Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả việc thực hiện kế hoạch phát triển địa phương hàng năm và 5 năm

Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả việc thực hiện kế hoạch phát triển địa phương hàng năm và 5 năm
PropertyValue
Name:Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả việc thực hiện kế hoạch phát triển địa phương hàng năm và 5 năm
Description:

 

Theo dõi và đánh giá (TD&ĐG) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác kế hoạch hóa vì nó trả lời cho câu hỏi quan trọng “Làm thế nào để biết địa phương/ngành đi đúng hướng, hoặc đi đến đích hay không?” TD&ĐG không phải là một hoạt động riêng lẻ mà là một quá trình bao gồm hai loại hoạt động lớn: theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Quá trình này bắt đầu từ khi kế hoạch được triển khai đến khi kết thúc kỳ kế hoạch.

TD&ĐG đang được coi là một khâu yếu trong công tác kế hoạch hóa hiện nay ở Việt Nam. Những lý do được phát hiện bao gồm i) cơ sở để triển khai công tác này – các văn bản pháp qui, hệ thống chỉ số và chỉ tiêu TD&ĐG của các địa phương/ngành vẫn chưa hoàn chỉnh; ii) công tác TD&ĐG hầu như được làm theo thông lệ, chủ yếu dựa vào chế độ báo cáo từ dưới lên mà thiếu sự giám sát và kiểm chứng khoa học, khách quan; iii) tình trạng thiếu cán bộ và phương tiện chuyên môn cho công tác này; và iv) các cơ sở dữ liệu không được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác, v.v..

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

 

Filename:MandE Manual Eng.pdf
Filesize: 2.34 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:10718 Hits