Đánh giá giới trong ứng phó với HIV ở Việt Nam

Đánh giá giới trong ứng phó với HIV ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Đánh giá giới trong ứng phó với HIV ở Việt Nam
Description:

Đánh giá giới trong ứng phó với HIV ở Việt Nam đưa ra các phân tích tình hình về khía cạnh giới trong dịch HIV ở Việt Nam. Đánh giá này xác định cơ hội, khoảng trống và thách thức trong lồng ghép bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong công tác phòng chống HIV/AIDS đồng thời cung cấp các khuyến nghị để cải thiện các chính sách và chương trình HIV

pdfTải báo cáo Tiếng Việt tại đây

Filename:Sach Danh gia Tieng Anh-FINAL- EN-print.pdf
Filesize: 3.34 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:2625 Hits