Thông tin chung về người khuyết tật ở Việt Nam

Thông tin chung về người khuyết tật ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Thông tin chung về người khuyết tật ở Việt Nam
Description:

 

Bản thông tin tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về hiện trạng, các xu hướng và đặc điểm của người khuyết tật ở Việt Nam trên cơ sở kết quả của cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở gần đây nhất (2009), đồng thời tóm lược những hàm ý chính sách bao gồm cả gợi ý về chiến lược và chương trình phù hợp nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật ở Việt Nam.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Factsheet_Disability_Eng.pdf
Filesize: 425.99 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:12093 Hits