Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam

Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam
Description:

Báo cáo tóm tắt các phát hiện và khuyến nghị trong Báo cáo Ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam năm 2009 của UNIFEM, nêu ra các thành tựu chính cũng như các yếu tố thuận lợi cho việc áp dụng ngân sách có tính đến yếu tố giới tại Việt Nam, những nỗ lực bước đầu trong việc thực hiện ngân sách có tính đến yếu tố giới cũng như thách thức trong quá trình thực hiện. Dựa trên phân tích này, Báo cáo rà soát các khuyến nghị của Báo cáo 2009 nhằm xem xét tính phù hợp trong bối cảnh hiện nay, đồng thời bổ sung các khuyến nghị khác cho lộ trình thực hiện ngân sách có tính đến yếu tố giới ở Việt Nam. Báo cáo là một công cụ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như những cá nhân, tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, lập kế hoạch và ngân sách.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:GRB Report - EN.pdf
Filesize: 446.38 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:5670 Hits