Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015

Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015
PropertyValue
Name:Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015
Description:

 

Với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Ireland, Uỷ ban Dân tộc và UN Women cùng nhau xây dựng cuốn sách “Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015”. Cuốn sách trình bày các số liệu thống kê giới trong lĩnh vực dân tộc năm 2015 theo các chủ đề: (i) Dân số, (ii) Tiếp cận cơ sở hạ tầng và tài sản, (iii) Việc làm và thu nhập), (iv) Giáo dục và đào tạo, (v) Văn hoá-xã hội, (vi) Y tế và vệ sinh môi trường, và (vii) Cán bộ, đảng viên. Các thông tin và số liệu trong cuốn sách được thu thập từ các nguồn: Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2015, hệ thống báo cáo thống kê của các cơ quan quản lý nhà nước và các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện như: Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2014 (VHLSS), Điều tra Lao động-Việc làm 2015 (LFS), Điều tra các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em 2014 (MICs), Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2014.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Figures on Ethnic Minority Women and Men in Viet Nam-EN.pdf
Filesize: 8.55 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:2799 Hits