Gói Dịch vụ Thiết yếu dành cho Phụ nữ và Trẻ em gái bị bạo lực Những yếu tố cốt lõi và Hướng dẫn về chất lượng

Gói Dịch vụ Thiết yếu dành cho Phụ nữ và Trẻ em gái bị bạo lực Những yếu tố cốt lõi và Hướng dẫn về chất lượng
PropertyValue
Name:Gói Dịch vụ Thiết yếu dành cho Phụ nữ và Trẻ em gái bị bạo lực Những yếu tố cốt lõi và Hướng dẫn về chất lượng
Description:

Gói dịch vụ thiết yếu là một phần Chương trình chung toàn cầu của Liên Hợp quốc về Các dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Chương trình này là sự hợp tác của UN Women, UNFPA, WHO, UNDP và UNODC nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tốt hơn với gói dịch vụ đa ngành thiết yếu và có chất lượng dành cho mọi phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực trên cơ sở giới. Chương trình này được hỗ trợ bởi Chính phủ Australia và Tây Ban Nha.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Essential-Services-Package-en.pdf
Filesize: 1.05 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:2059 Hits