Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2014

Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2014
PropertyValue
Name:Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2014
Description:

Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) ở Việt Nam, thuộc chương trình MICS toàn cầu, đã được Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2013-2014 với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Chương trình MICS toàn cầu được UNICEF phát triển vào những năm 1990 là chương trình điều tra hộ gia đình quốc tế nhằm thu thập các thông tin có tính so sánh toàn cầu về một loạt các chỉ tiêu phản ánh tình trạng trẻ em và phụ nữ. Các điều tra MICS đo lường các chỉ tiêu chính cho phép các quốc gia có các số liệu để sử dụng trong các chính sách và chương trình và để theo dõi tiến trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cũng như các cam kết quốc tế khác. Để biết thêm thông tin về các chỉ tiêu và các phân tích trong báo cáo cuối cùng có thể truy cập vào trang web www.gso.gov.vn và www.unicef.org/vietnam.

Nhấn vào đây để tải:

Filename:MICS 2014 ENG.pdf
Filesize: 4.33 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:7768 Hits