Tóm tắt về Tình hình Phụ nữ và Trẻ em gái Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tóm tắt về Tình hình Phụ nữ và Trẻ em gái Dân tộc thiểu số ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Tóm tắt về Tình hình Phụ nữ và Trẻ em gái Dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Description:

Bản tóm tắt đưa ra tình hình của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số ở các lĩnh vực khác nhau bao gồm giáo dục, kinh tế, y tế, bạo lực trên cơ sở giới và những tập tục có hại khác, tính đại diện và khả năng tiếp cận dịch vụ/ cơ hội-đây là những lĩnh vực mà phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thường bị thiệt thòi hơn so với các nhóm dân tộc đa số trong xã hội cũng như so với chính nam giới và trẻ em trai dân tộc thiểu số. Ngoài ra, bản tóm tắt cũng cung cấp thông tin về các ứng phó của chính phủ, cùng các khuyến nghị nhằm giảm thiếu tình trạng yếu thế của phụ nữ và em gái dân tộc thiểu số. Bản tóm tắt này dành cho những nhà hoạch định chính sách, những cán bộ thực hiện chương trình, cũng như các nhà nghiên cứu cùng các cá nhân, tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới và phát triển cho dân tộc thiểu số.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:Briefing note (Eng).pdf
Filesize: 806.82 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:5544 Hits