Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ

Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ
PropertyValue
Name:Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ
Description:

 

Để các hộ nghèo có nhiều cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ các thành quả kinh tế, chính phủ đã đưa ra nhiều chương trình giảm nghèo nhắm đến đối tượng cụ thể là các hộ nghèo và các khu vực nghèo, bao gồm Chương trình 135, Chương trình 30a nhằm cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình 132 và 134 thực hiện chủ yếu tại vùng Tây nguyên nhằm tăng khả năng tiếp cận đất đai và cải thiện chất lượng nhà ở; Chương trình xóa đói và giảm nghèo (HEPR), chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình bảo hiểm y tế cho người nghèo. Những chương trình và chính sách này đã làm gia tăng các cơ hội cho các hộ nghèo hưởng lợi từ thành tựu phát triển kinh tế và giúp họ cải thiện điều kiện sống cũng như tăng cơ hội để thoát nghèo.

Tuy nhiên, một câu hỏi rất quan trọng “Tác động của những chương trình này đến các kết quả (mục tiêu) mong đợi là gì?” vẫn chưa có câu trả lời.

Mục tiêu chính của Báo cáo“Tác động của Chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ” đo lường tác động của chương trình đến các kết quả mong đợi, chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu về đói nghèo, thu nhập, sản xuất nông nghiệp, điều kiện nhà ở và khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng. Phân tích điều kiện sống ở tất cả các khía cạnh của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa và các xã nghèo nhất. Chính vì vậy, những kết luận và bài học rút ra từ báo cáo này có thể giúp chính phủ và các nhà tài trợ có những thiết kế và thực hiện tốt hơn các chương trình sau này.

Xin mời tải dữ liệu và bảng hỏi tại đây
Xin mời tải bản báo cáo tiếng Việt tại đây

Filename:P135-2 ELS report Final for printing_en(13.12.2012).pdf
Filesize: 1.08 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:12230 Hits