Bộ tài liệu vận động chính sách về MDG5b

Bộ tài liệu vận động chính sách về MDG5b
PropertyValue
Name:Bộ tài liệu vận động chính sách về MDG5b
Description:

 

Bộ tài liệu vận động chính sách này do UNFPA xây dựng với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng và tăng cường cam kết chính trị của các bên có liên quan nhằm đẩy mạnh việc tiếp cận phổ cập chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, thúc đẩy nhanh tiến trình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đặc biệt là mục tiêu MDG5b.

Filename:Advocacy_Brief_MDG5b_Antenatal Care_Eng.pdf
Filesize: 139.54 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:12090 Hits