Điều tra đánh giá Các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2011

Điều tra đánh giá Các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2011
PropertyValue
Name:Điều tra đánh giá Các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2011
Description:

 

Điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ (MICS) được Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2011. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cung cấp các hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cung cấp các hỗ trợ về tài chính.

MICS là chương trình điều tra hộ gia đình toàn cầu được UNICEF xây dựng. Cuộc điều tra MICS tại Việt Nam được thực hiện như là một cấu phần của chương trình MICS toàn cầu lần thứ tư. MICS cung cấp những thông tin mới nhất về thực trạng trẻ em và phụ nữ và các chỉ tiêu đo lường quan trọng cho phép các quốc gia giám sát quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và các công ước quốc tế khác. Các thông tin về dự án MICS toàn cầu có thể xem thêm tại website: www.childinfo.org

Filename:29062012 MICS4 Main Report EN.pdf
Filesize: 4.3 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:15541 Hits