Một triệu tiếng nói: Một thế giới mà chúng tôi muốn

Một triệu tiếng nói:  Một thế giới mà chúng tôi muốn
PropertyValue
Name:Một triệu tiếng nói: Một thế giới mà chúng tôi muốn
Description:

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tiến hành những buổi tham vấn để tiếp cận với các nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam: hơn 1.300 người đã được tham vấn ý kiến ​​liên quan đến mong muốn của họ cho tương lai sau năm 2015. Báo cáo "Một triệu tiếng nói: Một thế giới mà chúng tôi muốn" bao gồm cả những tiếng nói thú vị từ Việt Nam, cùng với tiếng nói của hơn 1 triệu người trên toàn thế giới đã được công bố!

Lưu ý: Báo cáo chỉ có bản Tiếng Anh

Filename:The world we want a million voices.pdf
Filesize: 4.56 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:11715 Hits