Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực Duyên hải miền Trung

Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực Duyên hải miền Trung
PropertyValue
Name:Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực Duyên hải miền Trung
Description:

Bài học rút ra và các gợi ý chính sách

Vùng duyên hải miền trung là một trong những vùng dễ bị tổn thương nhất trước thảm họa và biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc họp Nhóm tư vấn giữa năm tại Quảng Trị, nghiên cứu này tập trung vào mối liên hệ giữa giảm nghèo bền vững với quản lý rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở vùng duyên hải miền trung Việt Nam. Nghiên cứu nhấn mạnh những thông điệp chính sách chính, dựa trên kinh nghiệm của LHQ trong việc hỗ trợ về chương trình và chính sách cho Chính phủ ở vùng duyên hải miền trung và gợi ý những tác động chính sách chủ yếu.

 Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Final MYCG 2012 Paper_FINAL.pdf
Filesize: 2.66 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:15244 Hits