Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Báo cáo khảo sát sự hài long của người dân đối với dịch vụ y tế cho bà mẹ và trẻ em tại một số xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Gia Lai

Date added: 09/09/2016
Downloads: 6065
Báo cáo khảo sát sự hài long của người dân đối với dịch vụ y tế cho bà mẹ và trẻ em tại một số xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Gia Lai

UNICEF đã hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Y tế Gia Lai áp dụng Thẻ báo cáo công dân (CRC), một công cụ kiểm toán xã hội để khảo sát sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ y tế tuyến xã. Mục tiêu của khảo sát này là nhằm cải thiện chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt những nhóm dễ bị tổn thương (trẻ em, nhóm nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu và vùng xa v.v), tại 6 xã của 3 huyện, bao gồm xã H'ra và A Yun (huyện Mang Yang); xã Đăk Rong và Krong (huyện Kbang); xã Chư Rcăm và Uar (huyện Krông Pa). Nghiên cứu này ghi nhận và phân tích ý kiến của người sử dụng 05 dịch vụ y tế dành cho bà mẹ và trẻ em đang được cung cấp tại tuyến xã, bao gồm: Chăm sóc trước sinh; Chăm sóc sau sinh; Tiêm chủng; Khám chữa bệnh cho bà mẹ và trẻ em; và Truyền thông giáo dục sức khỏe.

pdfNhấn vào đây để tải bản báo cáo Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Between Trust and Structure: Citizen Participation and Local Elections in Viet Nam

Date added: 12/08/2015
Downloads: 7128
Between Trust and Structure: Citizen Participation and Local Elections in Viet Nam

As human and economic development in Viet Nam has increased over the nearly three decades of Đổi mới (‘Renewal’), people’s expectations of governance are also changing. Viet Nam’s Constitution and political structure offer opportunities for citizens to participate in governance both directly (through in-person engagement at the local level) and indirectly (through voting for People’s Council and National Assembly delegates). These forms of participation can be summarised in the two familiar slogans of ‘People know, people discuss, people do, and people monitor’, and ‘Government of the people, by the people, and for the people’. Yet the implementation of legal rights to participation often lags behind the letter of the law. How can citizens be more actively involved in public decision making?

This research report is the result of collaboration between the international non-governmental organisation, Oxfam and the United Nations Development Programme (UNDP) to examine and analyse citizen participation in policy-making processes and political life. It forms part of a series of UNDP-commissioned studies on Viet Nam’s governance and public administration performance conceived on the basis of the wealth of data and information provided by the Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI). The report employs an innovative combination of quantitative and qualitative analysis to compare citizen participation at the national level with in-depth conditions in local communities.

More: Click here to download the Vietnamese version and executive summary

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ đăng ký khai sinh cho trẻ em tại các xã thuộc địa bàn khó khăn

Date added: 11/10/2015
Downloads: 7234
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ đăng ký khai sinh cho trẻ em tại các xã thuộc địa bàn khó khăn

 

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho chu kỳ 2012 - 2016, Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ ĐKKS cho trẻ em tại các xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Lào Cai được thực hiện và hoàn thành vào tháng 5/2015. Báo cáo này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia tư vấn từ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), gồm ông Hoàng Văn Cương (Trưởng nhóm), ông Trần Trung Hiếu và ông Phạm Phú Minh cùng với sự hỗ trợ của bà Bế Thu Trang và bà Lê Mai Anh.

Báo cáo thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, Báo cáo đã nhận được sự hợp tác của các cơ quan có liên quan thuộc các huyện Bắc Hà, Sa Pa, Si Ma Cai và Mường Khương và sáu xã, gồm: Xã Lầu Thí Ngài huyện Bắc Hà, xã Tả Phìn huyện Sa Pa, xã Sán Chải và xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã La Pán Tẩn và xã Cao Sơn huyện Mường Khương.

Báo cáo thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em), Sở Tư pháp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, Báo cáo đã nhận được sự hợp tác của các cơ quan có liên quan thuộc các huyện Bắc Hà, Sa Pa, Si Ma Cai và Mường Khương và sáu xã, gồm: Xã Lầu Thí Ngài huyện Bắc Hà, xã Tả Phìn huyện Sa Pa, xã Sán Chải và xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã La Pán Tẩn và xã Cao Sơn huyện Mường Khương.

UNICEF Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng góp xây dựng báo cáo này!

pdfNhấn vào đây để tải toàn văn báo cáo Tiếng Việt

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã - Thành phố Kon Tum

Date added: 06/15/2015
Downloads: 8479
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã - Thành phố Kon Tum

Nhằm tăng cường thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/7/2012, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định 673/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu cụ thể là "c) Cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông...sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do cơ quan hành chính cung cấp đạt mức 65% vào năm 2013 và mức 80% vào năm 2015". Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh ra quyết định 635/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo quyết định số 673/QĐ-UBND, trong đó quy định, tại điểm f, điều 1 thì Sở Nội vụ "Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện và các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên lĩnh vực y tế, giáo dục."

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013

Date added: 07/15/2014
Downloads: 9963
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013

 

Được sự tài trợ của UNICEF, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tiến hành Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã, sử dụng công cụ thẻ báo cáo công dân (CRC), tại 6 xã của 3 huyện gồm xã Thanh Yên và Noong Luống (huyện Điện Biên); xã Chiềng Sơ và Keo Lôm (thuộc huyện Điện Biên Đông); xã Nậm Kè và Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).

Nghiên cứu CRC tại Điện Biên hướng tới 02 mục tiêu gồm:

 • Thu thập ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ đối với 05 dịch vụ y tế tuyến xã bao gồm (1) khám thai, (2) khám chữa bệnh, (3) tiêm chủng, (4) CSSKBMTE trong và sau sinh và (5) truyền thông.
 • Đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm của tỉnh Điện Biên và Kế hoạch ngành y tế tỉnh Điện Biên cũng như các góp ý nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã.

Khảo sát này thu thập ý kiến phản hồi và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ dịch vụ theo 7 khía cạnh bao gồm:

 1. Mức độ sẵn có của dịch vụ;
 2. Khả năng tiếp cận dịch vụ;
 3. Mức độ sử dụng dịch vụ;
 4. Chất lượng dịch vụ;
 5. Sự hài lòng đối với dịch vụ đã sử dụng;
 6. Những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng dịch vụ;
 7. Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

Đây là một khảo sát xã hội có sự tham gia của người dân là những người sử dụng 5 dịch vụ, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thống kê mô tả cắt ngang. Đối tượng phỏng vấn gồm 300 bà mẹ có con nhỏ (đây là những người sử dụng 4 trong 5 dịch vụ được khảo sát gồm khám thai, CSBMTE trong và sau sinh, tiêm chủng và truyền thông) và 300 người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (gồm 188 bà mẹ có con nhỏ thuộc nhóm trên, 34 phụ nữ và 78 nam giới).

pdfNhấn vào đây để tải toàn văn báo cáo Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2013

Date added: 04/08/2014
Downloads: 9953
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2013

 

Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) đã được xây dựng và thực hiện được 5 năm. Trong 5 năm qua, Chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến đánh giá và phản ánh trải nghiệm của gần 50.000 người dân trên khắp mọi miền đất nước. Chỉ số PAPI là một sáng kiến mang tính tiên phong của Việt Nam với bộ dữ liệu khảo sát xã hội học lấy người dân là trung tâm lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam. Chỉ số PAPI được tổng hợp từ phân tích kết quả khảo sát trải nghiệm của người dân về hiệu quả thực thi chính sách quản trị và hành chính công, nhằm mục đích cung cấp thông tin, dữ liệu cập nhật hàng năm và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.   

Nhìn chung, kết quả Chỉ số PAPI hàng năm trên phạm vi toàn quốc trong ba năm từ 2011 đến 2013 cho thấy mức độ ổn định và nhất quán của bộ chỉ số. Tính nhất quán về kết quả ở sáu lĩnh vực nội dung (còn gọi là trục nội dung) của năm 2013 so với hai năm trước đó một lần nữa khẳng định tính khoa học, độ tin cậy cao của phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp chọn mẫu của Chỉ số PAPI.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/MDGs - Joint UN Publications

Một triệu tiếng nói: Một thế giới mà chúng tôi muốn

Date added: 09/11/2013
Downloads: 11747
Một triệu tiếng nói: Một thế giới mà chúng tôi muốn

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tiến hành những buổi tham vấn để tiếp cận với các nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam: hơn 1.300 người đã được tham vấn ý kiến ​​liên quan đến mong muốn của họ cho tương lai sau năm 2015. Báo cáo "Một triệu tiếng nói: Một thế giới mà chúng tôi muốn" bao gồm cả những tiếng nói thú vị từ Việt Nam, cùng với tiếng nói của hơn 1 triệu người trên toàn thế giới đã được công bố!

Lưu ý: Báo cáo chỉ có bản Tiếng Anh

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Youth - Joint UN Publications

State of the World's Children Report 2011: Factsheet on Young People and Participation

Date added: 03/01/2011
Downloads: 15307
State of the World's Children Report 2011: Factsheet on Young People and Participation
 • Today’s young people are more formally educated, more empowered, more globally integratedand more consumer-minded than previous generations. Yet they also have a need for constructive outlets for self-expressionand participation and engagement in political, social and economic life.
 • The 2006 Family Survey indicates that although the traditional norm of respect for elders is still present in Viet Nam, families are becoming more democratic, with more dialogue between young people and their parents. This may indicate that parents are becoming more willing and capable of listening to young people. It may also be caused by the smaller size of families, within which there is a potentially greater role for each member of the family, especially in urban areas. Nonetheless, the Family Survey indicates that some children would not “dare to say directly” if they thought their parents were unfair.
Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Lao động và tiếp cận việc làm

Date added: 03/22/2010
Downloads: 8482
Lao động và tiếp cận việc làm

Ian Coxhead, Diệp Phan, Đinh Vũ Trang Ngân và Kim N. B. Ninh

Về vấn đề lao động, báo cáo này sẽ đề cập đến những vấn đề về huy động và sử dụng một trong những nguồn lực sản xuất hiệu quả cao của Việt Nam. Báo cáo này được soạn thảo song hành với báo cáo nghiên cứu về phát triển nông nghiệp và nông thôn, cũng để hỗ trợ cho quá trình quá trình xây dựng CLPTKT-XH này. Báo cáo đó sẽ đề cập tới những vấn đề liên quan tới việc sử dụng một nguồn lực sản xuất quan trọng nữa, đó là đất đai. Bằng việc so sánh kinh nghiệm của Việt Nam với những nước láng giềng trong khu vực và bằng việc đánh giá các bối cảnh chính sách hiện tại và trong tương lai, mỗi báo cáo nghiên cứu đều cố gắng xác định những chiến lược thành công và đề xuất phương cách huy động các của cải hiện có của nước để đem lại lợi ích lớn nhất cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: