Thảo luận chuyên đề: CEDAW, Quyền phụ nữ và tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam

Thảo luận chuyên đề: CEDAW, Quyền phụ nữ và tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Thảo luận chuyên đề: CEDAW, Quyền phụ nữ và tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam
Description:

Chuyên đề thảo luận này được chuẩn bị nhằm vận động cho bình đẳng tuổi hưu ở Việt Nam để giải quyết vấn đề bình đẳng giới và quyền phụ nữ. Báo cáo chuyên đề này tóm tắt ngắn gọn những vấn đề liên quan và khuyến nghị, xuất phát từ quan điểm CEDAW và những kinh nghiệm quốc tế về làm thế nào để có thể giải quyết một cách tốt nhất vấn đề phân biệt đối xử về giới trong tuổi nghỉ hưu.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Retirement age_Final_ENG.pdf
Filesize: 469.55 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:14953 Hits