Công ước bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá

Công ước bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá
PropertyValue
Name:Công ước bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá
Description:

 

pdfXin mời tải bản công ước tiếng Việt tại đây

Filename:onvention 2005 - cultural diversity.pdf
Filesize: 1.33 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:5689 Hits