moi (renovation) process was launched in 1986. Since 1993, real GDP growth has averaged 7.5% per year and the poverty rate has been reduced from 58% in 1993 to 13% in 2008. Growth has been driven by accelerated international integration, market liberalization and job creation in the private sector.

Crafting Out of Poverty: The UN Joint Programme on Green Production and Trade quarterly newsletter

Date added: 02/18/2011
Downloads: 16435
Crafting Out of Poverty: The UN Joint Programme on Green Production and Trade quarterly newsletter

Enabling rural households to ‘craft their way out of poverty’
Welcome to the first issue of the quarterly newsletter of the joint programme ‘Green Production and Trade to Increase Income and Employment Opportunities for the Rural Poor’, in short ‘Green Production and Trade’! Through this newsletter we will keep you up to date on new developments and progress realized by the programme.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Date added: 12/01/2008
Downloads: 17524
Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng chưa có tiền lệ về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo nhanh trong hai thập kỷ gần đây. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi – tập trung chủ yếu các hộ nghèo được Chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thông qua nhiều chính sách, chương trình, dự án.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Thông tin cơ bản:

Date added: 07/21/2011
Downloads: 17913
Thông tin cơ bản:

Báo cáo đánh giá toàn cầu về Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa năm 2011

Bản tin sau đây cung cấp thêm một số thông tin về GAR11 qua việc nhấn mạnh một số phát hiện chính của báo cáo này cùng với một số bằng chứng có liên quan về Việt Nam. Bản tin cũng mô tả ngắn gọn về cách UNDP tại Việt Nam đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong một số hợp phần của công tác quản lý rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây 

Những trở ngại về cơ sở hạ tầng của Việt Nam

Date added: 06/02/2010
Downloads: 20797
Những trở ngại về cơ sở hạ tầng của Việt Nam

Nguyễn Xuân Thành

Trong thập niên vừa qua tổng đầu tư hạ tầng ở Việt Nam đã chiếm bình quân hơn 10% GDP, vượt qua khỏi các nền kinh tế Đông Á vốn nổi tiếng về mức đầu tư cơ sở hạ tầng cao. Kết quả từ tỉ lệ đầu tư cao của Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng khối lượng cơ sở hạ tầng và cải thiện tiếp cận, góp phần vào sự thành công về tăng trưởng và phát triển của đất nước. Mặt dù có những thành tựu này, những trở ngại về cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn chưa được giải quyết một cách hiệu quả. Thực tế, chính những tắc nghẽn về cơ sở hạ tầng thay vì những chính sách phức tạp và khó tiên liệu của nhà nước, hiện được xem là vấn đề lớn nhất cản trở môi trường kinh doanh của đất nước, như nhiều khảo sát quốc tế đã nhận định. Theo đó, Việt Nam đối mặt với thách thức bảo vệ cơ sở hạ tầng trước thiên tai và việc thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đối với Việt Nam, vượt qua nhiều rào cản cơ sở hạ tầng này có tầm quan trọng rất lớn để tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tương tự thành tựu đã đạt được trong hai thập niên vừa qua, và theo hướng bền vững, hiện thực hóa những mục tiêu phát triển tham vọng đã đề ra cho những thập niên sắp tới.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để

Date added: 06/02/2010
Downloads: 22456
Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để

Dwight H. Perkins và Vũ Thành Tự Anh

Việt Nam đã thực hiện sự chuyển tiếp vượt bậc kể từ 1989 từ nền kinh tế kế hoạch tập trung hoàn toàn dựa vào sự phân bổ nguồn lực trên cơ sở hành chính sang nền kinh tế phần lớn do động lực thị trường chi phối. Việt Nam đã hoàn tất sự chuyển tiếp này trong khi tránh được tình trạng GDP và sản lượng công nghiệp giảm mạnh, vốn đã xảy ra ở nhiều nền kinh tế kế hoạch tập trung khác ở Trung và Đông Âu. Phần lớn những thành công trong phát triển công nghiệp cho đến nay là nhờ vào các quyết định của nhà nước nhằm loại bỏ những rào cản đối với nỗ lực kinh doanh cho các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài và gần đây hơn là cho các nhà đầu tư tư nhân trong nước.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Urban Poverty Assessment in Ha Noi and Ho Chi Minh City

Date added: 09/13/2011
Downloads: 16975
Urban Poverty Assessment in Ha Noi and Ho Chi Minh City

This report on urban poverty assessment in Ha Noi and Ho Chi Minh City has been developed under the project "Support for in-depth evaluation of urban poverty in Ha Noi and Ho Chi Minh City" funded by the United Nations Development Programmes (UNDP) with the Ha Noi People's Committee and the Ho Chi Minh City People's Committee as the national implementation partners, and Ha Noi Statistics Office and Ho Chi Minh City Statistics Office as the implementing agencies.

The Statistical Annexes to the report are available in a separate document.

For further details, see the data files and questionnaires for the survey

Ha Noi, September 2010

UNDP Technical Note: The impact of the global crisis on employment levels in Viet Nam

Date added: 02/04/2009
Downloads: 17605
UNDP Technical Note: The impact of the global crisis on employment levels in Viet Nam

The past few months have seen a constant flow of news reporting on the unfolding global financial and economic crisis afflicting the World economy and on its likely impact on Viet Nam. More recently, the Vietnamese press has started to report on the first symptoms of the crisis in Viet Nam, with large drops in the umber of tourists entering the country, companies postponing investments, others closing down, and a general slowdown in the rate of economic activity, FDI inflows and exports and imports of goods and services.

In light of these events, the government has recently revised downwards its GDP growth forecasts for 2009, from 7.5 percent to 6.5 percent, and has announced a six billion USD stimulus package aimed at mitigating the impact of the global financial and economic crisis on the Vietnamese economy and its people, and preventing a general slowdown of economic activity in Viet Nam.

Top 200: Chiến lược công nghiệp của các doanh nghiệp lớn

Date added: 10/17/2007
Downloads: 21103
Top 200: Chiến lược công nghiệp của các doanh nghiệp lớn

Các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam là lớn so với các doanh nghiệp khác ở Việt Nam, nhưng so với quốc tế thì giống các doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn. Dù sao thì 200 doanh nghiệp lớn nhất chiếm một tỷ lệ lớn về lao động, tài sản, doanh thu và thuế trong mọi hình thức sở hữu (nhà nước, tư nhân, nước ngoài) và mọi ngành ở Việt Nam.  Trong một số trường hợp, những doanh nghiệp lớn nhất chiếm toàn ngành. Trong 200 doanh nghiệp lớn nhất, gần một nửa các doanh nghiệp chế tạo là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Liên Xô sụp đổ khiến các doanh nghiệp Việt Nam phải đi tìm thị trường mới và sản xuất các hàng hóa dịch vụ mới. Thương mại tự do hóa cho phép các doanh nghiệp mở rộng và tăng trưởng. Hơn một nửa các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam là thành viên của các Tồng Công ty. Trong những năm 90, phần lớn các công ty thành viên không phải chịu sự giám sát quản lý cao độ mà được hưởng quyền tự quyết nhiều hơn để thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp mình so với thời gian trước đó. Tuy nhiên, đôi khi các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện những ‘trách nhiệm xã hội’ như cứu giúp các công ty thành viên làm ăn thua lỗ để bảo vệ việc làm.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước đang làm thay đổi điều này. Những hàng rào giữa các doanh nghiệp nhà nước đang được dỡ bỏ và cạnh tranh đang gia tăng giữa các doanh nghiệp. Khi tiến hành cổ phần hóa các công ty thành viên, một số tổng công ty đang mất đi sự kiểm soát chính thức. Cùng với thời gian, ý nghĩa chính xác của từ ‘tổng công ty’ ở Việt Nam đã trở nên kém rõ ràng hơn. Trong quá trình chuyển đổi thành mô hình công ty mẹ - con và tập đoàn kinh tế, nhiều tổng công ty đã tiến vào các lĩnh vực bất động sản, du lịch, chứng khoán và thành lập ra các công ty bảo hiểm và ngân hàng của riêng mình.

Các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam đã chứng tỏ rằng họ có năng lực để đối phó với sự cạnh tranh gia tăng. Họ đang chuyển dịch sang những sản phẩm phức tạp hơn và có chất lượng cao hơn, đa dạng hóa sang các sản phẩm liên quan và tiến vào những lĩnh vực kinh doanh mới. Họ đang thiết lập thương hiệu, mở rộng các kênh phân phối và thâm nhập các thị trường mới.

Các doanh nghiệp lớn cũng đang đưa ra quyết định về tương lai của mình. Một số doanh nghiệp lớn nhất đang đầu tư với mục tiêu khai thác thêm giá trị từ các hoạt động kinh doanh hiện tại. Một số đang hướng đầu tư vào những lĩnh vực ít có lợi ích xã hội nhưng đem lại nhiều lợi nhuận (hiện tại). Nhiều doanh nghiệp đang kết hợp cả hai loại đầu tư trên. Phong trào đầu tư bất động sản và chứng khoán cần được xem xét trong bối cảnh kinh tế rộng hơn trong đó các chiến lược kinh doanh khác tỏ ra rủi ro và khó thực hiện. Nếu ngành kinh doanh cốt lõi không có nhiều lợi nhuận cho lắm, thì sử dụng lợi nhuận từ việc đầu cơ để cấp vốn cho việc mở rộng và nâng cấp ngành nghề cốt lõi có thể là một chiến lược khả quan. Tuy nhiên, dựa vào các khoản đầu tư mang tính đầu cơ như là nguồn lợi nhuận chính cũng chứa đựng nhiều rủi ro.

Nâng cấp sản phẩm không chỉ là động thái của riêng các doanh nghiệp thuộc các ngành ‘công nghệ cao’. Một số doanh nghiệp được phỏng vấn thuộc ngành dệt may và thủy sản đã đầu tư để tạo thêm giá trị trong ngành sản xuất cốt lõi của mình. Với những doanh nghiệp này, họ có thể tìm được lợi nhuận khi phát triển kỹ năng và công nghệ. Tuy nhiên, quá trình này có thể không kém phần rủi ro so với việc đầu tư vào đất đai và chứng khoán giá cao. Công nghệ thì tốn kém và khó nắm bắt, công nhân cần phải được đào tạo và thị trường cần phải được hiểu rõ. Thường thì người ta xoay sang xây khách sạn, chung cư, khu công nghiệp và thành lập công ty con chuyên mua bán chứng khoán.

Chính phủ có thể khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi bằng cách hạn chế đầu cơ trên thị trường bất động sản và thị trường tài chính. Có thể bước khởi đầu là thuế đất và thuế lãi vốn được thiết kế một cách phù hợp. Ngoài ra, chính phủ có thể hỗ trợ để cho các doanh nghiệp có được lao động kỹ năng bằng cách cải thiện chất lượng của các trường đại học và trường dạy nghề. Hai lĩnh vực chính sách này nổi lên như là những vấn đề chủ chốt trong các cuộc phỏng vấn. Xử lý được những vấn đề này sẽ giúp các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam tăng trưởng và phát triển góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Khu kinh tế mở Chu Lai và sự phát triển nông thôn

Date added: 07/23/2008
Downloads: 19441
Khu kinh tế mở Chu Lai và sự phát triển nông thôn

Khu kinh tế mở Chu Lai và sự phát triển nông thôn: Phòng thí nghiệm cho đổi mới thể chế và chính sách của một nền kế hoạch hóa tập trung

Eli Mazur, David Dapice, Vu Thanh Tu Anh

UNDP Policy Dialogue Paper 2008/2
Ha Noi, July 2008

Báo cáo này nghiên cứu kinh nghiệm của Khu kinh tế mở Chu Lai ở tỉnh Quảng Nam để rút ra một số bài học về việc sử dụng các khu chế xuất như một công cụ chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của nông thôn.

Báo cáo này tranh luận rằng các quan chức địa phương đã đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc để cố gắng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thay vì tập trung vào khu vực tư nhân trong nước. Mặc dù đầu tư nước ngoài là đáng mong đợi nhưng tỉnh Quảng Nam chắc chắn trở thành một trung tâm kinh doanh trong nước hơn là một nơi sản xuất cho các công ty đa quốc gia lớn. Chính quyền địa phương nên tập trung vào nhiệm vụ quan trọng giúp khu vực tư nhân trong nước tiếp cận hợp pháp được với vốn và đất đai ở mức chi phí phù hợp. Ngoài ra, các tác giả cũng đề xuất việc phân quyền hơn nữa cho chính quyền địa phương để Chu Lai có thể tham gia vào những cuộc thử nghiệm chính sách mà không cần có sự thông qua từ trước của các cấp chính quyền trung ương.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Mid-term review report for implementation of the five-year socio-economic development plan 2006-2010

Date added: 07/21/2009
Downloads: 16458
Mid-term review report for implementation of the five-year socio-economic development plan 2006-2010

In an effort to better monitor how Viet Nam is progressing toward achieving its socio-economic objectives, the result-based evaluation framework has been applied in the mid-term review of the implementation of the five year 2006-2010 socio-economic development plan. This report covers assessment of the plan implementation progress for the years 2006-2007 and estimates for 2008. Due to data constraints, the report has not been able to analyze all of objectives and indicators set out in the plan, but covers the most important indicators where data are available.

Quản lý rủi ro để tăng trưởng công bằng

Date added: 03/22/2010
Downloads: 17277
Quản lý rủi ro để tăng trưởng công bằng

Colin Kirkpatrick, Nick J. Freeman and Kim N. B. Ninh

Trong khuôn khổ Dự án 00050577 “Hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020” do UNDP tài trợ nói trên, một loạt các nghiên cứu đã được thực hiện. Các chủ đề và kết quả nghiên cứu đã được chia sẻ và tham khảo ý kiến Tổ Biên tập Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và cộng đồng quốc tế. Các kết quả nghiên cứu đã phần nào hỗ trợ cho việc xác định các mục tiêu ưu tiên và các lựa chọn và giải pháp chính sách mang tính đột phá trong CLPTKT-XH. Báo cáo này được xây dựng theo yêu cầu của Viện Chiến lược phát triển (Viện CLPT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNDP.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Được mùa: những lựa chọn chiến lược

Date added: 03/22/2010
Downloads: 17891
Được mùa: những lựa chọn chiến lược

Được mùa: những lựa chọn chiến lược để phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam

Ian Coxhead, Kim N.B. Ninh, Vũ Thị Thảo và Nguyễn Thị Phương Hoa 

Báo cáo này sẽ đề cập đến những vấn đề về hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Trong đề tài này, nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện một báo cáo nghiên cứu phân tích kinh nghiệm và thông lệ quốc tế trong việc (i) thúc đẩy tăng năng suất và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp; (ii) kích thích phát triển kinh tế nông thôn; và (iii) đưa ra những kiến nghị cụ thể về những biện pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn đến năm 2020.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Thành phố Hồ Chí Minh: Những thách thức tăng trưởng

Date added: 06/02/2010
Downloads: 21202
Thành phố Hồ Chí Minh: Những thách thức tăng trưởng

David Dapice, Jose A. Gomez-Ibanez, Nguyễn Xuân Thành


Sự chuyển đổi của Việt Nam trong hai thập niên vừa qua từ một nền kinh tế kém phát triển, chuyển tiếp sang một quốc gia có thu nhập trung bình đã diễn ra đồng thời với quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Số liệu thống kê dân số mới nhất năm 2009 cho thấy dân số đô thị của Việt Nam đã vượt hơn 25 triệu người, chiếm 29,6% tổng dân số, tăng 40,4% so với kết quả điều tra dân số trước đó vào năm 1999. Quá trình đô thị hóa đã đặt ra nhiều thách thức quan trọng trong nhiều lĩnh vực đối với các nhà hoạch định chính sách, từ việc thúc đẩy nền kinh tế địa phương đến phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và cung cấp các dịch vụ xã hội cho người dân, cả người nhập cư lẫn có hộ khẩu. Không nơi nào mà những thách thức này lại trở nên bức bách như ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), thành phố lớn nhất và là trung tâm thương mại của cả nước.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: