Những trở ngại xét từ góc độ Giới đối với doanh nhân nữ Việt Nam

Những trở ngại xét từ góc độ Giới đối với doanh nhân nữ Việt Nam
PropertyValue
Name:Những trở ngại xét từ góc độ Giới đối với doanh nhân nữ Việt Nam
Description:

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề phát triển doanh nhân nữ, thể hiện bằng những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và thực thi các luật về bình đẳng giới, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến doanh nhân nữ. Mục tiêu của những nỗ lực này là tạo một sân chơi bình đẳng cho doanh nhân nữ, tạo điều kiện để họ có những đóng góp lớn hơn trong phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, doanh nhân nữ Việt Nam vẫn chịu tác động của hai luồng xã hội: một là những giá trị truyền thống đề cao sự phục tùng của người phụ nữ và hai là những lý tưởng tiến bộ của xã hội chủ nghĩa về sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Doanh nhân nữ đã nhìn nhận những thay đổi về chính sách trên có tác động như thế nào đối với vị thế, ý tưởng và kế hoạch kinh doanh mới? Và vai trò của những nhà làm chính sách và các hiệp hội doanh nghiệp đối với những thay đổi này là gì? Nghiên cứu này cố gắng lý giải những trở ngại về Giới đối với doanh nhân nữ dưới giác độ yếu tố truyền thống, khung khổ pháp lý và chính yếu tố giới tính đối với việc khởi sự và vận hành doanh nghiệp để từ đó đề xuất một số chính sách phát triển doanh nhân nữ và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

 

pdfXin mời tại bản Tiếng Việt tại đây

Filename:FMVIE09005 GOVERN Report final.pdf
Filesize: 1016.53 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:11205 Hits