LHQ tại Việt Nam: Thống nhất hành động’ vì bình đẳng giới

LHQ tại Việt Nam: Thống nhất hành động’ vì bình đẳng giới
PropertyValue
Name:LHQ tại Việt Nam: Thống nhất hành động’ vì bình đẳng giới
Description:

‘Thống nhất hành động’ vì bình đẳng giới Việt Nam đã có một quá trình dài nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trong đó có việc phê chuẩn Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) vào năm 1982, thông qua Luật Bình đẳng Giới năm 2006 và Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình năm 2007. Một Chiến lược Quốc gia và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới, cũng như Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bạo lực Gia đình hiện đang được xây dựng nhằm hiện thực hóa những nguyên tắc đã được xác lập trong các văn bản luật nói trên.

 Nhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:Gender_June 2010.pdf
Filesize: 1.92 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:14361 Hits