Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Tài liệu hướng dẫn về lập Ngân sách có trách nhiệm giới trong hoạt động thẩm tra và giám sát thực hiện ngân sách của Hội đồng nhân dân

Date added: 06/04/2019
Downloads: 1021
Tài liệu hướng dẫn về lập Ngân sách có trách nhiệm giới trong hoạt động thẩm tra và giám sát thực hiện ngân sách của Hội đồng nhân dân

Tài liệu này được xây dựng trong bối cảnh Luật ngân sách nhà nước đã được thông qua năm 2015 với những điểm rất mới và tiến bộ từ góc độ giới. Tài liệu hướng dẫn này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới cũng như Ngân sách có trách nhiệm giới, do đó, trang bị các kỹ năng vận dụng nguyên tắc bình đẳng giới trong hoạt động giám sát và quyết định ngân sách của Hội đồng nhân dân (HĐND). Đồng thời, tài liệu hướng dẫn đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và cán bộ các sở, ban, ngành cách thức thực hiện lồng ghép giới vào quá trình ngân sách, căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực ngân sách. Hướng dẫn được xây dựng dưới sự hợp tác giữa Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố Hồ Chí Minh và UN Women tại Việt Nam.

pdfGRB-VIE-FINAL-COMPRESSED.pdf

TIẾP CẬN TƯ PHÁP HÌNH SỰ CỦA PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC Ở VIỆT NAM

Date added: 06/05/2018
Downloads: 2633
TIẾP CẬN TƯ PHÁP HÌNH SỰ CỦA PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC Ở VIỆT NAM

Nghiên cứu đưa ra góc nhìn mới, sâu sắc về cách mà phụ nữ nhận thức về công lý ở Việt Nam như thế nào và cách mà nạn nhân được đối xử ra sao. Một khi từng cơ quan có nhiệm vụ thúc đẩy tiếp cận tư pháp hình sự theo kiểu "tư vấn" và gây áp lực với nạn nhân giải quyết vụ việc bên ngoài tòa án, hoặc đối xử với họ mà không quan tâm đến phẩm giá hoặc sự riêng tư của họ, thì sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên là nhiều phụ nữ cuối cùng đã bỏ cuộc, không theo đuổi vụ việc vì nhu cầu của họ không được đáp ứng. Khi hệ thống tư pháp hình sự không thực hiện quyền con người của phụ nữ một cách đầy đủ, thì hệ thống lại góp phần duy trì văn hoá hòa giải, không công nhận các vấn đề của nạn nhân và không trừng phạt tội danh. Việc không trừng phạt – sự miễn trừ hình phạt và trách nhiệm giải trình – là tiếp tay cho bạo lực đối với phụ nữ, làm giảm tác động của tuyên truyền vận động và những tiến bộ của chính sách cứng rắn.

pdfPerception_survey_-VN-FINAL_-8_Dec.pdf

Category: UN Publications by Agency/UNESCO Publications

Báo cáo toàn cầu TÁI/ ĐỊNH HÌNH CÁC CHÍNH SÁCH VĂN HÓA: Thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển

Date added: 05/22/2018
Downloads: 2271
Báo cáo toàn cầu TÁI/ ĐỊNH HÌNH CÁC CHÍNH SÁCH VĂN HÓA: Thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển

Báo cáo Toàn cầu 2018 phân tích những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện Công ước của UNESCO về Bảo vệ và Phát huy sự Đa dạng của các Biểu đạt Văn hóa (2005) từ khi bản báo cáo đầu tiên được công bố vào năm 2015. Đây là kết quả công việc của 10 chuyên gia độc lập, cùng với Thư ký Công ước và các cộng sự, cũng như tập đoàn Tư vấn BOP và Biên tập viên chính.

Báo cáo Toàn cầu được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu các Báo cáo định kỳ 4 năm một lần được nộp bởi các Quốc gia thành viên (đây là cơ chế được Đại Hội đồng Công ước thông qua vào năm 2011). Trong quá trình tiến hành Báo cáo, các tác giả đã tham vấn 62 bản báo cáo định kỳ từ năm 2015. Một số phát hiện mới cũng được rút ra từ các nguồn thông tin khác, bao gồm kinh nghiệm của các chuyên gia.

pdf22-5_-_Bao_cao_Toan_Cau_Viet_21x28.pdf

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015

Date added: 01/29/2018
Downloads: 3456
Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015

 

Với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Ireland, Uỷ ban Dân tộc và UN Women cùng nhau xây dựng cuốn sách “Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015”. Cuốn sách trình bày các số liệu thống kê giới trong lĩnh vực dân tộc năm 2015 theo các chủ đề: (i) Dân số, (ii) Tiếp cận cơ sở hạ tầng và tài sản, (iii) Việc làm và thu nhập), (iv) Giáo dục và đào tạo, (v) Văn hoá-xã hội, (vi) Y tế và vệ sinh môi trường, và (vii) Cán bộ, đảng viên. Các thông tin và số liệu trong cuốn sách được thu thập từ các nguồn: Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2015, hệ thống báo cáo thống kê của các cơ quan quản lý nhà nước và các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện như: Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2014 (VHLSS), Điều tra Lao động-Việc làm 2015 (LFS), Điều tra các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em 2014 (MICs), Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2014.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Đánh giá giới trong ứng phó với HIV ở Việt Nam

Date added: 01/05/2018
Downloads: 3217
Đánh giá giới trong ứng phó với HIV ở Việt Nam

Đánh giá giới trong ứng phó với HIV ở Việt Nam đưa ra các phân tích tình hình về khía cạnh giới trong dịch HIV ở Việt Nam. Đánh giá này xác định cơ hội, khoảng trống và thách thức trong lồng ghép bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong công tác phòng chống HIV/AIDS đồng thời cung cấp các khuyến nghị để cải thiện các chính sách và chương trình HIV

pdfTải báo cáo Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/Joint UN publications

Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Date added: 11/14/2017
Downloads: 3203
Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

 

Bản tóm lược gợi ý chính sách này nhấn mạnh những vấn đề chính về bất bình đẳng giới trong Thích ứng với biến đối khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai với mục tiêu tăng cường bình đẳng giới trong các chính sách, kế hoạch và việc thực hiện. Bản tóm lược này dựa trên những bài học kinh nghiệm rút ra từ các nghiên cứu và những kinh nghiệm thực tế của nhiều tổ chức tại Việt Nam, đặc biệt Nhóm Làm việc về Biến đổi khí hậu và Nhóm làm việc về Quản lý Thiên tai, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan Liên hiệp quốc tại Việt Nam và các tổ chức khác. Các khuyến nghị tập trung vào việc làm thế nào để tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ, và tăng cường lồng ghép giới và trách nhiệm giới trong TƯBĐKH và GNRRTT trong bối cảnh chương trình nghị sự phát triển sau 2015.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Tài liệu hướng dẫn sinh hoạt Câu lạc bộ nam giới tiên

Date added: 04/27/2017
Downloads: 4519
Tài liệu hướng dẫn sinh hoạt Câu lạc bộ nam giới tiên

 

Phòng ngừa Bạo lực đối với phụ nữ: Thay đổi các chuẩn mực nam tính, xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng với phụ nữ được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh các tài liệu hướng dẫn đã có thông tin và bằng chứng đầy đủ hiện có để áp dụng vào bối cảnh tại địa phương. Chương trình vận động nam giới này áp dụng cách tiếp cận phòng ngừa, theo hướng giải quyết những nguyên nhân gốc rễ và các yếu tố rủi ro gây ra BLPNTEG, nâng cao năng lực cho nam giới để thể hiện nam tính theo cách không bạo lực và bình đẳng giới, cũng như tăng cường mối quan hệ, khả năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết mâu thuẫn không sử dụng bạo lực cho nam giới. Tài liệu này đã được Chương trình Đối tác phòng ngừa của LHQ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, UN Women Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng thử nghiệm thành công ở hai xã/phường của thành phố Đà Nẵng trong năm 2015-2016.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Gender - Joint UN Publications

Phụ nữ và Các Mục tiêu Phát triển Bền Vững - Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030

Date added: 03/15/2016
Downloads: 6470
Phụ nữ và Các Mục tiêu Phát triển Bền Vững - Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030

Ngày 25 tháng 9  năm 2015, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua lộ trình hướng tới phát triển bền vững đến năm 2030. Trong Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững năm 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ được công nhận là một phương tiện quan trọng giúp thúc đẩy phát triển bền vững thông qua một mục tiêu phát triển độc lập (SDG5) cũng như các vấn đề giới được lồng ghép trong các mục tiêu còn lại. Được  xây dựng dựa trên phân tích của UN Women về Phụ nữ và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững, thông qua các số liệu cụ thể trên toàn cầu và ở Việt Nam, cuốn sách này chứng tỏ tầm quan trọng của bình đẳng giới, đồng thời cho thấy mối liên kết giữa bình đẳng giới và sự phát triển bền vững. Cuốn sách xem xét phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam bị tác động bởi mỗi Mục tiêu trong 17 Mục tiêu SDG như thế nào, đồng thời cũng chỉ ra phụ nữ và trẻ em gái có thể và sẽ là chìa khóa để đạt được mỗi Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Cuốn sách này hi vọng sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát về bình đẳng đẳng giới  và Các Mục tiêu SDG cho các tổ chức, cá nhân liên quan, từ các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động trong lĩnh vực phát triển, đến thanh niên cũng như các thành viên khác trong xã hội.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016

Date added: 04/18/2017
Downloads: 5913
Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016

Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016 là bức tranh về hiện trạng những vấn đề giới và phát triển chủ yếu của Việt Nam. Ngoài việc điểm lại những tiến bộ quan trọng trong công tác thúc đẩy quyền con người của phụ nữ, Báo cáo này cũng nhấn mạnh những thách thức và quan ngại chưa được giải quyết cũng như mới nổi lên cần được quan tâm đầy đủ để bảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng trong nhiều khía cạnh đa dạng của đời sống kinh tế xã hội. Báo cáo tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ, trao quyền kinh tế, tham chính và lãnh đạo chính trị, bạo lực với phụ nữ và bảo vệ xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thảm hoạ. Báo cáo cũng cung cấp một bản tóm lược các hoạt động chung của Liên Hợp quốc tại Việt Nam trên cơ sở phối hợp với các bên liên quan khác trong việc góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Báo cáo tham luận bình đẳng giới và thuế ở Việt Nam các vấn đề đặt ra và khuyến nghị

Date added: 12/29/2016
Downloads: 4668
Báo cáo tham luận bình đẳng giới và thuế ở Việt Nam các vấn đề đặt ra và khuyến nghị

Khi Việt Nam đang thực hiện các bước tiếp theo để cụ thể hóa việc thực thi nguyên tắc bình đẳng giới được quy định trong Luật Ngân sách nhà nước 2015, báo cáo thảo luận này giúp các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan hiểu rõ mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới, các luật thuế và lựa chọn chính sách thuế. Cụ thể, báo cáo này xem xét tác động giới của các luật thuế và ưu đãi thuế tại Việt Nam, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và vai trò của các chương trình an sinh xã hội. Báo cáo này kết luận bằng việc đưa ra một nội dung thảo luận về thách thức thể chế và quản trị cho Việt Nam để xác định một cách chính xác tác động về giới trong các quy định thuế cụ thể, đưa ra khuyến nghị thay đổi chính sách thuế, các biện pháp về thể chế để đảm bảo chính sách tài khóa thúc đẩy bình đẳng giới.

pdfNhấn vào đây để tải báo cáo Tiếng Việt

Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới tại Việt Nam 2010-2015

Date added: 12/20/2016
Downloads: 4730
Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới tại Việt Nam 2010-2015

Nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong toàn xã hội quan tâm và sử dụng số liệu thống kê giới, Vụ Bình đẳng giới/Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Cơ quan của Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) xây dựng báo cáo "Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới tại Việt Nam 2010-2015". Báo cáo trình bày các số liệu thống kê giới trong giai đoạn 2010-2015 theo sáu chủ đề: dân số, gia đình, giáo dục, y tế, lao động việc làm và lãnh đạo-quản lý. Báo cáo cung cấp thông tin, số liệu nhằm giúp người đọc đánh giá thực trạng về mối quan hệ giới, hiểu biết thêm về những bất bình đẳng giới đang tồn tại trong xã hội; hỗ trợ việc phân tích và dự báo tác động của luật pháp, chính sách, chương trình đối với các nhóm phụ nữ và nam giới, đảm bảo họ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng bình đẳng từ thành quả của quá trình phát triển đất nước.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và Báo cáo Ngân sách có yếu tố giới ở khu vực Châu Á – Thái BÌnh Dương: Báo cáo tổng quan

Date added: 08/30/2016
Downloads: 4746
Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và Báo cáo Ngân sách có yếu tố giới ở khu vực Châu Á – Thái BÌnh Dương: Báo cáo tổng quan

Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và Báo cáo Ngân sách có yếu tố giới ở khu vực Châu Á – Thái BÌnh Dương: Báo cáo tổng quan trình bày những phát hiện từ việc rà soát các thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và báo cáo ngân sách có yếu tố giới tại một số quốc gia trong Khu vực Châu Á – Thái BÌnh Dương. Báo cáo mang đến một góc nhìn toàn diện về các công cụ và các khung chính sách khác nhau mà các nước đã sử dụng, những điểm mạnh và những hạn chế của các công cụ này. Báo cáo là chỉ dẫn hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như những cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng những công cụ này vào các sáng kiến ngân sách có yếu tố giới không chỉ ở Chấu Á – Thái Bình Dương mà còn ở khắp nơi trên thế giới.

pdfTải báo cáo tiếng Việt tại đây

Báo cáo nghiên cứu “Hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ”

Date added: 06/07/2016
Downloads: 5844
Báo cáo nghiên cứu “Hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ”

Báo cáo nghiên cứu là một nỗ lực đầy tham vọng nhằm tìm hiểu nền kinh tế Việt Nam qua lăng kính giới. Bằng việc phác họa một bức tranh thống kê phân tách giới toàn diện về một số ngành kinh tế, các phân tích của chúng tôi làm nổi bật sự bất bình đẳng trong việc phân phối các nguồn lực sản xuất ở nhiều nhóm phụ nữ và nam giới khác nhau, sự phân chia lao động theo giới, và việc dễ bị tổn thương hơn của phụ nữ trong điều kiện làm việc và trả lương. Nghiên cứu đánh giá khung chính sách của Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị để hiện thực hóa tốt hơn tiềm năng của người phụ nữ và giúp sinh kế của họ đảm bảo hơn, cho dù họ là những người nông dân sản xuất với quy mô nhỏ, lao động giúp việc gia đình được trả lương, hay là công nhân nhà máy may.

Nhấn để tải:

Ha Noi recommendations for action on gender and disaster risk reduction

Date added: 07/18/2016
Downloads: 4692
Ha Noi recommendations for action on gender and disaster risk reduction

The Regional Asia-Pacific Conference on Gender and Disaster Risk Reduction was held between 16 and 18 May 2016, organized by UN Women and the Government of Viet Nam, in collaboration with UNISDR, UNDP, and other partners, with support from the Government of Japan. The conference brought together over 300 participants from Viet Nam and twenty-two countries across the Asia-Pacific region to identify actions to ensure implementation of the Sendai Framework in the region will be gender responsive and inclusive. The participants agreed on the following set of recommendations for action, and agree to work towards incorporating these into regional and national DRR decision making processes, including the Asia Regional Plan for Implementation of Sendai Framework that is expected to be adopted at the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction in November 2016, and the Strategy for Climate and Disaster Resilient Development in the Pacific, which is expected to be endorsed by the Pacific Islands Development Forum leaders in 2016.

Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

Điều gì khiến một số phụ nữ chịu nhiều bạo lực hơn những phụ nữ khác

Date added: 01/19/2016
Downloads: 7287
Điều gì khiến một số phụ nữ chịu nhiều bạo lực hơn những phụ nữ khác

Năm 2013, UNFPA đã phối hợp với Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành phân tích thứ cấp dữ liệu thô của Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực Gia đình do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2010. Báo cáo này là phần bổ sung, hoặc có thể xem là phần 2 của báo cáo "Chịu nhịn là chết đấy – Kết quả từ Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với Phụ nữ ở Việt Nam". Phân tích lần này sẽ đưa ra lời giải cho vấn đề tại sao cùng sống trong một môi trường mà một số phụ nữ phải chịu đựng bạo lực gia đình từ chồng nhiều hơn một số phụ nữ khác. Lời giải này sẽ giúp Chính phủ xây dựng những biện pháp can thiệp hiệu quả cũng như có những chính sách cần thiết để giải quyết bạo lực đối với phụ nữ một cách toàn diện hơn.

Lưu ý: Báo cáo này chỉ có bản Tiếng Anh không có bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam

Date added: 12/29/2015
Downloads: 6422
Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam

Báo cáo tóm tắt các phát hiện và khuyến nghị trong Báo cáo Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam năm 2009 của UNIFEM, nêu ra các thành tựu chính cũng như các yếu tố thuận lợi cho việc áp dụng ngân sách có tính đến yếu tố giới tại Việt Nam, những nỗ lực bước đầu trong việc thực hiện ngân sách có tính đến yếu tố giới cũng như thách thức trong quá trình thực hiện. Dựa trên phân tích này, Báo cáo rà soát các khuyến nghị của Báo cáo 2009 nhằm xem xét tính phù hợp trong bối cảnh hiện nay, đồng thời bổ sung các khuyến nghị khác cho lộ trình thực hiện ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam. Báo cáo là một công cụ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như những cá nhân, tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, lập kế hoạch và ngân sách.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Tóm tắt về Tình hình Phụ nữ và Trẻ em gái Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Date added: 12/29/2015
Downloads: 6361
Tóm tắt về Tình hình Phụ nữ và Trẻ em gái Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Bản tóm tắt đưa ra tình hình của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số ở các lĩnh vực khác nhau bao gồm giáo dục, kinh tế, y tế, bạo lực trên cơ sở giới và những tập tục có hại khác, tính đại diện và khả năng tiếp cận dịch vụ/ cơ hội-đây là những lĩnh vực mà phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thường bị thiệt thòi hơn so với các nhóm dân tộc đa số trong xã hội cũng như so với chính nam giới và trẻ em trai dân tộc thiểu số. Ngoài ra, bản tóm tắt cũng cung cấp thông tin về các ứng phó của chính phủ, cùng các khuyến nghị nhằm giảm thiếu tình trạng yếu thế của phụ nữ và em gái dân tộc thiểu số. Bản tóm tắt này dành cho những nhà hoạch định chính sách, những cán bộ thực hiện chương trình, cũng như các nhà nghiên cứu cùng các cá nhân, tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới và phát triển cho dân tộc thiểu số.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Việc làm và thị trường lao động

Date added: 05/08/2015
Downloads: 6310
Việc làm và thị trường lao động

 

Lao động không được trả công là một thành tố quan trọng trong phân bổ thời gian và nguồn lực trong hoạt động kinh tế, học phần này sẽ đưa ra phân tích về giới từ góc độ lao động và thị trường lao động trong bối cảnh của Châu Á và Thái Bình Dương, gồm những vấn đề như cung ứng lao động và cấu trúc việc làm bị chia tách, tạo ra một bức tranh đầy đủ hơn về phân bổ thời gian và nguồn lực. Những định nghĩa về việc làm không chính thức được nhấn mạnh, thể hiện tầm quan trọng trong phần lớn các quốc gia ở Châu Á và Thái Bình Dương. Học phần cũng đưa ra bài tập lập bản đồ việc làm và thảo luận các chính sách việc làm từ góc độ giới.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Giới và đói nghèo

Date added: 05/08/2015
Downloads: 6274
Giới và đói nghèo

 

Học phần này giới thiệu những định nghĩa và thước đo về đói nghèo, đồng thời tìm hiểu sự tương tác về giới ảnh hưởng tới đói nghèo như thế nào – trong khi khái niệm này đang được những nhà hoạch định chính sách định nghĩa một cách cơ bản thông qua nhấn mạnh tầm quan trọng của hộ gia đình như một thiết chế xã hội. Học viên sẽ tìm hiểu những khía cạnh giới của đói nghèo và những khái niệm như là sự nữ hoá đói nghèo, hay đói nghèo về thời gian. Học phần kết thúc bằng một phiên thảo luận ngắn gọn về các mối liên hệ giữa chính sách việc làm, các mối quan hệ giới và đói nghèo.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Giới và kinh tế học vĩ mô

Date added: 05/08/2015
Downloads: 6227
Giới và kinh tế học vĩ mô

 

Học phần này giúp học viên có được kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô thể hiện nhạy cảm giới. Kinh tế học vĩ mô thường được xem là mù giới và không xem xét gì đến các mối quan hệ phái sinh từ giới: Nó nghiên cứu và tìm hiểu về môi trường kinh tế nói chung nhưng hiếm khi đề cập đến vấn đề giới, mà nếu có, thì giữ thái độ trung lập. Phân tích về giới trong kinh tế học vĩ mô nhấn mạnh cả hai khía cạnh liệu các mối quan hệ giới đã thẩm thấu trong các khái niệm kinh tế vĩ mô như thế nào cũng như liệu những chỉ số kinh tế vĩ mô chỉ đo lường một phần trong toàn bộ các hoạt động kinh tế như thế nào với những kết quả quan trọng như công việc không được trả lương, các mối quan hệ phái sinh và môi trường, hộ gia đình sung túc, và đánh giá chính xác về các chính sách kinh tế vĩ mô. Xem xét kinh tế vĩ mô dưới góc độ giới cũng chính là xem xét các mối quan hệ tương hỗ qua lại giữa chúng. Tại Châu Á - Thái Bình Dương, mối quan hệ giữa phụ nữ và môi trường nơi họ sinh sống là nền tảng căn bản cho sự phát triển toàn vẹn của cộng đồng. Nhằm giúp học viên nghiên cứu kinh tế học vĩ mô có tính nhạy cảm giới, học phần này giới thiệu và trình bày chi tiết một số khía cạnh quan trọng của kinh tế học vĩ mô, bao gồm các cơ cấu hoạch toán xã hội, dòng lưu chuyển của thu nhập và sản phẩm, tổng chi tiêu nội địa, số nhân, gia tốc và phân tích hai khoảng cách/chênh lệch. Sau khi nghiên cứu hết học phần này, học viên có thể tự đánh giá các khái niệm kinh tế học vĩ mô dưới góc nhìn về giới.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Gender and trade

Date added: 05/08/2015
Downloads: 6227
Gender and trade

This module analyzes the relationship between gender and trade. It describes the linkages between the two at the micro, meso, and macro levels to inform development policies. It first examines demonstrates the role of trade liberalization in the creation of global markets, which is sometimes referred to as globalization. Standard trade analysis, like macroeconomic policy, is gender blind, not gender neutral. Introducing a gender perspective for understanding processes of trade and economic growth – through, for example, the application of gender value-chain analysis – increases our understanding of the interactions between gender and trade. Finally, a section of the module is devoted to new trade-related matters, such as trade-related intellectual property rights, trade in services, as well as the relationship between trade agreements and multilateral environment agreements.

Download the Vietnamese version here

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu - Tài liệu thực hành

Date added: 10/09/2015
Downloads: 5775
Lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu - Tài liệu thực hành

Hướng dẫn được xây dựng cho cán bộ dự án, các đối tác nhà nước và phi Chính phủ để sử dụng trong quá trình thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Bên cạnh đưa ra những gợi ý và hành động để giải quyết vấn đề giới và trao quyền cho phụ nữ trong các dự án Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tài liệu đồng thời xem xét vấn đề giới trong sinh kế, bảo vệ rừng và hệ sinh thái, năng lượng bền vững, quản lý rác thải, vấn đề vệ sinh và nước sạch. Tài liệu này được xây dựng thông qua quá trình thu thập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều tổ chức và kinh nghiệp thực tiễn tại địa phương. Tài liệu do CARE International, GIZ và UN Women thực hiện.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Joint UN recommendations, positions & commentaries

Khuyến nghị của các tổ chức Liên hợp quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Date added: 05/05/2015
Downloads: 8149
Khuyến nghị của các tổ chức Liên hợp quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

 

Trong Tháng 5 năm 2015 Quốc hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu về dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Việc sửa đổi của Luật Bầu cử là một cơ hội quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới với các đại diện dân cử. Là một phần của hỗ trợ của chúng tôi giúp Quốc hội tăng cường lập pháp, Liên Hợp Quốc đưa ra các khuyến nghị để lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo luật.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Nữ đại biểu trong Quốc hội Việt Nam: Từ tham gia đến đại diện

Date added: 09/06/2014
Downloads: 11441
Nữ đại biểu trong Quốc hội Việt Nam: Từ tham gia đến đại diện

 

Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tăng cường tỉ lệ tham gia của phụ nữ, đặc biệt trong Quốc hội. Trước các kỳ bầu cử năm 2007 và 2011, Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Bầu cử Trung ương đặt chỉ tiêu tăng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội lên 30%. Tuy tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội năm 2007 là 28% và năm 2011 là 24%, việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vẫn là vấn đề được Đảng và Chính phủ quan tâm. Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới xác định các mục tiêu bình đẳng giới trên các lĩnh vực lao động, giáo dục, y tế và tham gia trong các lĩnh vực công. Chiến lược đề ra chỉ tiêu tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2015 là trên 30% và nhiệm kỳ 2016 – 2020 trên 35%.

Mặc dù có các chỉ tiêu về tỉ lệ nữ giới trong các cơ quan lập pháp, việc các nữ đại biểu trúng cử thực hiện vai trò của mình ra sao tại Quốc hội lại ít được biết đến. Không có nhiều nghiên cứu về các vị trí công tác của các nữ đại biểu trong Quốc hội hay khả năng thực hiện chuyên môn của họ. Đây là thiếu sót đáng kể. Nghiên cứu cho thấy việc tăng cường tỷ lệ tham gia của phụ nữ chưa chắc mang
lại nhiều chính sách ưu tiên phụ nữ trong quá trình lập pháp

Vì vậy, nghiên cứu này sẽ làm rõ các vấn đề sau đây trong điều kiện của Việt Nam:

1. Phụ nữ có bị phân biệt đối xử trong quá trình bầu cử và lựa chọn vào các vị trí lãnh đạo trong
Quốc hội hay không và ở mức độ nào?
2. Mức độ đại diện của đại biểu nữ trong các Ủy ban của Quốc hội?
3. Phụ nữ thực hiện vai trò của họ trong Quốc hội như thế nào? Các nữ đại biểu có đại diện cho
các vấn đề liên quan tới nữ giới hay không? Khả năng phản biện/phê bình so với nam giới
thế nào?

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Policy brief: Comprehensive leadership capacity building in Viet Nam

Date added: 09/06/2014
Downloads: 10242
Policy brief: Comprehensive leadership capacity building in Viet Nam

An effective way to increase the representation of women

This policy brief draws on the research report “Women’s Leadership in Viet Nam: Leveraging a Resource Untapped”, commissioned by the Women’s Leadership project of UNDP Viet Nam and the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs. Based on an analysis of 37 Vietnamese and global leadership programmes, the brief recommends how to best design an effective leadership capacity building initiative that will increase women’s representation in the political and public sector in Viet Nam. The policy brief also sets out the main barriers to women’s leadership growth. It is important that these barriers are understood and taken into account for any capacity building initiative to be successful.

Guidelines for women's leadership training

Date added: 09/06/2014
Downloads: 10311
Guidelines for women's leadership training

 

These guidelines draw on the research report “Women’s Leadership in Viet Nam: Leveraging a Resource Untapped”, commissioned by the Women’s Leadership project of UNDP Viet Nam and the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs. The guidelines are primarily intended for trainers and those designing the curriculum for leadership training programmes, and who want to ensure these programmes are genderresponsive. The recommendations are based on an analysis of 37 political and public sector leadership programmes, within Viet Nam and globally.

Hướng dẫn/dìu dắt ở Việt Nam - Một cách xây dựng năng lực hiệu quả dành cho lãnh đạo nữ

Date added: 04/14/2014
Downloads: 10610
Hướng dẫn/dìu dắt ở Việt Nam - Một cách xây dựng năng lực hiệu quả dành cho lãnh đạo nữ

 

Mục đích của tài liệu này là để hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục
vụ triển khai hội nhập quốc tế giữa Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Ngoại giao, cung cấp thông tin và hướng dẫn về cách tiếp cận hiệu quả để xây dựng năng lực cho các nhà lãnh đạo nữ tiềm năng. Các viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự hoặc các cơ quan hành chính Nhà nước đều có thể sử dụng tài liệu này. Các ví dụ được giới thiệu trong cuốn sách được tổng hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau và từ nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Tài liệu này được xây dựng cho các cá nhân có ý định tham gia chương trình hướng dẫn/ dìu dắt trong tổ chức của họ. Tài liệu sẽ giúp bạn hiểu được các yếu tố trong chương trình hướng dẫn/dìu dắt; đồng thời đây là tài liệu tổng hợp các kết quả nghiên cứu, những câu chuyện thực tiễn tốt nổi bật, những thách thức chung và kinh nghiệm của các cá nhân đã từng tham gia các chương trình hướng dẫn/dìu dắt. Tài liệu cũng cung cấp một số công cụ có thể sử dụng để xây dựng và triển khai một chương trình hướng dẫn/dìu dắt trong cơ quan/tổ chức của bạn. Tác giả cuốn tài liệu này là bà Jean Munro, Tư vấn kỹ thuật cao cấp của Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế.

Các chương trình hướng dẫn/dìu dắt được định hình từ chính môi trường nội tại, do các nhà lãnh đạo chương trình và, tất nhiên, bởi những người có liên quan nhất – người hướng dẫn và người được hướng dẫn/dìu dắt. Mỗi chương trình là duy nhất và mỗi mối quan hệ hướng dẫn/dìu dắt là khác nhau. Không thể có một cách tiếp cận “khuôn mẫu chung” để thiết kế một chương trình phù hợp với tất cả các tổ chức. Vì vậy, tài liệu này cung cấp cho bạn các nội dung chính khi xây dựng chương trình, các câu hỏi quan trọng để cân nhắc và nhiều công cụ khác. Tuy nhiên, mỗi tổ chức sẽ có các yếu tố riêng để định hình chương trình phù hợp với nhu cầu của mình.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Summary of key findings of the National Report on Social Protection for women and girls in Viet Nam

Date added: 03/31/2014
Downloads: 8192
Summary of key findings of the National Report on Social Protection for women and girls in Viet Nam

 

This summary of key findings of the National Report on Social Protection for women and girls in Viet Nam spotlights a review and analysis of the current social security policies for women and girls in Viet Nam and a review of the real status of status of women and girls' access to social security.

Category: UN Publications by Agency/IOM Publications

Trafficking in Boys in Viet Nam

Date added: 01/01/2012
Downloads: 5174
Trafficking in Boys in Viet Nam

Previous studies, anecdotal evidence and media reports indicate that boys are trafficked in or from Viet Nam for sex, adoption and forced labour, but very little research has focused specifically on trafficking of boys.The goal of this research is to contribute to the broader objective of ensuring that the particular situation and vulnerabilities of boy victims of human trafficking are adequately addressed in Viet Nam's legal and policy response to the issue. The research objectives are to assess awareness of local authorities and community on and practices to address trafficking in boys, identify forms of trafficking in boys, factors that contribute to vulnerability to trafficking (especially gender conceptions) and types of trafficking in boys and document victims' experience of trafficking, return, rehabilitation and reintegration.

This report documents exploratory research on trafficking in boys in Viet Nam and is an activity under the General Statistics Office (GSO) component, implemented by International Organization for Migration (IOM) under the three-year Joint Programme on Gender Equality.

Gender and remittances from internal migrants

Date added: 02/01/2012
Downloads: 7784
Gender and remittances from internal migrants

This research explores gender differences in remittance-sending behaviour, gender differences in income management of migrants, gender differences in access to and utilization of remittance-sending services and channels, and the relationship between gender and the management and utilization of remittances at the home and the community of origin. The research findings are based on 600 male and female migrants surveyed and 42 IDIs and 12 FGDs conducted between April and May 2010 in three wards of central Hanoi, Viet Nam. This study will contribute to bridging the current research gap and provides a much needed data set from which gender sensitive policies and programmes can be developed. The research aims to strengthen the potential of internal remittances to maximize the development of internal migrants, their families and their communities and to contribute to policy and programmes that support gender-sensitive socio-economic development in rural Viet Nam.

This research is part of the Joint Programme on Gender Equality (JPGE), jointly implemented by the Government of Viet Nam and the United Nations in Viet Nam. The programme and this research were generously financed by the Spanish-funded Millennium Development Goals Achievement Fund (MDG-F). The General Statistics Office (GSO), with technical assistance from the International Organization for Migration (IOM) Viet Nam, took the lead in the implementation of this research.

Sex Work and Mobility from A Gender Perspective: Findings from Three Cities in Viet Nam

Date added: 03/01/2012
Downloads: 8248
Sex Work and Mobility from A Gender Perspective: Findings from Three Cities in Viet Nam

 

This research aims to fill this current gap in knowledge about gender differences concerning the mobility of sex workers by: generating a better understanding of the role played by gender in the decision of sex workers to migrate, and the ways migration and gender affect entry into sex work; examining the reasons for, patterns of and vulnerabilities resulting from the mobility of sex workers (both mobile migrant sex workers and mobile non-migrant sex workers) with a gender perspective; and informing the design of policies and support programmes with specific recommendations.

This research was commissioned by the Department of Social Evils Prevention (DSEP), the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA) with technical assistance from the International Organization for Migration (IOM) within the framework of the Spanish MDG Achievement Fund (MDG-F) and the United Nations–Government of Viet Nam Joint Programme on Gender Equality (JPGE).

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Gender - Joint UN Publications

Tài liệu vận động chính sách về bạo lực giới

Date added: 12/12/2013
Downloads: 12384
Tài liệu vận động chính sách về bạo lực giới

 

Bộ tài liệu này bao gồm 5 tài liệu chuyên đề về bạo lực giới, dựa trên những nghiên cứu mới được thực hiện trong hai năm 2012 và 2013 tại Việt Nam. Các nghiên cứu này giúp hiểu rõ và sâu hơn về các chuẩn mực nam tính, tác nhân chính, hậu quả bạo lực giới và các thách thức trong việc giải quyết bạo lực giới. Các tài liệu chuyên đề này cung cấp một số bằng chứng giúp tăng cường các chính sách và chương trình nhằm ứng phó với vấn đề bạo lực giới. Chính vì vậy, bộ tài liệu này hướng tới người sử dụng là các nhà hoạch định chính sách các cấp và những người thực hiện chương trình, cũng như các nhà nghiên cứu và các cơ quan hữu quan cam kết giải quyết bạo lực giới một cách rộng rãi hơn.

 

Xin mời tải bộ tài liệu tại đây

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Reflecting on Gender Equality and Human Rights in Evaluation

Date added: 04/01/2013
Downloads: 8547
Reflecting on Gender Equality and Human Rights in Evaluation

 

This evaluation publication consists of four articles depicting current challenges and approaches to incorporate gender equality and human rights perspective into evaluations. The articles are written by UN Women bursary recipients for 2011 Sri Lankan Evaluation Association International Conference.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam - Hướng tới tương lai

Date added: 12/18/2012
Downloads: 13596
Nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam - Hướng tới tương lai

 

Việt Nam vốn luôn quan tâm tới bình đẳng giới. Điều này được thể hiện trong các thành tựu quan trọng như tỷ lệ tử vong bà mẹ thấp và trình độ học vấn cao của nữ giới. Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Trong hầu hết các bảng xếp hạng quốc tế về chỉ số giới, Việt Nam đều có vị trí khá tốt, đặc biệt so với các quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Mặc dù Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình và đang trong tiến trình hiện đại hóa nhưng số lượng đại biểu nữ trong Quốc hội lại giảm dần trong mười năm qua.

Nghiên cứu này phần lớn dựa trên các cuộc phỏng vấn với các cựu nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu đương nhiệm, với đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội và quan chức Chính phủ. Nghiên cứu cho thấy có một số cách có thể cải tiến quá trình bầu cử nhằm tăng số lượng phụ nữ thắng cử.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam

Date added: 12/18/2012
Downloads: 14205
Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam

 

Báo cáo nhằm mục đích nêu bật các xu hướng tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời thảo luận các thách thức và rào cản đối với phụ nữ trong khu vực nhà nước. Báo cáo rà soát và phân tích các kết quả nghiên cứu và báo cáo gần đây của chính phủ về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực ra quyết sách. Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, vẫn còn khoảng cách giữa mục tiêu và kỳ vọng được đề cập trong các văn bản của chính phủ với con số thực tế về sự tham gia của phụ nữ.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam

Date added: 01/17/2013
Downloads: 9885
Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam

 

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là đưa ra ước tính đáng tin cậy về thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình gây ra ở Việt Nam. Số liệu cho thấy những thiệt hại về mặt kinh tế do bạo lực gia đình gây ra có thể thấy được ở cấp độ gia đình và cấp vĩ mô. Phụ nữ và gia đình có bạo lực phải chi trả những chi phí khi tiếp cận dịch vụ y tế, hỗ trợ pháp lý và tư vấn. Họ cũng bị thiệt hại kinh tế vì thu nhập giảm đi do không thể làm việc.

Những thông tin và kiến thức từ nghiên cứu này đã được cung cấp tới Chính phủ và các cơ quan có liên quan  để đảm bảo cơ chế điều phối liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình được thiết lập giúp giải quyết vấn đề bạo lực gia đình được hiệu quả hơn.

 

pdfXin mời tải bản tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về

Date added: 12/20/2012
Downloads: 12890
Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về

 

Xu hướng, con đường hình thành lối sống bạo lực/ phi bạo lực của nam giới tại thành phố Huế và huyện Phú Xuyên ở Việt Nam
 
Báo cáo này phản ảnh các kết quả của nghiên cứu định tính về lịch sử đời sống của nam giới Việt Nam ở Huế và huyện Phú Xuyên. Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét chi tiết diễn biến cuộc sống của từng đối tượng nam giới để tìm hiểu sâu về những yếu tố hướng nam giới đến quan niệm nam tính thiên về bạo lực, cũng như những yếu tố hướng nam giới tới quan niệm nam tính hướng tới bình đẳng giới, phi bạo lực. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng chống bạo lực giới tại Việt Nam. Cuối cùng, nghiên cứu này chỉ ra rằng bạo lực không phải là tất yếu mà hoàn toàn có thể thay đổi được.

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Nghiên cứu về giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở Nepal và Việt Nam

Date added: 12/19/2012
Downloads: 12600
Nghiên cứu về giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở Nepal và Việt Nam

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Nepal và Việt Nam tìm hiểu về các thái độ khác nhau của nam giới đối với bình đẳng giới, sự ưa thích con trai, bạo lực với vợ hay bạn tình cũng như thái độ và kiến thức về luật pháp và chính sách liên quan đến quyền phụ nữ.  Nghiên cứu khẳng định rằng sự ưa thích con trai, vai trò giới và thái độ bất bình đẳng tồn tại ở cả hai quốc gia. Nghiên cứu gợi ý cần phải có các chương trình can thiệp hay chiến dịch tập trung vào nam giới toàn diện và mang tính dài hạn ở cấp quốc gia và cấp địa phương xem xét các điều kiện kinh tế-xã hội cụ thể tác động tới thái độ này. Mặc dù mặc bằng kiến thức chung về luật pháp và chính sách về bình đẳng giới tương đối tốt nhưng vẫn cần phải chú ý đến việc thực thi và đưa ra những thông điệp có hiệu quả để không chỉ cung cấp thêm thông tin về pháp luật mà còn đưa ra các quy chuẩn cho các hành vi đang được đưa vào pháp luật. Vì mối quan hệ giữa trải nghiệm thời thơ ấu về bất bình đẳng, thái độ về bình đẳng giới và tư tưởng ưa thích con trai và bạo lực bạn tình, các can thiệp về nam tính ngay trong thời kỳ thơ ấu và vai trò của nam giới trong gia đình cũng sẽ được đưa ra như những khuyến nghị về chính sách rút ra từ các kết quả nghiên cứu này.

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Phòng, chống và ứng phó đối với bạo lực gia đình ở Việt Nam

Date added: 12/03/2012
Downloads: 11844
Phòng, chống và ứng phó đối với bạo lực gia đình ở Việt Nam

 

Bài học từ mô hình can thiệp tại tỉnh Phú Thọ và Bến Tre

 

Báo cáo về các Bài học Kinh nghiệm xác định những điểm mạnh và điểm yếu của mô hình can thiệp thí điểm này; phân tích xem liệu toàn bộ hay từng cấu phần của mô hình này có thể được nhân rộng ra cả nước hay không. Những bài học kinh nghiệm rút ra lần này sẽ là phương hướng chiến lược cho việc ứng phó với BLG/BLGĐ ở Việt Nam, bao gồm cả thông tin giúp cho Việt Nam xây dựng mô hình can thiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội, văn hóa, thể chế chính trị và bộ máy hành chính của Việt Nam.

 

pdfXin mời bản PDF tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Phụ nữ tham gia hành chính công ở Việt Nam

Date added: 10/25/2012
Downloads: 14026
Phụ nữ tham gia hành chính công ở Việt Nam

 

Đại diện của phụ nữ trong hành chính công rất thấp. Hiện tại, chỉ khoảng 9% Bộ trưởng nữ và 8% Thứ trưởng nữ. Tương tự như vậy, có rất ít phụ nữ giữ chức Vụ trưởng và Phó vụ trưởng ở các bộ. So với quốc tế, Việt Nam xếp thứ 83 thế giới về số lượng các nhà lập pháp, quan chức cấp cao và quản lý nữ. Việt Nam có định hướng rõ ràng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới nhằm tăng số lượng phụ nữ ở các cấp đưa ra quyết định. Để đạt được những mục tiêu này, cần phải loại bỏ những phân biệt đối xử về sự bất bình đẳng trong tuổi nghỉ hưu của phụ nữ và nam giới, đưa ra các chính sách thuê và bổ nhiệm phụ nữ có năng lực cho các vị trí cấp cao, và nâng cao nhận thức về vai trò của nam giới trong việc chăm sóc con và đảm nhiệm công việc gia đình.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Phụ nữ tham chính tại Việt Nam

Date added: 10/19/2012
Downloads: 14226
Phụ nữ tham chính tại Việt Nam

 

Tỉ lệ phụ nữ tại Quốc Hội đã giảm dần trong 4 nhiệm kỳ vừa qua, và hiện tại là 24,4%. Mục tiêu của Việt Nam là ít nhất 35% phụ nữ tham chính tại Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân trong bầu cử năm 2016. Những thay đổi cần làm để đạt được mục tiêu này, ví dụ như đưa tên nhiều phụ nữ hơn trên lá phiếu bầu cử, nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của việc có ít tỉ lệ phụ nữ tham gia vào chính trường và chuẩn bị các ứng viên nữ tiềm năng.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNIDO Publications

Những trở ngại xét từ góc độ Giới đối với doanh nhân nữ Việt Nam

Date added: 06/21/2012
Downloads: 11903
Những trở ngại xét từ góc độ Giới đối với doanh nhân nữ Việt Nam

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề phát triển doanh nhân nữ, thể hiện bằng những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và thực thi các luật về bình đẳng giới, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến doanh nhân nữ. Mục tiêu của những nỗ lực này là tạo một sân chơi bình đẳng cho doanh nhân nữ, tạo điều kiện để họ có những đóng góp lớn hơn trong phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, doanh nhân nữ Việt Nam vẫn chịu tác động của hai luồng xã hội: một là những giá trị truyền thống đề cao sự phục tùng của người phụ nữ và hai là những lý tưởng tiến bộ của xã hội chủ nghĩa về sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Doanh nhân nữ đã nhìn nhận những thay đổi về chính sách trên có tác động như thế nào đối với vị thế, ý tưởng và kế hoạch kinh doanh mới? Và vai trò của những nhà làm chính sách và các hiệp hội doanh nghiệp đối với những thay đổi này là gì? Nghiên cứu này cố gắng lý giải những trở ngại về Giới đối với doanh nhân nữ dưới giác độ yếu tố truyền thống, khung khổ pháp lý và chính yếu tố giới tính đối với việc khởi sự và vận hành doanh nghiệp để từ đó đề xuất một số chính sách phát triển doanh nhân nữ và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

 

pdfXin mời tại bản Tiếng Việt tại đây

Category: One UN Documents/The One UN Initiative in Viet Nam

UN Viet Nam Gender Audit Report

Date added: 02/16/2009
Downloads: 18708
UN Viet Nam Gender Audit Report

In 2008 the Gender Programme Coordination Group (PCG) conducted a gender audit of the One UN in Viet Nam, to provide a baseline for progress on gender mainstreaming and  inform development of a gender mainstreaming strategy for the One UN and One Plan 2006-2010.  The gender audit was conducted internally by the UN Gender Advisor and a small team of Gender PCG members from June-November 2008.  The UN Viet Nam gender audit drew on lessons learned from gender audits and evaluations by UN agencies and other development organizations, and methodologies used in these assessments, in particular the ILO gender audit tool. 

LHQ tại Việt Nam: ‘Thống nhất hành động’ vì bình đẳng giới

Date added: 06/11/2010
Downloads: 18164
LHQ tại Việt Nam: ‘Thống nhất hành động’ vì bình đẳng giới

Việt Nam đã có một quá trình dài nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trong đó có việc phê chuẩn Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) vào năm 1982, thông qua Luật Bình đẳng Giới năm 2006 và Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình năm 2007. Một Chiến lược Quốc gia và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới, cũng như Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bạo lực Gia đình hiện đang được xây dựng nhằm hiện thực hóa những nguyên tắc đã được xác lập trong các văn bản luật nói trên.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những thách thức liên quan đến năng lực của các cơ quan Chính phủ và của các tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiên, theo dõi và giám sát các cam kết chính sách này.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Trang bị kỹ năng và kiến thức cho thanh niên giúp xây dựng một tương lai vững mạnh

Date added: 03/30/2012
Downloads: 14165
Trang bị kỹ năng và kiến thức cho thanh niên giúp xây dựng một tương lai vững mạnh

 

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, tháng 10 năm 2011—Theo kết quả Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, thanh niên trong độ tuổi từ 10 đến 24 chiếm gần 30 phần trăm dân số. Thanh niên Việt Nam là nhóm dân số di biến động nhất, nhiều người trong số họ phải xa nhà để tiếp tục học lên cao, nhiều người khác đi làm ăn xa nhà theo mùa vụ hoặc lâu dài để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Quan niệm và hành vi đối với sức khỏe tình dục và sinh sản đang thay đổi nhanh chóng trong thanh niên Việt Nam. Một phần ba thanh niên vẫn gặp phải những khó khăn khi tiếp cận thông tin hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản mà họ cần và xứng đáng được hưởng.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt ở đây

Gender Mainstreaming Strategy 2009-2011 - UN Viet nam

Date added: 01/14/2010
Downloads: 17700
Gender Mainstreaming Strategy 2009-2011 - UN Viet nam

Summary
Promotion of gender equality and women’s empowerment through the process of gender mainstreaming is part of the mandate of all UN agencies. However, despite strong commitments by the UN system and UN agencies at headquarters level, both the November 2008 Delivering as One (DAO) on Gender Retreat, and the 2008 UNCT Viet Nam Gender Audit identify key challenges to achieving equality and women’s empowerment in the context of UN reform.  
The UNCT Gender Mainstreaming Strategy (GM Strategy) was developed by the Gender Programme Coordination Group (Gender PCG) on the request of the UNCT.

Gender Audit Report - United Nations Viet Nam

Date added: 01/14/2010
Downloads: 16934
Gender Audit Report - United Nations Viet Nam

Executive summary
In 2008 the Gender PCG conducted a gender audit of the One UN in Viet Nam, to provide a baseline for progress on gender mainstreaming and inform development of a gender mainstreaming strategy for the One UN and One Plan 2006-2010. The gender audit was conducted internally by the UN Gender Advisor and a small team of Gender PCG members from June-November 2008. The UN Viet Nam gender audit drew on lessons learned from gender audits and evaluations by UN agencies and other development organizations, and
methodologies used in these assessments, in particular the ILO gender audit tool.

LHQ tại Việt Nam: Thống nhất hành động’ vì bình đẳng giới

Date added: 06/10/2010
Downloads: 15035
LHQ tại Việt Nam: Thống nhất hành động’ vì bình đẳng giới

‘Thống nhất hành động’ vì bình đẳng giới Việt Nam đã có một quá trình dài nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trong đó có việc phê chuẩn Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) vào năm 1982, thông qua Luật Bình đẳng Giới năm 2006 và Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình năm 2007. Một Chiến lược Quốc gia và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới, cũng như Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bạo lực Gia đình hiện đang được xây dựng nhằm hiện thực hóa những nguyên tắc đã được xác lập trong các văn bản luật nói trên.

 Nhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Climate Change - Joint UN Publications

Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong công tác giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ và tăng trưởng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Date added: 03/08/2012
Downloads: 18127
Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong công tác giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ và tăng trưởng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

 

Bản tóm lược gợi ý Định hướng chính sách này sẽ chỉ ra rằng biến đổi khí hậu và các tác động của nó
không trung lập về giới và các chính sách và hành động liên quan đến nó cũng không trung lập về giới như vậy. Do vai trò giới của họ đã được xác định trong xã hội và chức năng truyền thống luôn bị đặt làm thứ yếu cho nên phụ nữ nằm trong nhóm những người có thể phải gánh chịu các công việc nặng nề nhất bắt nguồn từ sự biến đổi trên và đồng thời họ sẽ được hưởng lợi ít hơn từ các chính sách và chương trình nhằm ứng phó với những biến đổi đó.

Bản tóm lược gợi ý Định hướng chính sách cũng chỉ ra rằng không nên coi phụ nữ là “nạn nhân”. Họ cũng là những tác nhân quan trọng trong công tác TƯBĐKH/GNRRTH và các nhu cầu cũng như hiểu biết của họ cần được sử dụng nhằm cung cấp thông tin cho quá trình thiết kế, thực hiện và giám sát các chính chính về biến đổi khí hậu và GNRRTH.

 

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Gender - Joint UN Publications

Thảo luận chuyên đề: CEDAW, Quyền phụ nữ và tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam

Date added: 03/29/2012
Downloads: 15838
Thảo luận chuyên đề: CEDAW, Quyền phụ nữ và tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam

Chuyên đề thảo luận này được chuẩn bị nhằm vận động cho bình đẳng tuổi hưu ở Việt Nam để giải quyết vấn đề bình đẳng giới và quyền phụ nữ. Báo cáo chuyên đề này tóm tắt ngắn gọn những vấn đề liên quan và khuyến nghị, xuất phát từ quan điểm CEDAW và những kinh nghiệm quốc tế về làm thế nào để có thể giải quyết một cách tốt nhất vấn đề phân biệt đối xử về giới trong tuổi nghỉ hưu.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: