Lao động và tiếp cận việc làm

Lao động và tiếp cận việc làm
PropertyValue
Name:Lao động và tiếp cận việc làm
Description:

Ian Coxhead, Diệp Phan, Đinh Vũ Trang Ngân và Kim N. B. Ninh

Về vấn đề lao động, báo cáo này sẽ đề cập đến những vấn đề về huy động và sử dụng một trong những nguồn lực sản xuất hiệu quả cao của Việt Nam. Báo cáo này được soạn thảo song hành với báo cáo nghiên cứu về phát triển nông nghiệp và nông thôn, cũng để hỗ trợ cho quá trình quá trình xây dựng CLPTKT-XH này. Báo cáo đó sẽ đề cập tới những vấn đề liên quan tới việc sử dụng một nguồn lực sản xuất quan trọng nữa, đó là đất đai. Bằng việc so sánh kinh nghiệm của Việt Nam với những nước láng giềng trong khu vực và bằng việc đánh giá các bối cảnh chính sách hiện tại và trong tương lai, mỗi báo cáo nghiên cứu đều cố gắng xác định những chiến lược thành công và đề xuất phương cách huy động các của cải hiện có của nước để đem lại lợi ích lớn nhất cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:SEDS.31032010_ RP8_ E.pdf
Filesize: 1.06 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:8474 Hits