Công ước về quyền sở hữu tài sản văn hoá 1970

Công ước về quyền sở hữu tài sản văn hoá 1970
PropertyValue
Name:Công ước về quyền sở hữu tài sản văn hoá 1970
Description:

 

Công ước về các biện pháp ngăn chặn xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hoá

 

pdfXin mời tải bản công ước tiếng Việt tại đây

Filename:onvention 1970 - cultural property.pdf
Filesize: 1.64 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:4272 Hits