Đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp

Đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp
PropertyValue
Name:Đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp
Description:

Kết quả và khuyến nghị từ khảo sát thí điểm ở ba tỉnh

Báo cáo này trình bày tóm tắt về một nghiên cứu thử nghiệm nhằm xây dựng công cụ đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp ở Việt Nam. Phương pháp và công cụ nghiên cứu, đã được sử dụng để thu nhận và phân tích phản hồi của người dân về hoạt động của hệ thống tư pháp khi họ có tranh chấp đất đai và chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, được mô tả chi tiết trong báo cáo. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng cách lớn giữa pháp luật và đời sống, cũng như sự tồn tại đồng hành và tương hỗ giữa các định chế chính thống, không chính thống và tập quán pháp ở Việt Nam.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:JAPI report_Final.pdf
Filesize: 1.47 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:14553 Hits