Khuyến nghị của các tổ chức Liên hợp quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Khuyến nghị của các tổ chức Liên hợp quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
PropertyValue
Name:Khuyến nghị của các tổ chức Liên hợp quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Description:

 

Trong Tháng 5 năm 2015 Quốc hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu về dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Việc sửa đổi của Luật Bầu cử là một cơ hội quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới với các đại diện dân cử. Là một phần của hỗ trợ của chúng tôi giúp Quốc hội tăng cường lập pháp, Liên Hợp Quốc đưa ra các khuyến nghị để lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo luật.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:N Gender Equality Specific Recommendations Election Law-final.pdf
Filesize: 69.32 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:7247 Hits