Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
PropertyValue
Name:Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
Description:

 

Bản tóm lược gợi ý chính sách này nhấn mạnh những vấn đề chính về bất bình đẳng giới trong Thích ứng với biến đối khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai với mục tiêu tăng cường bình đẳng giới trong các chính sách, kế hoạch và việc thực hiện. Bản tóm lược này dựa trên những bài học kinh nghiệm rút ra từ các nghiên cứu và những kinh nghiệm thực tế của nhiều tổ chức tại Việt Nam, đặc biệt Nhóm Làm việc về Biến đổi khí hậu và Nhóm làm việc về Quản lý Thiên tai, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan Liên hiệp quốc tại Việt Nam và các tổ chức khác. Các khuyến nghị tập trung vào việc làm thế nào để tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ, và tăng cường lồng ghép giới và trách nhiệm giới trong TƯBĐKH và GNRRTT trong bối cảnh chương trình nghị sự phát triển sau 2015.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:Gender in CCA DDR Policy Brief - EN final.pdf
Filesize: 1.18 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:2338 Hits