Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam

Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam
Description:

 

Báo cáo nhằm mục đích nêu bật các xu hướng tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời thảo luận các thách thức và rào cản đối với phụ nữ trong khu vực nhà nước. Báo cáo rà soát và phân tích các kết quả nghiên cứu và báo cáo gần đây của chính phủ về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực ra quyết sách. Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, vẫn còn khoảng cách giữa mục tiêu và kỳ vọng được đề cập trong các văn bản của chính phủ với con số thực tế về sự tham gia của phụ nữ.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Women's Representation in Leadership in Viet Nam_final.pdf
Filesize: 2.69 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:13444 Hits