Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay

Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay
PropertyValue
Name:Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay
Description:

 

Vấn đề tiếp cận đất đai của phụ nữ thường được xem xét trong bối cảnh của sự áp bức, sự giải phóng, hay tính độc đáo của Việt Nam.  Nghiên cứu này tìm hiểu sự tiếp cận đất đai của phụ nữ ở 10 tỉnh thành của Việt Nam không theo các truyền thống như vậy. 10 địa điểm nghiên cứu được lựa chọn này đã phản ánh sự đa dạng về bối cảnh nông thôn đô thị, thực hành dòng họ, và tộc người. Ngoài các dữ liệu khảo sát định lượng, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm, nhóm nghiên cứu đã phân tích các bản án của tòa liên quan đến vấn đề thừa kế ở tòa án Việt Nam từ cấp quận huyện đến tòa án tối cao.

Để các chương trình, sáng kiến hỗ trợ việc đảm bảo quyền đất đai của phụ nữ được triển khai có hiệu quả, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị đề cao việc 1) gia tăng các nội dung và các chiến lược truyền thông cho các chương trình toàn diện; 2) khuyến khích và ủng hộ phụ nữ đăng ký quyền sử dụng đất và sử dụng giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất; và 3) gia tăng tiêu chuẩn các dịch vụ pháp lý cơ sở ở khắp các cộng đồng ở Việt Nam. Việc triển khai một chương trình thí điểm có có tính chất toàn diện theo các nguyên tắc: bao hàm, đa dạng và rõ ràng cũng được khuyến nghị trong báo cáo này.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Women access to land_EN.pdf
Filesize: 805.97 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:11285 Hits