Phụ nữ tham chính tại Việt Nam

Phụ nữ tham chính tại Việt Nam
PropertyValue
Name:Phụ nữ tham chính tại Việt Nam
Description:

 

Tỉ lệ phụ nữ tại Quốc Hội đã giảm dần trong 4 nhiệm kỳ vừa qua, và hiện tại là 24,4%. Mục tiêu của Việt Nam là ít nhất 35% phụ nữ tham chính tại Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân trong bầu cử năm 2016. Những thay đổi cần làm để đạt được mục tiêu này, ví dụ như đưa tên nhiều phụ nữ hơn trên lá phiếu bầu cử, nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của việc có ít tỉ lệ phụ nữ tham gia vào chính trường và chuẩn bị các ứng viên nữ tiềm năng.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Factsheet Women Political Representation in Vietnam.pdf
Filesize: 738.81 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:13504 Hits