Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi
PropertyValue
Name:Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Description:

 

Đây là bản tóm tắt của nghiên cứu về "Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi" được thực hiện trong khuôn khổ dự án EMPCD - một dự án hỗ trợ Tăng cường Năng lực Xây dựng, Thực hiện và Giám sát Chính sách Dân tộc của UBDT do UNDP hỗ trợ kỹ thuật. Nghiên cứu này giúp cung cấp các dữ liệu và minh chứng về thực trạng nguồn nhân lực vùng DTTS nhằm hỗ trợ cho Uỷ ban Dân tộc (UBDT) trong việc dự thảo Đề án về Phát triển Nguồn Nhân lực Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2015 và định hướng tới năm 2020 để trình Chính phủ.

 

Xin mời tải bản tóm tắt hoặc báo cáo đầy đủ tại đây

Filename:Exe Summary of HRD (ENG).pdf
Filesize: 45.94 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:12580 Hits