An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam

An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam
PropertyValue
Name:An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam
Description:

Báo cáo "An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam" nhằm mục tiêu xác định những vấn đề và thách thức về khía cạnh bình đẳng giới trong hệ thống chính sách an sinh xã hội (ASXH) hiện hành; đánh giá thực trạng thực hiện ASXH đối với phụ nữ và trẻ em gái đến năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TW2 ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; dự báo một số chỉ tiêu ASXH đối với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2014-2020; và đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường tiếp cận và thụ hưởng của phụ nữ và trẻ em gái từ hệ thống an sinh xã hội Việt Nam.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt 

Filename:Report on Social Protection for Women and Girls in Viet Nam (ENG).pdf
Filesize: 2.67 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:3111 Hits