Tài liệu vận động chính sách về bạo lực giới

Tài liệu vận động chính sách về bạo lực giới
PropertyValue
Name:Tài liệu vận động chính sách về bạo lực giới
Description:

 

Bộ tài liệu này bao gồm 5 tài liệu chuyên đề về bạo lực giới, dựa trên những nghiên cứu mới được thực hiện trong hai năm 2012 và 2013 tại Việt Nam. Các nghiên cứu này giúp hiểu rõ và sâu hơn về các chuẩn mực nam tính, tác nhân chính, hậu quả bạo lực giới và các thách thức trong việc giải quyết bạo lực giới. Các tài liệu chuyên đề này cung cấp một số bằng chứng giúp tăng cường các chính sách và chương trình nhằm ứng phó với vấn đề bạo lực giới. Chính vì vậy, bộ tài liệu này hướng tới người sử dụng là các nhà hoạch định chính sách các cấp và những người thực hiện chương trình, cũng như các nhà nghiên cứu và các cơ quan hữu quan cam kết giải quyết bạo lực giới một cách rộng rãi hơn.

 

Xin mời tải bộ tài liệu tại đây

Filename:policy kit GBV.pdf
Filesize: 1.3 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:11323 Hits