Việc làm và thị trường lao động

Việc làm và thị trường lao động
PropertyValue
Name:Việc làm và thị trường lao động
Description:

 

Lao động không được trả công là một thành tố quan trọng trong phân bổ thời gian và nguồn lực trong hoạt động kinh tế, học phần này sẽ đưa ra phân tích về giới từ góc độ lao động và thị trường lao động trong bối cảnh của Châu Á và Thái Bình Dương, gồm những vấn đề như cung ứng lao động và cấu trúc việc làm bị chia tách, tạo ra một bức tranh đầy đủ hơn về phân bổ thời gian và nguồn lực. Những định nghĩa về việc làm không chính thức được nhấn mạnh, thể hiện tầm quan trọng trong phần lớn các quốc gia ở Châu Á và Thái Bình Dương. Học phần cũng đưa ra bài tập lập bản đồ việc làm và thảo luận các chính sách việc làm từ góc độ giới.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Employment and Labor Market.pdf
Filesize: 226.05 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:5453 Hits