Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016

Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016
PropertyValue
Name:Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016
Description:

Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016 là bức tranh về hiện trạng những vấn đề giới và phát triển chủ yếu của Việt Nam. Ngoài việc điểm lại những tiến bộ quan trọng trong công tác thúc đẩy quyền con người của phụ nữ, Báo cáo này cũng nhấn mạnh những thách thức và quan ngại chưa được giải quyết cũng như mới nổi lên cần được quan tâm đầy đủ để bảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng trong nhiều khía cạnh đa dạng của đời sống kinh tế xã hội. Báo cáo tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ, trao quyền kinh tế, tham chính và lãnh đạo chính trị, bạo lực với phụ nữ và bảo vệ xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thảm hoạ. Báo cáo cũng cung cấp một bản tóm lược các hoạt động chung của Liên Hợp quốc tại Việt Nam trên cơ sở phối hợp với các bên liên quan khác trong việc góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:Gender Briefing Kit-EN.PDF
Filesize: 2.1 MB
Filetype:PDF (Mime Type: application/pdf)
Hits:4613 Hits