Hướng dẫn về thực hành tốt khi triển khai thực hiện các hoạt động sau đánh giá

Hướng dẫn về thực hành tốt khi triển khai thực hiện các hoạt động sau đánh giá
PropertyValue
Name:Hướng dẫn về thực hành tốt khi triển khai thực hiện các hoạt động sau đánh giá
Description:

Được UNEG AGM thông qua năm 2010, Hướng dẫn về thực hành tốt này là văn bản hướng dẫn cho các Văn phòng đánh giá của Liên Hợp Quốc và các cán bộ quản lý cấp cao về:

● Các thực hành tốt về quản lý các phản hồi/khuyến nghị sau một đánh giá;

● Xây dựng các hệ thống để theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các khuyến nghị từ các cuộc đánh giá; và

● Các cơ chế để hỗ trợ việc học hỏi và mở rộng tri thức thu được từ các cuộc đánh giá.

Hướng dẫn này được mong đợi sẽ góp phần vào việc sử dụng tốt hơn các kết quả đánh giá cũng như tăng cường trách nhiệm giải trình và việc học hỏi của tổ chức.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:UNEG Standards for Evaluation (E).pdf
Filesize: 685.33 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:10898 Hits