Kế hoạch chung giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Kế hoạch chung giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
PropertyValue
Name:Kế hoạch chung giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Description:

Kế hoạch chung 2012-2016 là khuôn khổ chương trình chung của các cơ quan tham gia trong hệ thống LHQ tại Việt Nam. Kế hoạch này được thiết kế phù hợp với chu kỳ lập kế hoạch quốc gia, cụ thể là Kế hoạch Phát triển Kinh tế-xã hội 2011-2015. Kế hoạch chung 2012-2016 đưa ra một chương trình làm việc chung tập trung và thống nhất, hỗ trợ cho các ưu tiên của quốc gia và dựa trên những lợi thế so sánh của các tổ chức LHQ tham gia.


Trong thời gian thực hiện Kế hoạch chung 2012-2016, LHQ sẽ hợp tác với Chính phủ và người dân Việt Nam để đảm bảo cân bằng các mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển bền vững và tập trung nỗ lực nhằm hỗ trợ Chính phủ đạt được tăng trưởng bền vững, công bằng và dành cho tất cả mọi người, tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu và an sinh xã hội có chất lượng cao và tăng cường sự tham gia và quản trị công.


pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:One Plan - ENG without signature.pdf
Filesize: 2.1 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:21377 Hits