Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và Báo cáo Ngân sách có yếu tố giới ở khu vực Châu Á – Thái BÌnh Dương: Báo cáo tổng quan

Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và Báo cáo Ngân sách có yếu tố giới ở khu vực Châu Á – Thái BÌnh Dương: Báo cáo tổng quan
PropertyValue
Name:Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và Báo cáo Ngân sách có yếu tố giới ở khu vực Châu Á – Thái BÌnh Dương: Báo cáo tổng quan
Description:

Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và Báo cáo Ngân sách có yếu tố giới ở khu vực Châu Á – Thái BÌnh Dương: Báo cáo tổng quan trình bày những phát hiện từ việc rà soát các thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và báo cáo ngân sách có yếu tố giới tại một số quốc gia trong Khu vực Châu Á – Thái BÌnh Dương. Báo cáo mang đến một góc nhìn toàn diện về các công cụ và các khung chính sách khác nhau mà các nước đã sử dụng, những điểm mạnh và những hạn chế của các công cụ này. Báo cáo là chỉ dẫn hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như những cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng những công cụ này vào các sáng kiến ngân sách có yếu tố giới không chỉ ở Chấu Á – Thái Bình Dương mà còn ở khắp nơi trên thế giới.

pdfTải báo cáo tiếng Việt tại đây

Filename:UN-Women-CCBGS (Budget Circular) Eng.pdf
Filesize: 336.57 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:4065 Hits