Báo cáo tham luận bình đẳng giới và thuế ở Việt Nam các vấn đề đặt ra và khuyến nghị

Báo cáo tham luận bình đẳng giới và thuế ở Việt Nam các vấn đề đặt ra và khuyến nghị
PropertyValue
Name:Báo cáo tham luận bình đẳng giới và thuế ở Việt Nam các vấn đề đặt ra và khuyến nghị
Description:

Khi Việt Nam đang thực hiện các bước tiếp theo để cụ thể hóa việc thực thi nguyên tắc bình đẳng giới được quy định trong Luật Ngân sách nhà nước 2015, báo cáo thảo luận này giúp các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan hiểu rõ mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới, các luật thuế và lựa chọn chính sách thuế. Cụ thể, báo cáo này xem xét tác động giới của các luật thuế và ưu đãi thuế tại Việt Nam, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và vai trò của các chương trình an sinh xã hội. Báo cáo này kết luận bằng việc đưa ra một nội dung thảo luận về thách thức thể chế và quản trị cho Việt Nam để xác định một cách chính xác tác động về giới trong các quy định thuế cụ thể, đưa ra khuyến nghị thay đổi chính sách thuế, các biện pháp về thể chế để đảm bảo chính sách tài khóa thúc đẩy bình đẳng giới.

pdfNhấn vào đây để tải báo cáo Tiếng Việt

Filename:gender and tax _FINAL _print_EN.pdf
Filesize: 947.64 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:3876 Hits