Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Findings of Viet Nam's national survey on people with disabilities 2016-2017

Date added: 01/11/2019
Downloads: 2246
Findings of Viet Nam's national survey on people with disabilities 2016-2017

Disability among children is more difficult to assess than that among adults because children are developing over time. Particular age-appropriate activities such as mobility, cognition, communication, playing, making friends, behaving, and staying on task, can be performed with variation among children, but without necessarily being considered as an impairment. As such, it is important to use disability identification instruments that work well for children. The National Survey on People with Disabilities successfully conducted by the General Statistics Office of Viet Nam in 2016-2017 with technical assistance by UNICEF, used the Child Functioning Module developed by the Washington Group and UNICEF in 2016 to identify children with disabilities. Viet Nam is among the first countries in the world to adopt this international standard tool.

pdfClick here to download the Executive summary

Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Date added: 11/21/2017
Downloads: 4362
Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

 

Phân tích Tình hình Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 được tiến hành như bước đầu tiên trong cam kết của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nỗ lực xây dựng một thành phố thân thiện với trẻ em để đảm bảo quyền của mọi trẻ em trong thành phố, và để thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em. Báo cáo này là một phần trong Chương trình Hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh/Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc/Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị.

Nhóm tác giả nghiên cứu, viết và phân tích báo cáo gồm Sharmila Kurukulasuriya, Nguyễn Phong, Phan Hương, và Trần Minh Giới.

Tổ công tác xây dựng báo cáo phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với sự tham gia của các cán bộ và chuyên gia tới từ các sở ban ngành có liên quan của thành phố.

Năm 2015, tổ chức ASSIST, một tổ chức phi chính phủ quốc tế với thế mạnh về xây dựng năng lực và nghiên cứu, đã xây dựng báo cáo phác thảo dựa trên một loạt các tham vấn với các bên có liên quan và trẻ em. Báo cáo cuối cùng này đã được hoàn thiện dựa trên nghiên cứu ban đầu này. Dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân Thành phố và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), các ý kiến đóng góp đã được thu nhận từ chuyên gia tới từ: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường thành phố, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính, Văn phòng Giảm nghèo bền vững, Sở Tư pháp, Công An thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển, Đoàn Thanh niên và Tòa án nhân dân thành phố.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và UNICEF Việt Nam xin chân thành cảm cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng góp cho Báo cáo này!

Nhấn để tải

Giai đoạn đầu đời rất quan trọng vì mọi trẻ em

Date added: 09/22/2017
Downloads: 3966
Giai đoạn đầu đời rất quan trọng vì mọi trẻ em

 

Giai đoạn đầu đời rất quan trọng vì mọi trẻ em, báo cáo toàn cầu mới của UNICEF về phát triển tuổi thơ ấu, cho thấy giai đoạn từ khi thụ thai tới khi trẻ đi học mở ra một cửa sổ cơ hộ quan trọng và để định hình sự phát triển của bộ não của một đứa trẻ.

Sự tăng trưởng nhanh của não xảy ra trong thời kỳ này là điều đáng kinh ngạc. Tại đây thời gian, các kết nối não tạo thành ở tốc độ không cải tiến, tạo hình dạng và chiều sâu cho sự phát triển nhận thức, cảm xúc và xã hội của trẻ - ảnh hưởng đến khả năng của học hỏi, giải quyết vấn đề và các mối quan hệ xã hội. Điều này, lần lượt, có một ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống trong tương lại, khả năng kiếm sống và đóng góp cho xã hội của các em. . . ngay cả hạnh phúc tương lai của các em.

(Xin lưu ý báo cáo này chỉ có Tiếng Anh)

pdfNhấn vào đây để tải bản báo cáo tóm tắt Tiếng Việt

Nguồn tài liệu tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ cấp sơ sở ở Việt Nam

Date added: 08/29/2017
Downloads: 2989
Nguồn tài liệu tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ cấp sơ sở ở Việt Nam

Quyết định 32/2010/TTg ban hành năm 2010 của Chính phủ đã tạo một dấu mốc quan trọng cho phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam. Từ đó đến nay, Chính phủ đã nỗ lực phát triển đào tạo nghề công tác xã hội, đặc biệt tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội đang làm việc ở cộng đồng, nhà trường, trung tâm bảo trợ xã hội, bệnh viện và các lĩnh vực khác nhằm hỗ trợ trẻ em và những người yếu thế.

Quyết định 32/2010/TTg đặt ra nhiệm vụ, đến năm 2020, tập huấn bồi dưỡng cho 25.000 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội. Đến năm 2016, đã có hơn 10.000 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội cấp cơ sở được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về công tác xã hội.

UNICEF đã hỗ trợ chính phủ phát triển nghề công tác xã hội, trong đó có việc đào tạo nghề công tác xã hội. Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu thực tiễn năm 2011, UNICEF đã hỗ trợ Bộ Lao động,Thương Binh và Xã hội xây dựng 20 cuốn tài liệu tập huấn để đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ, nhân viên và công tác viên xã hội cấp cơ sở về cung cấp dịch vụ cho nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số, và những người trong tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh việc xây dựng tài liệu, hai khóa tập huấn giảng viên nguồn đã được tổ chức cho hơn 100 giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề của các tỉnh/thành phố. Những giảng viên nguồn này có trách nhiệm tập huấn lại cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội cấp cơ sở. Sau 5 năm thực hiện tập huấn, tài liệu này đã được điều chỉnh và hoàn thiện để công bố trên toàn quốc.

Các bộ ngành, các trường đại học và cao đẳng, và các trường dạy nghề có thể sử dụng tài liệu này để tiếp tục mở rộng tập huấn hoàn thành mục tiêu đào tạo đến năm 2020. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã gửi tài liệu bằng bản mềm cho các địa phương, trường đại học và cao đẳng, các trường dạy nghề và các tổ chức làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội. UNICEF và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hy vọng rằng 20 cuốn tài liệu này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho đào tạo và hướng dẫn thực hành công tác xã hội trên toàn quốc.

Nhấn vào đây để tài toàn bộ 20 cuốn tài liệu giảng dạy cho công tác xã hội

Tác động của ngành may mặc và giày dép đến trẻ em Việt Nam

Date added: 06/06/2017
Downloads: 5073
Tác động của ngành may mặc và giày dép đến trẻ em Việt Nam

Ngành may mặc và giày dép của Việt Nam đã có sự tăng trưởng nhanh chóng trong những năm qua và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, là ngành xuất khẩu lớn thứ hai trên toàn quốc, chiếm hơn một phần tư giá trị của tất cả hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ngành tạo ra nhiều công ăn việc làm chính thức nhất và đa số lao động trong ngành là nữ giới. Do đó, ngành có tác động rất lớn đến trẻ em, cả trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp khi trẻ em là lực lượng lao động tương lai của ngành hoặc ở những khu vực phi chính thức phát triển xung quanh ngành. Gián tiếp khi ngành sử dụng nhiều lao động đang làm cha mẹ hoặc đang là người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em; có ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình. UNICEF tìm cách giải quyết những quan ngại đối diện với trẻ em này thông qua một chương trình vì trẻ em, bắt đầu bằng một nghiên cứu đánh giá nhằm tìm hiểu rõ, toàn diện cũng như có bằng chứng về các cách thức mà quyền trẻ em bị ảnh hưởng bởi ngành may mặc và giày dép ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận, kể cả trong hay ngoài phạm vi doanh nghiệp.

Nghiên cứu đánh giá phân tích các nhân tố ảnh hưởng chính và các nguyên nhân gốc rễ, từ đó đề ra những khuyến nghị về các bước mà doanh nghiệp có thể thực hiện để giảm thiểu các tác động bất lợi, đẩy mạnh các tác động tích cực nhằm giúp thực hiện các can thiệp có hiệu quả, bám sát mục tiêu đề ra và giúp xây dựng tài liệu hướng dẫn kể cả các thông lệ tốt, thân thiện với trẻ em trong chuỗi cung ứng ngành may mặc và giày dép ở cả trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu đánh giá này được thực hiện năm 2016 gồm nghiên cứu tư liệu dựa trên các tài liệu, ấn phẩm hiện hành cộng với nghiên cứu hiện trường bao gồm phỏng vấn các bên có liên quan, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà máy, quan sát trực tiếp và nghiên cứu thăm dò để khẳng định kết quả nghiên cứu tư liệu cũng như xác định bổ sung các tác động có thực. Phạm vi địa lý tập trung vào ngành may mặc và giày dép tại thành phố Hồ Chí Minh (quận Bình Tân và Thủ Đức) và các tỉnh lân cận gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An và Vũng Tàu.

pdfBấm vào đây để tải bản báo cáo tóm tắt của nghiên cứu đánh giá bằng Tiếng Việt.

Trang 1 / 15

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: