Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới tại Việt Nam 2010-2015

Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới tại Việt Nam 2010-2015
PropertyValue
Name:Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới tại Việt Nam 2010-2015
Description:

Nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong toàn xã hội quan tâm và sử dụng số liệu thống kê giới, Vụ Bình đẳng giới/Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Cơ quan của Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) xây dựng báo cáo "Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới tại Việt Nam 2010-2015". Báo cáo trình bày các số liệu thống kê giới trong giai đoạn 2010-2015 theo sáu chủ đề: dân số, gia đình, giáo dục, y tế, lao động việc làm và lãnh đạo-quản lý. Báo cáo cung cấp thông tin, số liệu nhằm giúp người đọc đánh giá thực trạng về mối quan hệ giới, hiểu biết thêm về những bất bình đẳng giới đang tồn tại trong xã hội; hỗ trợ việc phân tích và dự báo tác động của luật pháp, chính sách, chương trình đối với các nhóm phụ nữ và nam giới, đảm bảo họ được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng bình đẳng từ thành quả của quá trình phát triển đất nước.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Facts and Figs on Woman and Men Eng.pdf
Filesize: 3.96 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:3967 Hits