Lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu - Tài liệu thực hành

Lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu - Tài liệu thực hành
PropertyValue
Name:Lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu - Tài liệu thực hành
Description:

Hướng dẫn được xây dựng cho cán bộ dự án, các đối tác nhà nước và phi Chính phủ để sử dụng trong quá trình thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Bên cạnh đưa ra những gợi ý và hành động để giải quyết vấn đề giới và trao quyền cho phụ nữ trong các dự án Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tài liệu đồng thời xem xét vấn đề giới trong sinh kế, bảo vệ rừng và hệ sinh thái, năng lượng bền vững, quản lý rác thải, vấn đề vệ sinh và nước sạch. Tài liệu này được xây dựng thông qua quá trình thu thập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều tổ chức và kinh nghiệp thực tiễn tại địa phương. Tài liệu do CARE International, GIZ và UN Women thực hiện.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:making-it-count-EN-small.pdf
Filesize: 7.78 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:5042 Hits