Bản kiểm về chất lượng của điều khoản tham chiếu và báo cáo ban đầu của các cuộc đánh giá

Bản kiểm về chất lượng của điều khoản tham chiếu và báo cáo ban đầu của các cuộc đánh giá
PropertyValue
Name:Bản kiểm về chất lượng của điều khoản tham chiếu và báo cáo ban đầu của các cuộc đánh giá
Description:

Được UNEG AGM thông qua năm 2010, bản kểm về chất lượng Điều khoản tham chiếu và Báo cáo ban đầu của các cuộc đánh giá là văn bản hướng dẫn cho các thành viên UNEG trong việc thiết kế và tiến hành các cuộc đánh giá. Dựa trên cơ sở các bộ quy tắc ứng xử và các chuẩn mực của UNEG cho công tác đánh giá, Bản kiểm này bao gồm các chỉ số thiết yếu để bảo đảm điều khoản tham chiếu và báo cáo ban đầu cho các cuộc đánh giá có chất lượng cao nhất.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:UNEG Quality Checklist for TOR and Inception Reports (E).pdf
Filesize: 530.59 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:10981 Hits