Báo cáo quyền bào chữa trong pháp luật hình sự và thực tiễn tại Việt Nam

Báo cáo quyền bào chữa trong pháp luật hình sự và thực tiễn tại Việt Nam
PropertyValue
Name:Báo cáo quyền bào chữa trong pháp luật hình sự và thực tiễn tại Việt Nam
Description:

 

Việc nghiên cứu cụ thể chín (09) quyền cấu thành Quyền Bào chữa trong luật pháp về nhân quyền quốc tế, tập quán quốc tế và pháp luật với thực tiễn của bốn (04) quốc gia vừa có hệ thống pháp luật tương tự Việt Nam, như Trung Quốc, Nhật Bản và Đức, và vừa có hệ thống án lệ (common law) như Australia để so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn về quyền bào chữa đang được áp dụng tại Việt Nam, trong bối cảnh cải cách tư pháp và hoàn thiện BLTTHS (sửa đổi).

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Vietnam R2C report-23-05-2012-EN-final.pdf
Filesize: 993.98 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:14255 Hits