Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ

Date added: 12/25/2012
Downloads: 11871
Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ

 

Để các hộ nghèo có nhiều cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ các thành quả kinh tế, chính phủ đã đưa ra nhiều chương trình giảm nghèo nhắm đến đối tượng cụ thể là các hộ nghèo và các khu vực nghèo, bao gồm Chương trình 135, Chương trình 30a nhằm cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình 132 và 134 thực hiện chủ yếu tại vùng Tây nguyên nhằm tăng khả năng tiếp cận đất đai và cải thiện chất lượng nhà ở; Chương trình xóa đói và giảm nghèo (HEPR), chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình bảo hiểm y tế cho người nghèo. Những chương trình và chính sách này đã làm gia tăng các cơ hội cho các hộ nghèo hưởng lợi từ thành tựu phát triển kinh tế và giúp họ cải thiện điều kiện sống cũng như tăng cơ hội để thoát nghèo.

Tuy nhiên, một câu hỏi rất quan trọng “Tác động của những chương trình này đến các kết quả (mục tiêu) mong đợi là gì?” vẫn chưa có câu trả lời.

Mục tiêu chính của Báo cáo“Tác động của Chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ” đo lường tác động của chương trình đến các kết quả mong đợi, chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu về đói nghèo, thu nhập, sản xuất nông nghiệp, điều kiện nhà ở và khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng. Phân tích điều kiện sống ở tất cả các khía cạnh của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa và các xã nghèo nhất. Chính vì vậy, những kết luận và bài học rút ra từ báo cáo này có thể giúp chính phủ và các nhà tài trợ có những thiết kế và thực hiện tốt hơn các chương trình sau này.

Xin mời tải dữ liệu và bảng hỏi tại đây
Xin mời tải bản báo cáo tiếng Việt tại đây

Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam

Date added: 12/18/2012
Downloads: 13243
Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam

 

Báo cáo nhằm mục đích nêu bật các xu hướng tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời thảo luận các thách thức và rào cản đối với phụ nữ trong khu vực nhà nước. Báo cáo rà soát và phân tích các kết quả nghiên cứu và báo cáo gần đây của chính phủ về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực ra quyết sách. Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, vẫn còn khoảng cách giữa mục tiêu và kỳ vọng được đề cập trong các văn bản của chính phủ với con số thực tế về sự tham gia của phụ nữ.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam - Hướng tới tương lai

Date added: 12/18/2012
Downloads: 12683
Nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam - Hướng tới tương lai

 

Việt Nam vốn luôn quan tâm tới bình đẳng giới. Điều này được thể hiện trong các thành tựu quan trọng như tỷ lệ tử vong bà mẹ thấp và trình độ học vấn cao của nữ giới. Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Trong hầu hết các bảng xếp hạng quốc tế về chỉ số giới, Việt Nam đều có vị trí khá tốt, đặc biệt so với các quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Mặc dù Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình và đang trong tiến trình hiện đại hóa nhưng số lượng đại biểu nữ trong Quốc hội lại giảm dần trong mười năm qua.

Nghiên cứu này phần lớn dựa trên các cuộc phỏng vấn với các cựu nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu đương nhiệm, với đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội và quan chức Chính phủ. Nghiên cứu cho thấy có một số cách có thể cải tiến quá trình bầu cử nhằm tăng số lượng phụ nữ thắng cử.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế

Date added: 12/07/2012
Downloads: 12365
Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế

Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam

Nghiên cứu chính sách này so sánh khung pháp lý về các cơ chế xử lí và thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng ở năm quốc gia và vùng lãnh thổ: Úc, Hồng Kông, Indonesia, Singapore và Nam Phi. Mục đích của nghiên cứu là rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong quá trình sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Phần lớn các quốc gia có luật chuyên biệt về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đều đưa vào đó các quy định về bản chất và các dấu hiệu pháp lí của tội phạm, hình phạt cho các tội danh đó cũng như những biện pháp đặc biệt nhằm thu hồi tài sản có được do tham nhũng. Ba trong số năm quốc gia, vùng lãnh thổ trong nghiên cứu này đã và đang áp dụng các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả trong việc thu hồi ‘những tài sản bất chính’. Sự kết hợp quy định hai cơ chế xử lý hình sự và xử lý kỷ luật công chức, viên chức là một đặc điểm nổi bật của các quốc gia thành công trong phòng chống tham nhũng. Các nguyên tắc về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp được quy định chặt chẽ, hỗ trợ tích cực cho việc xử lý tham nhũng.

Việc thiết lập cơ quan chống tham nhũng riêng biệt, đủ mạnh được trao thẩm quyền và biện pháp điều tra đặc biệt cũng là thông lệ chung ở bốn trong năm trường hợp được nghiên cứu so sánh. Dù bộ máy thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng có tập trung vào một cơ quan riêng biệt hay không thì tính độc lập và tính khách quan của các tiến trình thực thi và xử lý tham nhũng luôn là những đặc điểm quan trọng nhất. Tính độc lập và tính khách quan của tiến trình xử lý các vụ việc tham nhũng dựa trên một hệ thống các quy tắc và quy ước chính trị chung bảo đảm sự không can thiệp của cơ quan hành pháp vào việc thực thi pháp luật của cơ quan tư pháp và vào các hoạt động tư pháp nói chung. Bên cạnh đó, tính minh bạch của tiến trình xử lý vụ việc tham nhũng có tác dụng thúc đẩy việc tuân thủ những quy tắc và quy ước này.

Luật PCTN của Việt Nam mới chỉ chú trọng đến các vấn đề mang tính hành chính và các biện pháp phòng ngừa. Luật tự hạn chế trong phạm vi và mục đích, nên chưa bao quát các nội dung cơ bản để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực thi và xử phạt tham nhũng. Phần quy phạm xử lý tham nhũng trong Luật còn chưa đầy đủ.

Định nghĩa tham nhũng trong Luật PCTN và quy định về các tội phạm này của Bộ luật hình sự làm cho phạm vi của khái niệm tham nhũng bị giới hạn trong khu vực công. Hơn nữa, khái niệm tham nhũng chỉ dừng ở hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, vì vậy loại trừ những hành vi được quy định là tham nhũng trong các văn bản pháp lý quốc tế cũng như trong luật pháp của nhiều quốc gia khác như đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ. Quy định dấu hiệu định lượng ‘giá trị tài sản’ hoặc ‘gây hậu quả’ vừa không cần thiết cho việc phản ánh đúng bản chất nguy hiểm của hành vi tham nhũng, vừa gây khó khăn cho công tác chứng minh và xử lý tội phạm. Khiếm khuyết cần lưu ý là việc chưa hình sự hóa hành vi ‘làm giàu bất hợp pháp’ và chưa chú trọng việc quy định cụ thể các biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Bên cạnh đó, hệ thống chế tài kỷ luật và hình phạt có thể áp dụng đối với hành vi tham nhũng không được quy định trong Luật PCTN.

Hệ thống thực thi pháp luật ở Việt Nam còn phân tán và thiếu phối hợp thực sự. Các cơ quan chuyên trách của Việt Nam thiếu một số quyền hạn và năng lực cần thiết để tiến hành xử lý tham nhũng có hiệu quả. Việc bố trí nhiều cơ quan có trách nhiệm liên đới cũng tạo ra những vấn đề khó đạt được sự đồng thuận. Sự can thiệp và những cản trở trong quá trình thực thi góp phần lý giải cho sự thực thi thiếu hiệu quả.
Các văn bản pháp luật về điều tra, truy tố, xét xử của Việt Nam chưa chú trọng việc đảm bảo ‘tính độc lập’ với ý nghĩa như được thấy trong trường hợp các nước khác.

Tóm lại, việc phân tích để tìm ra những bài học kinh nghiệm phù hợp với Việt Nam tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung khung pháp lý về PCTN.

 

Situation and policy recommendations for land management and use in ethnic minority and mountainous

Date added: 11/30/2012
Downloads: 4991
Situation and policy recommendations for land management and use in ethnic minority and mountainous

Land policies have an important role to resolve the poverty and social unrest problems for ethnic minorities. Ethnic minorities usually depend on agriculture production in association with land for their living; the ability to switch to other jobs is very low. Most of EMs live with agriculture with the main capital is production land; the poverty rate is high and the majority of poor households are in association with agriculture.

To contribute to the process of planning and completing the land policies for EMs, this consultancy report is oriented to:

  • Describe the situation of the livelihoods, the land management and usage of ethnic minorities;
  • Analyze the problems of policies, laws related to land to ethnic minorities;
  • Propose recommendations on policies in order to ensure the fairness and effectiveness in approaching and using land of ethnic minorities.

Trang 10 / 20

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: