Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS

Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS
PropertyValue
Name:Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS
Description:

Cuốn sách nhỏ “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Bộ GD&ĐT) biên soạn với sự hỗ trợ của các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam vào tháng 8, 2010. Quyển sách này nhằm cung cấp thông tin về trẻ em và HIV/AIDS, với mục tiêu xóa đi những quan niệm sai lầm về HIV và trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS, và giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các trẻ em này.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn truyền thông của cuốn sách nhỏ “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS”

Filename:Facts on children and HIVAIDS.pdf
Filesize: 752.5 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:19777 Hits