Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam

Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam
Description:

 

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là đưa ra ước tính đáng tin cậy về thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình gây ra ở Việt Nam. Số liệu cho thấy những thiệt hại về mặt kinh tế do bạo lực gia đình gây ra có thể thấy được ở cấp độ gia đình và cấp vĩ mô. Phụ nữ và gia đình có bạo lực phải chi trả những chi phí khi tiếp cận dịch vụ y tế, hỗ trợ pháp lý và tư vấn. Họ cũng bị thiệt hại kinh tế vì thu nhập giảm đi do không thể làm việc.

Những thông tin và kiến thức từ nghiên cứu này đã được cung cấp tới Chính phủ và các cơ quan có liên quan  để đảm bảo cơ chế điều phối liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình được thiết lập giúp giải quyết vấn đề bạo lực gia đình được hiệu quả hơn.

 

pdfXin mời tải bản tiếng Việt tại đây

Filename:Costing_Study_ENG.pdf
Filesize: 1.01 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:9186 Hits