Được mùa: những lựa chọn chiến lược

Được mùa: những lựa chọn chiến lược
PropertyValue
Name:Được mùa: những lựa chọn chiến lược
Description:

Được mùa: những lựa chọn chiến lược để phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam

Ian Coxhead, Kim N.B. Ninh, Vũ Thị Thảo và Nguyễn Thị Phương Hoa 

Báo cáo này sẽ đề cập đến những vấn đề về hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Trong đề tài này, nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện một báo cáo nghiên cứu phân tích kinh nghiệm và thông lệ quốc tế trong việc (i) thúc đẩy tăng năng suất và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp; (ii) kích thích phát triển kinh tế nông thôn; và (iii) đưa ra những kiến nghị cụ thể về những biện pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn đến năm 2020.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:SEDS.31032010_ RP7_E .pdf
Filesize: 2.06 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:17343 Hits