Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số - Thực trạng, biến động và những thách thức

Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số - Thực trạng, biến động và những thách thức
PropertyValue
Name:Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số - Thực trạng, biến động và những thách thức
Description:

 

Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa Ủy Ban Dân tộc (UBDT) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn nhóm nghiên cứu từ Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển IRC (IRC Consulting) (gồm TS. Phạm Thái Hưng, TS. Hoàng Xuân Trung, Th.S Phạm Quang Hưng, Th.S Lê Thị Thu Trang, với sự hỗ trợ của Phạm Thị Thùy Chi, Lê Nguyễn Quỳnh Chang, Nguyễn Đình Tuấn, và Nguyễn Thị Thảo) đã thực hiện nghiên cứu này. Báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đặc biệt là từ Nguyễn Thị Vân Anh, bà Yoshimi Nishino, bà Mizuho Okimoto, và bà Christina Popivanova (UNICEF) và hai chuyên gia phản biện độc lập. Chúng tôi cảm ơn các ông bà đã nhận xét và góp ý cho nhóm nghiên cứu chỉnh sửa các bản thảo của Báo cáo. Ban Quản lý Tiểu dự án Chính sách Dân tộc UBDT cũng cảm ơn UNICEF Việt Nam đã hỗ trợ về tài chính để thực hiện nghiên cứu. Mặc dù vậy, những kết quả phân tích và khuyến nghị trong Báo cáo là của nhóm tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của UBDT, UNICEF hay bất kỳ một bên nào khác.

Nhấn để tải

Filename:Multidimensional child poverty in ethnic minority areas- egl UBDT.pdf
Filesize: 2.4 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:6912 Hits