Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - 2010

Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - 2010
PropertyValue
Name:Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - 2010
Description:

Cuộc Tổng Điều tra Dinh dưỡng toàn quốc lần thứ nhất được tiến hành vào giai đoạn 1981-1985, tiếp sau đó là các cuộc Tổng Điều tra Dinh dưỡng năm 1987-1989, Tổng Điều tra Dinh dưỡng năm 2000 và đây là cuộc Tổng Điều tra Dinh dưỡng lần IV, tiến hành trong thời gian 2009-2010.

Xen kẽ các năm trên có các cuộc điều tra dinh dưỡng đặc hiệu gồm: Điều tra dịch tễ học về thiếu Vitamin A và bệnh khô mắt (1985); Điều tra đánh giá dinh dưỡng và bệnh khô mắt ở trẻ em và bà mẹ (1994); Điều tra toàn quốc về Thiếu máu Dinh dưỡng (năm 1995 và năm 2000); Điều tra đánh giá dự án Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (2004); Điều tra toàn quốc về tình trạng Thừa cân – Béo phì ở người trưởng thành (2005)...

Tổng Điều tra Dinh dưỡng lần IV được tiến hành để đánh giá các mục tiêu Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2001-2010, đồng thời cung cấp các dữ liệu khoa học về diễn biến tình hình dinh dưỡng, mức tiêu thụ lương thực-thực phẩm... làm cơ sở để xây dựng Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng mới cho giai đoạn 2011-2020 với tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả Tổng Điều tra còn cung cấp số liệu có chất lượng phục vụ công tác nghiên cứu về các vấn đề dinh dưỡng ở nước ta cho các cơ quan, các nhà nghiên cứu và các trường đại học...

Để hoàn thành cuộc Tổng Điều tra lần IV, Viện Dinh dưỡng đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Y tế cùng Vụ Khoa học và Đào tạo, Cục Y tế Dự phòng, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Cục Quản lý An toàn Thực phẩm.

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Tổng cục Thống kê trong quá trình tiến hành điều tra.

Xin cảm ơn UNICEF Hà Nội giúp đỡ về mặt kỹ thuật cho cuộc Tổng điều tra.

Cuộc điều tra cũng sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia tích cực của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành phố và sự hợp tác của cán bộ y tế cơ sở và các hộ gia đình.

Xin trân trọng cảm ơn và xin giới thiệu kết quả chi tiết Tổng Điều tra Dinh dưỡng 2009-2010.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:tong dieu tra VDD_Tieng Anh_(3.5.13).pdf
Filesize: 5.42 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:12421 Hits